Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Παρασκευή και Σάββατο στο κέντρο της Καλαμπάκας λόγω κυνηγών

admin
admin
22 Φεβρουαρίου 2017, 09:56

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: « Εορταστικές και καρναβαλικές εκδηλώσεις Αποκρεών και Καθαράς Δευτέρας έτους 2017 στην πόλη της Καλαμπάκας. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.» και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Το από 20/02/2017 έγγραφο του Δήμου Καλαμπάκας.

Γ) Την υπ’ αριθμ. 51081/17/369048 από 21/02/2017, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εορταστικές εκδηλώσεις και

Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των εορταστικών – καρναβαλικών εκδηλώσεων:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο – Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/02/2017 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟ 19:00΄ – 01:00΄ α) Στην οδό Τρικάλων και συγκεκριμένα από τη διασταύρωση της οδού Τρικάλων και Μασούτα μέχρι τη διασταύρωση των οδών Τρικάλων και Μ. Αλεξάνδρου, β) Στην οδό Σιδηροδρόμου και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Χατζηπέτρου μέχρι την διασταύρωση της με την οδό Τρικάλων.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/02/2017 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟ 13:00΄ – 19:00΄ α) Στην οδό Τρικάλων και συγκεκριμένα από τη διασταύρωση της οδού Τρικάλων και Μασούτα μέχρι και τη διασταύρωση των οδών Τρικάλων και Μ. Αλεξάνδρου, β) Στην οδό Σιδηροδρόμου και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Χατζηπέτρου μέχρι την διασταύρωση της με την οδό Τρικάλων, προκειμένου διεξαχθούν οι εν θέματι εκδηλώσεις. – Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση. – Με μέριμνα και ευθύνη των διοργανωτών των ανωτέρω εκδηλώσεων, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ. – Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει: • μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας και τη διοργανώτρια αρχή, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης. • από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.

Ά ρ θ ρ ο 3ο – Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο – Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .