Κενές θέσεις φαρμακείων στην Π.Ε. Τρικάλων

admin
admin
22 Ιανουαρίου 2018, 18:22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

(Έδρα : τα Τρίκαλα)

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
 

1. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

(Έδρα : η Καλαμπάκα)

 

21.991

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

   ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

419 ΛΤΡΓ. : -,  ΚΕΝΕΣ : 8
     Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 69 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Ανθούσης 61 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Καλλιρρόης 42 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Καταφύτου 33 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Κρανέας 87 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Πολυθέας 36 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Στεφανίου 60 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Χαλικίου 31 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 2.200 ΛΤΡΓ. : 2,  ΚΕΝΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Βασιλικής 1439 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Θεόπετρας 560 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Περιστέρας 201 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 12.000 ΛΤΡΓ. : 20,  ΚΕΝΕΣ : 5
     Δημοτική Ενότητα Καλαμπάκας 8.619 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 17
     Τοπική Κοινότητα Διάβας 728 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Καστρακίου 1117 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Σαρακήνας 373 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Αύρας 430 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ          (υπό αδειοδότηση)
     Τοπική Κοινότητα Βλαχάβας 189 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Κρύας Βρύσης 244 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Κερασιάς 185 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Ορθοβουνίου 115 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 868 ΛΤΡΓ. : -,  ΚΕΝΕΣ : 5
     Τοπική Κοινότητα Αμαράντου 277 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Αμπελοχωρίου 67 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Καλομοίρας 259 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Καστανέας 182 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Ματονερίου 83 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 1345 ΛΤΡΓ. : 1,  ΚΕΝΕΣ : 5
     Τοπική Κοινότητα Χρυσομηλέας 506 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Αηδόνας 92 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Γλυκομηλέας 171 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Καλογριανής 102 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Κλεινού 422 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 52 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
στ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ

1000 ΛΤΡΓ. : -,  ΚΕΝΕΣ : 5
     Τοπική Κοινότητα Κορυδαλλού 250 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Μαλακασίου 138 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Παναγίας 339 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Πεύκης 145 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Τρυγόνας 128 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ 1298 ΛΤΡΓ. : 2,  ΚΕΝΕΣ : 5
     Τοπική Κοινότητα Κονισκού  294 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Γερακαρίου 123 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 50 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Λογγάς 129 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Μαυρελίου 286 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Φλαμπουρεσίου 127 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Φωτεινού 289 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ 2861 ΛΤΡΓ. : 2,  ΚΕΝΕΣ : 6
      Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησιάς 612 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
      Τοπική Κοινότητας Οξυνείας 447 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
      Τοπική Κοινότητα Αγιοφύλλου 507 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
      Τοπική Κοινότητα Αγναντιάς 342 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
      Τοπική Κοινότητα Αχλαδέας 182 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
      Τοπική Κοινότητα Γάβρου 303 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
      Τοπική Κοινότητα Κακοπλευρίου 308 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
      Τοπική Κοινότητα Σκεπαρίου 160 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
 

2. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

(Έδρα : η Πύλη)

 

14.343

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΘΗΚΩΝ 1.022 ΛΤΡΓ. : 1,  ΚΕΝΕΣ : 10
     Τοπική Κοινότητα Ελάτης 445 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 3 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Αθαμανίας 5 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Βροντερού 77 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου 143 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Δέσης 11 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Δροσοχωρίου 2 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Καλογήρων 119 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Νεραιδοχωρίου 125 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Περτουλίου 73 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Πύρρας 19 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ 4782 ΛΤΡΓ. : 6,  ΚΕΝΗ : 1
    Τοπική Κοινότητα Γόμφων  962 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
    Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς  533 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
    Τοπική Κοινότητα Μουριά  561 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΗΝΤΑ : 1
    Τοπική Κοινότητα Παλαιομοναστήρου 1078 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
    Τοπική Κοινότητα Πηγής 1227 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 2
    Τοπική Κοινότητα Δροσερού 421 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

448 ΛΤΡΓ. : -,  ΚΕΝΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Μυροφύλλου 448 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ 252 ΛΤΡΓ: -,  ΚΕΝΕΣ : 4
     Τοπική Κοινότητα Αρματολικού 64 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Κορυφής 65 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Νεράιδας 78 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου 45 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΑΛΕΙΩΝ 3395 ΛΤΡΓ. : 4,  ΚΕΝΗ : –
     Τοπική Κοινότητα Ελευθεροχωρίου 433 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Πιαλείας 755 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Φήκης 1361 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου 488 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Φιλύρας 358 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ          (υπό αδειοδότηση)
στ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΔΕΩΝ 917 ΛΤΡΓ. : 1,  ΚΕΝΕΣ : 8
     Τοπική Κοινότητα Στουρναραιίκων 568 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Βαθυρρεύματος 24 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Βαλκάνου 38 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου 5 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Μεσοχώρας 143 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Μοσχοφύτου 27 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Νέας Πεύκης 23 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Παραμέρου 0 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Πολυνερίου 89 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ 3527 ΛΤΡΓ. : 3,  ΚΕΝΕΣ : 5
     Τοπική κοινότητα Αγ. Βησσαρίωνος 641 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική κοινότητα Πύλης 1873 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 2
     Τοπική κοινότητα Αγίου Προκοπίου 87 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Κοτρωνίου 375 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Παλαιοκαρυάς 117 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Πετροχωρίου 95 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Ροποτού 339 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
 

3. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

(Έδρα: τα Τρίκαλα)

 

81355

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ 2729 ΛΤΡΓ. : 3,  ΚΕΝΕΣ : 2
     Τοπική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου 1490 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 2
     Τοπική Κοινότητα Πατουλιάς 511 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Λόγγου 333 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής 395 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ

2193 ΛΤΡΓ. : 3,  ΚΕΝΗ : 1
    Τοπική Κοινότητα Βαλτινού 671 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
    Τοπική Κοινότητα Δενδροχωρίου 799 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
    Τοπική Κοινότητα Φωτάδας 378 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
    Τοπική Κοινότητα Κάτω Ελάτης 345 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΙΑΚΑ 2123 ΛΤΡΓ. : 3,  ΚΕΝΕΣ : 2
    Τοπική Κοινότητα Γοργογυρίου 528 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
    Τοπική Κοινότητα Πρίνου 569 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
    Τοπική Κοινότητα Προδρόμου 472 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
    Τοπική Κοινότητα Γενεσίου 316 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
    Τοπική Κοινότητα Ξυλοπαροίκου 238 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

2798 ΛΤΡΓ. : 3,  ΚΕΝΗ : –
    Δημοτική Κοινότητα Μεγάλων Καλυβίων 1849 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 2
     Τοπική Κοινότητα Γλίνου 522 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής 427 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ

2732 ΛΤΡΓ. : 3,  ΚΕΝΕΣ : 4
     Τοπική Κοινότητα Κρηνίτσης 596 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Παλαιοπύργου 923 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Αγριελιάς 184 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Αρδανίου 374 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Ζηλευτής 483 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Κουμαριάς 0 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Λιοπράσου 172 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
στ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ

2660 ΛΤΡΓ. : 3,  ΚΕΝΕΣ : 2
     Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 609 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Ράξας 703 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Ριζώματος 917 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Ελληνοκάστρου 149 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Σπαθάδων 282 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
 ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 62154 ΛΤΡΓ. : 77,  ΚΕΝΕΣ : –
    Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων 62154 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 77
η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ 3966 ΛΤΡΓ. : 4,  ΚΕΝΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού 680 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου 952 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
 Τοπική Κοινότητα Μεγ. Κεφαλοβρύσου 925 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Μεγάρχης 1036 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Διποτάμου 373 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
 

4. ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

(Έδρα : η Φαρκαδών)

 

13396

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ  (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) 4781 ΛΤΡΓ. : 6,  ΚΕΝΗ : 1
     Δημοτική Κοινότητα Οιχαλίας 2357 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 3
     Τοπική Κοινότητα Κλοκοτού 572 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Πετρωτού 783 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Κρήνης 733 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Γεωργανάδων 336 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ 2738 ΛΤΡΓ. : 3,  ΚΕΝΕΣ : 2
     Τοπική Κοινότητα Σερβωτών 582 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών 902 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Φανερωμένης 424 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
     Τοπική Κοινότητα Νομής 378 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
     Τοπική Κοινότητα Πετροπόρου 452 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ          (υπό αδειοδότηση)
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 5877 ΛΤΡΓ. : 7,  ΚΕΝΕΣ : 5
     Δημοτική Κοινότητα Φαρκαδόνος 2052 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 5
     Τοπική Κοινότητα  Γριζάνου 1290 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
    Τοπική Κοινότητα Ζάρκου 1247 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ : 1
    Τοπική Κοινότητα Παναγίτσας 251 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
    Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου 103 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
    Τοπική Κοινότητα Διασέλλου 286 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
    Τοπική Κοινότητα Κεραμιδίου 325 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1
    Τοπική Κοινότητα Πεινειάδος 323 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1

 

 

 

 

Σημειώσεις :

 

α) Σύμφωνα με το αρ. 217 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ : 160 τ.ά/2014), οι αιτήσεις για την άδεια ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον αιτούντα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής  Ενότητας της έδρας του φαρμακείου.

Οι αιτήσεις για τις παραπάνω κενές θέσεις θα γίνονται δεκτές από 01 έως 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, στο e-mail: dimyg.kmer.trik@thessaly.gov.gr

Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά, η κατάθεση της τελευταίας γίνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Τρικάλων (γραφείο 236), που λειτουργεί καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ των ωρών 7:00 πμ έως και 15:00 μμ.

Οι αιτήσεις πρέπει να αναφέρουν απαραιτήτως τα ακόλουθα στοιχεία : Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης, χώρα γέννησης, τόπος γέννησης (Δήμος ή κοινότητα-Νομός), αριθμός δελτίου ταυτότητος, εκδούσα αρχή, τόπος κατοικίας, οδός, αριθμός, ΤΚ, τηλέφωνο.

(για πληροφορίες, Κο ΜΑΝΩΛΗ, τηλ.: 2431351536- 44).

β) Η παράγραφος 1, του άρθρου 3, του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α΄), καταργείται    (ΦΕΚ 138 Β΄, 29/01/2016). Ως εκ τούτου, οι αιτήσεις για απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 30, του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145 Α΄) και κρίνονται συνολικά και ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως.

 

Τέλος, ο/η αιτών/ούσα φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από τη υποβολή της αίτησης, να υποβάλει τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση αδυναμίας του, υποβάλλονται ιδιοχείρως ή από εκπρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη σύμφωνα με το νόμο για το γνήσιο της υπογραφής, στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .