Καρκίνος: “Δικαίωμα στην Αλήθεια” – Το Βιβλίο του Θωρακοχειρούργου Ιωάννη Παπαχρήστου

admin
admin
10 Ιουλίου 2016, 10:56

Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016 κυκλοφόρησε  το Νέο βιβλίο “Δικαίω­μα στην Αλή­θεια”, με υπότι­τλο “Για Συγγε­νείς – Φί­λους ασθε­νών με καρκί­νο”, σε 51 χώρες στα ελληνι­κά (ηλε­κτρο­νι­κό, ebook). Συγγρα­φέας είναι ο Ιωάννης Χ. Παπαχρή­στος, θωρακο­χει­ρουρ­γός με έδρα την Θεσσα­λο­νί­κη.

Το βιβλίο απαντάει στα ερωτή­μα­τα–ταμπού Αν πρέπει να ενημερώ­νε­ται ο ασθε­νής με καρκίνο για την αληθή διάγνω­ση, Από Ποιον, Πώς και σε πόση έκτα­ση.  Απευθύ­νε­ται σε συγ­γε­­νείς ασθενών με καρκίνο και φίλους τους, αλλά και στους ίδιους τους ασθενείς, καθώς και σε ιατρούς, νοσηλευ­τές και ανθρωπι­στές, που εμπλέκο­νται με φροντί­δα ασθε­νών.  Περιέχει επιχειρή­μα­τα, αλλά και “κλινικά αντιπαραδείγ­μα­τα”, εμπνευσμέ­να από την 32–χρονη εμπει­ρία του συγγρα­φέα: σε καθέ­να από τα τελευταία περιγράφο­νται δεινά, που δεί­χνουν πόσο καταστροφι­κή είναι η άγνοια της διάγνω­σης από τον ασθε­νή.

Το βιβλίο διατίθε­ται από την ως άνω ημερομη­νία στα ηλεκτρο­νι­κά βιβλιοπω­λεία “iBooks Store” (για iPad ή άλλη συσκευή / υπολογι­στή Apple) και “kobo books” (για ανάγνω­ση σε ταμπλέ­τα android,  υπολογι­στή Windows ή Apple,  eReader). Είναι ήδη ενερ­γές οι προ–παραγ­γε­λίες (Preorders) για την Ελλά­δα, την Κύπρο και 49 άλλες χώρες.

Το έχουν ήδη ψηφίσει στις 6 πρώτες θέσεις παγκοσμίως από τις λίστες “Listopia” ( της πλατφόρμας βιβλιοφίλων “goodreads” ), τις θεματικά σχετικές με  τον καρκί­νο.

papaxristos dikaioma stin alitheia (2)

Λίγα λόγια σια τον Συγγραφέα

Θωρακοχειρουργός (γιατρός), που διευθύνει το αντίστοιχο Τμήμα Στρατιωτικού Νοσοκομείου στην Β. Ελλάδα κατά τα τελευταία 17 χρόνια (ασκεί την Ιατρική από το 1988): φροντίζει ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα κυρίως, αλλά επίσης με άλλους όγκους, πνευμοθώρακες και τραύμα.
Τα πρώτα χρόνια βιώθηκαν σε ιδιαίτερη πατρίδα κείμενη κάτω από τους γραφικούς βράχους των Μετεώρων με τα επιβλητικά μεταβυζαντινά μοναστήρια χτισμένα πάνω τους: στην Καλαμπάκα. Ιατρικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης (ένταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις το 1982).
Ειδίκευση αρχικά στην Αθήνα και μετά στο Ηνωμένο Βασίλειο: στο Νότιο Κένσινγκτον του Λονδίνου, στη Γλασκώβη και στο Μπέλφαστ.
Επαναπατρισμός στην Ελλάδα το 1997. Διατελέσας εκπρόσωπος στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Θωρακοχειρουργών (2005-2010). Γενικός Αρχίατρος (Υγειονομικό Σώμα του Ε.Σ.)

Το βιβλίο θα διατίθε­ται από την ως άνω ημερομη­νία στα ηλεκτρο­νι­κά βιβλιοπω­λεία iBooks Store (για iPad ή άλλη συσκευή / υπολογι­στή Apple) και “kobo books” (για ανάγνω­ση σε ταμπλέ­τα android,  υπολογι­στή Windows ή Apple,  eReader). Είναι ήδη ενερ­γές οι προ–παραγ­γε­λίες (Preorders) για την Ελλά­δα, την Κύπρο και 49 άλλες χώρες.

Το έχουν ήδη ψηφίσει στις 6 πρώτες θέσεις παγκοσμίως από τις λίστεςListopia” ( της πλατφόρμας βιβλιοφίλων goodreads ), τις θεματικά σχετικές με  τον καρκί­νο.

Για περισσό­τε­ρες πληροφο­ρίες και διευκρινί­σεις, μπορεί­τε να επικοινωνεί­τε με τον εκδό­τη κ. Ιωάννη Χ. Παπαχρή­στο, τηλ. 697 7233088, fax 231 0434622, email address: icpap@icloud.com

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .