Αποκλειστικό – Κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα η Ι.Μ. Αγίου Στεφάνου στην προσφυγή που είχε κάνει για την διοργάνωση Highline στα Μετέωρα

Βαγγέλης Γκιάτας
Βαγγέλης Γκιάτας
7 Ιουνίου 2017, 10:20

Εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει η Ι.Μ. Αγίου Στεφάνου κατά της διεξαγωγής της διοργάνωσης Highline στα Μετέωρα.

Μετά από την έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου εξέδωσε την απόφαση.

Το τελικό συμπέρασμα είναι το εξής:

«Συνεπώς κατά την κρίση του Δικαστηρίου οι ανωτέρω μέλλουσες παραβιάσεις -εκ μέρους του καθού η αίτηση- των περιορισμών και απαγορεύσεων που τάσσει ο ν. 2351/1995 και ο ν.3028/2002 για την προστασία του ιδιαίτερου θρησκευτικού χαρακτήρα του Ιερού Χώρου των Αγίων Μετεώρων συνιστούν, σύμφωνα και με τις προαναφερόμενες αιτιολογίες, προσβολή του πολιτιστικού (θρησκευτικού) περιβάλλοντος που συγκροτεί ο Ιερός Χώρος. Συγκεκριμένα, ο καθού με την διοργάνωση της εν λόγω δραστηριότητας προσβάλλει τόσο τον πυρήνα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς αφού βάσει των απόψεων της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας αντιστρατεύεται των διατάξεων και του πνεύματος του νόμου ν.3028/2002 περί προστασίας αρχαιοτήτων αλλά ακόμα και στην περίπτωση που δέχεται το παρόν Δικαστήριο ότι μπορεί να υπάρξουν δραστηριότητες τέτοιου τύπου υπαγόμενες στις εξαιρέσεις των απαγορεύσεων του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.2351/1995, δεν μπορούν να αναπτυχθούν επί των βράχων όπου υφίστανται μονές αλλά και χώροι με αρχαιολογικά κατάλοιπα. Συνεπώς αποτελούν και προσβολή της προσωπικότητας πρωτίστως των αιτουσών χάριν (και) των οποίων θεσπίσθηκαν. Διότι αν η απόλαυση του περιβάλλοντος είναι ουσιώδες στοιχείο της ζωής κάθε ανθρώπου και αναπόσπαστο μέρος της προσωπικότητάς του, πολύ περισσότερο το θρησκευτικό περιβάλλον μίας ενεργούς μοναστικής πολιτείας, όπως των Αγίων Μετεώρων, συνιστά βασικό στοιχείο της προσωπικότητας των μοναχών κατοίκων της, αφού είναι ο ζωτικός χώρος, μέσα στον οποίο ασκούμενοι αναπτύσσονται, κινούνται και δημιουργούν. Συνεπώς δικαιούνται να αξιώσουν κατά το άρθρο 57 ΑΚ την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον».

Το δικαστήριο, μεταξύ άλλων έκρινε ὅτι:

«…. τα Μετέωρα είναι ένα μνημείο σύνθετο και γι΄αυτό προστατεύεται τόσο ως πολιτιστικό αγαθό όσο και ως τόπος φυσικού κάλλους ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζεται και ο ιερός χαρακτήρας του χώρου λόγω του θρησκευτικού του χαρακτήρα. Η διαχείρισή του λοιπόν, προφανώς αποτελεί μείζον ζήτημα για την  πολιτεία καθώς διαφοροποιείται από τους λοιπούς αρχαιολογικούς χώρους καθώς έως και σήμερα λειτουργούν ορθόδοξες μονές καθιστώντας το ζωντανό μνημείο μοναχισμού και λατρείας….

… Μετά ταύτα καθίσταται σαφές τόσο ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του χώρου των Μετεώρων ως Παγκόσμιο Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς γεγονός που θέτει ως προτεραιότητα την προστασία της χλωρίδας και πανίδας του μνημείου όσο και ο αρχαιολογικός θρησκευτικός χαρακτήρας του μνημείου ως μέχρι της μέρες μας ζώσα μοναστική κοινότητα. Τα μνημεία αυτά και το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, μαρτυρούμενο από τα βυζαντινά χρόνια, συνθέτουν την όλη φυσιογνωμία του αρχαιολογικού χώρου σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα, όπως έχει διατηρηθεί στην πορεία των αιώνων και όπως επιβάλλεται να παραμείνει στο διηνεκές ως ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα του πανανθρώπινου πολιτισμού, δεδομένου και ότι τα Μετέωρα είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Πιθανολογείται, ότι η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας θα διαταράξει με τη χρήση της ανεπανόρθωτα τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα του τόπου και θα προκαλέσει, με τον όγκο της, σοβαρή αισθητική βλάβη στα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου…

… Πρέπει να σημειωθεί ότι προκειμένου να πραγματοποιηθεί το άθλημα της σχοινοβασίας θα πρέπει να ενωθούν με σχοινί δυο βραχώδη σημεία και οι σχοινοβάτες να υπερίπτανται του κενού. Συνεπώς όταν υπερίπταται μεταξύ των βράχων επί των οποίων ευρίσκονται οι προστατευόμενες μονές, παρουσία σαφώς ομάδας ατόμων, οπαδών του αθλήματος, θα προκαλείται σαφώς αναστάτωση στον μοναστικό βίο των μοναχών από την οχλαγωγία. Η διάνοιξη δε οπών στους βράχους και η παρουσία ανθρώπων σε σημεία που όπως προαναφέρθηκε υπάρχουν αρχαιολογικά κατάλοιπα θα επιβαρύνει ανεπανόρθωτα το φυσικό αρχαιολογικό περιβάλλον που έχει τεθεί υπό προστασία. Με τον τρόπο αυτό πιθανολογείται ότι θα προκαλέσουν αναστάτωση στην ιδιωτική ζωή των μοναχών ο δε ισχυρισμός του καθού ότι η προσέλευση προσκυνητών προκαλούν μεγαλύτερη επιβάρυνση δεν μπορεί να υιοθετηθεί διότι κάθε μονή έχει καθορίσει ιδιαίτερους κανόνες ως προς τις ώρες και τον τρόπο προσέλευσης ενώ το προσκύνημα ως τελετουργική πράξη των πιστών είναι άμεση συνδεδεμένη με την θρησκευτικότητα του χώρου. Η ιερότητα ενός χώρου δεν είναι μία αφηρημένη κατάσταση ή ιδέα, αλλά ζώσα πραγματικότητα, η οποία συναρτάται άμεσα και με το είδος των προσώπων, των ιδεών και των δραστηριοτήτων που διακινούνται και αναπτύσσονται στα όριά του. Η σχοινοβασία παρακωλύει την άσκηση του μοναχικού βίου, αφού είναι πρόσφορη αιτία θορύβου και αναστατώσεων, επιπλέον εκείνων που ο τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής έχει σωρεύσει, και οι αιτίες αυτές (θόρυβος, αναστάτωση κ.λπ.) αναιρούν τους όρους ησυχασμού της μοναχικής ζωής.

Δέχεται την αίτηση ως προς την ουσία τους.

Υποχρεώνει προσωρινά τον καθού να παύσει την διοργάνωση και διενέργεια φεστιβάλ σχοινοβασίας (highline), εντός του ιερού χώρου των Μετεώρων όπως αυτός καθορίζεται χωρικά με την ΚΥΑ 25572/5523 /1999 (ΦΕΚ 1975/Β/14-10-1999).

Απειλεί κατά του καθών χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεών τους.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του καθ` ου τα δικαστικά έξοδα των αιτουσών, το ποσό των οποίων ορίζει σε διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στα Τρίκαλα στις 2 Ιουνίου 2017.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .