ΚΕΝΑΚΑΠ A.E. – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – Τα θέματα

admin
admin
18 Ιουνίου 2016, 14:59

Με βάση την υπ’ αρ. 273/09-06-2016 (Θέμα 2ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», στην 23η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, την 12η Ιουλίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:30 στα γραφεία της εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αριθ. 84, Καλαμπάκα), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2015 έως 31-12-2015 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
 2. Απόφαση περί απαλλαγής ή όχι των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2015.
 3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2016.
 4. Απόφαση περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2016 καθώς και της αμοιβής αυτών.
 5. Περί πιστοποίησης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και της συνεπακόλουθης τροποποίησης του Άρθρου 7. «Μετοχικό Κεφάλαιο» και του Άρθρου 8. «Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου» του Καταστατικού της εταιρείας.
 6. Περί λήψης απόφασης εκ νέου Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.
 7. Περί τροποποίησης του Άρθρου 3. «Σκοποί – Έργο» του Καταστατικού της εταιρείας.
 8. Περί επικύρωσης των κάτωθι αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου :

α) της υπ΄αριθμ. 268/05-08-2015 απόφασης (Θέμα 3o)του Διοικητικού Συμβουλίου:

«Περί συμμετοχής της εταιρείας σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο “ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ”».

β) της υπ΄αριθμ. 272/21-04-2016 (Θέμα 12o) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου:

«Περί συμμετοχής της Εταιρείας στην Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία με τον τίτλο “ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” και διακριτικό τίτλο “TerraThessalia”».

 1. Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις.

 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω 23η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις ΜΕΤΟΧΕΣ τους στην Εταιρεία, καθώς και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεώς τους μαζί με τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα Γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αρ. 84, Καλαμπάκα) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:30.

Καλαμπάκα, 17-06-2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                             Ο Δ/νων Σύμβουλος
Χρήστος Σινάνης                      Αθανάσιος Μεριβάκης

 • ΟΧΙάς

  Στην γενική συνέλευση του Ιουνίου το 2011 ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΕΝΑΚΑΠ και δήμαρχος Τρικκαίων Λάπας μίλησε για τις οφειλές των Δήμων προς την ΚΕΝΑΚΑΠ που ανέρχονταν στο ποσό των 175 χιλιάδων (Πύλη 65.800 ευρώ, Καλαμπάκα 40,700 ευρώ, Τρικκαίων 37.400 ευρώ, Φαρκαδόνα 30.700 ευρώ) και στο δάνειο των 70.000 ευρώ που χρωστά η εταιρεία σε τράπεζα.

  Σήμερα μέρος του δανείου παραμένει ανεξόφλητο (60.000 ευρώ όπως ειπώθηκε πρόσφατα) και η ΚΕΝΑΚΑΠ από εκεί που την χρωστούσαν οι δήμοι, χρωστάει η ΚΕΝΑΚΑΠ στους δήμους.

  Εκτός από τα παραπάνω ποσά πρέπει να επιστρέψουν στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση 30.000 ευρώ από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που είχε γίνει εδώ και 8 χρόνια, και 70.000 περίπου στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, όπως είχε αναφερθεί σε προηγούμενη γενική συνέλευση.

  Δήμαρχε Καλαμπάκας και πρόεδρε της ΚΕΝΑΚΑΠ τι έγιναν τα 175.000 ευρώ, δύο χρόνια τι έκανες; ΕΔΕ έχεις κάνει; Αν και ενημερωμένος γιατί δεν προσέφυγες στους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης; Γιατί δεν ενημέρωσες λεπτομερώς το δημοτικό συμβούλιο Καλαμπάκας πριν ψηφήσουν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως όφειλες;

  Κυρίες και κύριοι του δημοτικού συμβουλίου Καλαμπάκας ψηφίσατε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ελαφρά τη καρδία χωρίς καμιά ενημέρωση επί της ουσίας, επικαλούμενοι ότι η εταιρεία είναι εργαλείο «ανάπτυξης» γιατί;

  Κυρίες και κύριοι του δημοτικού συμβουλίου Καλαμπάκας γνωρίζετε ότι το εργαλείο «ανάπτυξης» τα τελευταία πέντε χρόνια (τρία χρόνια με Σακελαρίου πρόεδρο και δυο χρόνια με Σινάνη) δεν έφερε ούτε ένα πρόγραμμα, και ότι τα προγράμματα που υλοποιεί έχουν εγκριθεί από την εποχή Μπουτίνα.

  Γνωρίζετε ότι η Αναπτυξιακή Καρδίτσας και Λάρισας πήραν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ παραπάνω ως μπόνους για το πρόγραμμα LEADER, και η ΚΕΝΑΚΑΠ τίποτα, δεν πρόλαβε ούτε να υλοποιήσει το πρόγραμμα έως 31/12/2015.

  Πώς είναι δυνατόν να χρωστά ενοίκια 45.000 ευρώ η εταιρεία στο δήμο Καλαμπάκας παρά τις μειώσεις του ενοικίου από 2.000 ευρώ στα 1500 επί Σακελαρίου και σε 1200 επί Σινάνη και με πληρωμένο το ρεύμα και το νερό από τον δήμο, την στιγμή που τα προγράμματα πληρώνουν τα λειτουργικά της εταιρείας.

 • ΟΧΙάς

  Η ΕΑΣ Καλαμπάκας για πρώτη φορά εκτός ΕΔΠ LEADER!!!!!!!!!!!

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .