Υπό την σκιά της πολιτικής καταγγελίας του νεοεκλεγμένου δημάρχου η συνεδρία του δημ. συμβουλίου Καλαμπάκας – Δεν σχηματίστηκε πλειοψηφία παρά τις εκκλήσεις του προέδρου και η συνεδρία αναβλήθηκε

admin
admin
22 Ιουλίου 2014, 20:35

Υπό την σκιά της πολιτικής «καταγγελίας» του νεοεκλεγμένου δημάρχου Καλαμπάκας Χρήστου Σινάνη , επιχείρησε να συνεδριάσει πριν από λίγο το δημοτικό συμβούλιο στην ημερήσια διάταξη του οποίου ήταν εγγεγραμμένα προς συζήτηση 42 θέματα . Πολλές οι απουσίες δημοτικών συμβούλων τόσο από την πλειοψηφία , όσο και από την μειοψηφία κάτι που αναμφίβολα συνδέεται ευθέως με την σημερινή δημόσια πολιτική παρέμβαση του κ. Σινάνη ο οποίος με δελτίο τύπου που έδωσε στα Μ.Μ.Ε μεταξύ των άλλων τονίζει πως
« …Οι ενέργειες της δημοτικής Αρχής δείχνουν ότι επιδεικτικά αγνοεί το αποτέλεσμα των εκλογών και εμφανίζει θέματα στο Δ.Σ. για τα οποία θα έπρεπε να αποφασίσει μόνο η νέα Δημοτική Αρχή και σε καμιά περίπτωση η απερχόμενη….» .
καταλήγοντας ο κ. Σινάνης υπογραμμίζει ότι η νυν δημοτική αρχή «..δεν πρέπει και δεν έχει το δικαίωμα να δεσμεύει με τις αποφάσεις της τη νέα δημοτική αρχή για θέματα που ούτε επείγοντα είναι, ούτε εξαιρετικά σοβαρά …» !!!
Να σημειώσουμε ότι στην αίθουσα συνεδριάσεων του δ.σ παρέστη και η υποψήφια δήμαρχος Περιστέρα Χαρτοπούλου η οποία όμως , μετά την αποτυχία σχηματισμού πλειοψηφίας , απεχώρησε επιδεικτικά .
Ο πρόεδρος του σώματος Θοδ. Αλέκος κατέβαλε προσπάθειες και την υστάτη ώρα , μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών σε δημοτικούς συμβούλους , να σχηματίσει πλειοψηφία , κάτι που τελικά δεν έγινε εφικτό με αποτέλεσμα να ματαιωθεί η συνεδρία λόγω μη απαρτίας χωρίς και να είναι σίγουρο αν και πότε θα επιχειρηθεί νέα πρόσκληση για συνεδρία .
Καταφανώς προβληματισμένοι τόσο ο δήμαρχος Δημ. Σακελλαρίου , όσο και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Βύρωνας Μπουτίνας , απεχώρησαν από την συνεδρία .
Για την ακρίβεια των αριθμών να πούμε ότι παρών στην αίθουσα έδωσαν 14 δημοτικοί σύμβουλοι επί συνόλου 33 κάτι που δεν έδωσε απαρτία και έτσι ο πρόεδρος αναγκαστικά ματαίωσε την συνεδρία χωρίς και να διευκρινιστεί αν και πότε θα συνεδριάσει το Δ.σ .
Τα Θέματα
1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καλαμπάκας»
2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους οικισμών ορεινής Καλαμπάκας
3. Χορήγηση 2ης Παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή μικρού φράγματος στη θέση «Μουσείο» του Τ.Δ. Κονισκού της ομότιτλης πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 172154
4. Χορήγηση παράτασης κατασκευής του έργου «Εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης και κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού Τ.Κ. Κακοπλευρίου Δήμου Καλαμπάκας
5. Έγκριση ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση κτιριακών υποδομών του Δήμου Καλαμπάκας»
6. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση οδού προς Πλατεία «ΑΓΙΑΝ».
7. Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του συνδιακατεχόμενου δάσους «Καλομοίρας», για την περίοδο 2014-2018
8. Έκφραση για βοσκή του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Καστανιάς
9. Επί αιτήσεως Β΄Δασικού Συνεταιρισμού Βλαχάβας (παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας ατομικών αναγκών)
10. Επί αιτήσεως Κόντου Κων/νου (παράταση κατάθεσης μελέτης προστασίας και διαχείρισης δάσους Τ.Κ. Αμαράντου).
11. Επί αιτήσεως Γεωργίου Ματσού (παραίτηση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος)
12. Έγκριση για Τριμηνιαίες εκθέσεις υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2014
13. Παραλαβή Μελετών
α) Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Διάβας και Καστρακίου»
β) Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στην Τ.Κ. Διάβας»
14. Επί αιτήσεως Ηλία Ρούσση (παραίτηση εκμίσθωσης υλοτομίας δάσους Διάβας) – αίτηση ΕΔΣΕ Χρυσομηλιάς για εκμίσθωση Δάσους Διάβας
15. Επί αιτήσεως Όλγας Ντόκου (Μείωση ενοικίου Δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πολυθέας)
16. Επί αιτήσεως Κόρδα Κων/νου (παραχώρηση χώρου στάθμευσης στην Τ.Κ. Μαυρελίου του Δήμου Καλαμπάκας)
17. Επί αιτήσεως ΟΤΕ (για την χορήγηση κοινοτικού χώρου και άδεια τοποθέτησης ΦΛΟ)
18. Επί Δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Κρανέας (αίτηση Ψαρρή)
19. Περί μισθώσεως Κοινοτικού Καταστήματος Κρύας Βρύσης
20. Επί αιτήσεως Παπαπούλιου Χρήστου (μείωση μισθώματος Τ.Κ. Καστανιάς)
21. Επί αιτήσεως Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Κονισκού (δωρεάν παραχώρηση του πρώην Κοινοτικού γραφείου Κονισκού)
22. Επί αιτήσεως Κλεισιάρη Φωτίου (μείωση μισθώματος ενοικίου)
23. Παραλαβή Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Ύδρευση Παναγίας»
24. Αίτηση Νταλαμπύρα Ανδρέα (αίτηση παραίτησης από την ενοικίαση βοσκοτόπου στην Τ.Κ. Αμπελοχωρίου)
25. Αίτηση Σίμου Στυλιανιού (περί απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Ξενώνα της Τ.Κ. Αμαράντου)
26. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 52/2014 απόφαση του ΟΠΕΤΑΚ «Περί ενεχυρίασης και έγκρισης εγγυητικών επιστολών»
27. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 56/2014 απόφαση του ΟΠΕΤΑΚ «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών του ΤΥΔΚΥ, ΙΚΑ, ΔΟΥ και ΤΕΑΔΥ έτους 2010
28. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 55/2014 απόφαση του ΟΠΕΤΑΚ «Περί τροποποίηση προϋπολογισμού
29. Καθορισμός ανωτάτου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών, έγκριση δαπάνης εξόδων κηδείας και δωρεάν ταφής του προέδρου της Τ.Κ. Αμαράντου και αναμόρφωση προϋπολογισμού
30. Επί απόφασης Τ.Κ. Παναγίας (παραχώρηση χρήσης ακινήτου)
31. Επί παραχώρησης υλοτομίας καυσοξύλων ατομικών αναγκών Τ.Κ. Οξύνειας
32. Επί αιτήσεως Σίμου Ελισάβετ (Συμψηφισμός οφειλών)
33. Δέσμευση πιστώσεων (εσόδων) από εμπορική ξυλείας των Τοπικών Κοινοτήτων.
34. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης Θεοτόκου Δ.Ε. Χασιών»
35. Παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση υπάρχοντος μονοπατιού από Αγ. Αντώνιο μέχρι Αγλύστρα (ΜΑΝΤΡΙ)
36. Παιδικές χαρές
37. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2014
38. Αίτηση Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κακοπλευρίου (παραχώρηση κτιρίου)
39. Μετακίνηση Δημάρχου
40. Έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής Κρυστάλλως Κοντογιάννη περιοχή Αγναντιάς
41. Έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής Ευθυμίου Τζιώλη περιοχή Αγναντιάς θέση «Γκαλιούρη»
42. Έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής Γεώργιου Τζιώλη περιοχή Αγναντιάς θέση «Σελιός

_DSC5007_DCE _DSC4991_DCE _DSC4990_DCE _DSC4989_DCE _DSC4988_DCE _DSC4986_DCE _DSC4984_DCE _DSC4983_DCE _DSC4980_DCE

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .