Η Κωνστάντιος Σχολή Καλαμπάκας – Μετατρέπεται σε χώρο συλλογής εικόνων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως

Βαγγέλης Γκιάτας
Βαγγέλης Γκιάτας
13 Φεβρουαρίου 2018, 12:28

Πρόκειται για ένα μοναδικό κτήριο που βρίσκεται κοντά στο Επισκοπείο  Καλαμπάκας και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μνημεία της γύρω περιοχής (ναΰδρια ) , θα αποτελέσουν μια καλή πρόταση για επισκέπτες και ντόπιους.

Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας εγκρίθηκαν τα τεύχη Δημοπράτησης αλλά και διεξαγωγή του συνοπτικού Διαγωνισμού , με συνολικό προϋπολογισμό 70 χιλιάδες ευρώ.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας αποφάσισε:

ΥΠΟΕΡΓΟ: «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ    ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ  ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»

προϋπολογισµού εργασιών 56.451,61  € και Φ.Π.Α. 13.548,39  €, ήτοι συνολικού προϋπολογισµού

70.000,00 €
όπως αυτά συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ήτοι την έγκριση των τευχών:

α.  ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας β. Τεχνική Περιγραφή

γ. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων δ. Τιµολόγιο Μελέτης

ε. Προϋπολογισµό µελέτης

στ. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς

-Την έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού, µε το σύστηµα προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, και σύµφωνα µε τους όρους της ανωτέρω ∆ιακήρυξης.
-Την εξουσιοδότηση στην προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων για τον ορισµό, µε πράξη της, τυχόν νέων ηµεροµηνιών διεξαγωγής επαναληπτικής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, καθώς και την διενέργεια δηµόσιας κλήρωσης σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης έγκυρων οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων.

  • St Adam

    Οπωσδήποτε έργο θετικό και απαραίτητο και για τη συντήρηση του κτιρίου, αφού πλέον δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία σχολείου. Απλώς τονίζω και την αναγκαιότητα κατασκευής πρώτα των έργων υποδομής της συγκεκριμένης θέσης. Αναφέρομαι σε αγωγό δήθεν ομβρίων που κατασκεύασε για πελατειακούς λόγους προηγούμενη δημοτική αρχή με τέτοιο πρόχειρο τρόπο ώστε από το στόμιο εξόδου του, να εξέρχονται όλο το χρόνο, με βροχή και με ξηρασία, αστικά λύματα και μάλιστα σχεδόν μπροστά στην είσοδο του σχολείου.
    Εννοείται ότι από εκεί διέρχεται πλήθος επισκεπτών!!!!!!!!l

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .