Οι βασικοί άξονες από την εισήγηση του υπεύθυνου του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας του ΣΥΡΙΖΑ

admin
admin
16 Δεκεμβρίου 2014, 11:10

Η Θεσσαλία, με πλούσια και ποικίλη φυσική προίκα και σημαντική παραγωγική ιστορία, σήμερα υποφέρει από την πολλαπλή κρίση. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές και η επικοινωνιακή φούσκα της απορροφητικότητας οδήγησαν στην κορύφωση της ανθρωπιστικής κρίσης και εξυπηρέτησαν την απληστία της μειοψηφίας.

Η δική μας πρόταση βασίζεται σε θεμελιώδεις αξίες. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να χτιστεί σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ερείπια. Η κοινωνική ευημερία θα βασισθεί στην παραγωγή και τη δίκαιη διανομή του πλούτου, με βάση τις κοινωνικές ανάγκες, και θα αξιοποιηθεί η δημιουργική δύναμη της εργασίας για την αύξηση της τοπικά προστιθέμενης αξίας.

Το σχέδιο αρθρώνεται σε τέσσερις άξονες. Ο πρώτος αφορά στην εξειδίκευση και υλοποίηση των δεσμεύσεων της Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Η συμμετοχή των συλλογικοτήτων και των δομών της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, η ανάκτηση της αξιοπρέπειας των πολιτών, της αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης στις συλλογικές δυνατότητές μας, αποτελεί κρίσιμο σημείο εκκίνησης.

Δεύτερος κεντρικός άξονας, ένα εξειδικευμένο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, με έμφαση στις άμεσες προτεραιότητες και στον ολοκληρωμένο τοπικό σχεδιασμό. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε και να αξιοποιήσουμε τον πρωτογενή τομέα με προτεραιότητα στην κτηνοτροφική παραγωγή, εντάσσοντάς τους σε συνολικό σχεδιασμό για το αγρο-βιομηχανικό σύμπλεγμα, με καθετοποίηση της παραγωγής όσο το δυνατό περισσότερο τοπικά.

Την ανάπτυξη της υπαίθρου υπηρετούν και οι προτεραιότητες για την ενέργεια και τον τουρισμό. Με αιχμή τις ΑΠΕ, να αναπτύξουμε πολύμορφο δίκτυο παραγωγικών μονάδων, αξιοποιώντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις συνέργειες με την αγροτική και βιοτεχνική παραγωγή. Έτσι θα επιτύχουμε τρεις στόχους: αύξηση της απασχόλησης και του εισοδήματος στην ύπαιθρο, μείωση του κόστους ενέργειας και μείωση των εισαγωγών ενέργειας.

Στον τουρισμό, θεμέλιο του σχεδιασμού είναι ο προορισμός, με το σύνολο των δραστηριοτήτων και της ταυτότητάς του. Όπως αναλύσαμε στην πολιτική μας πρόταση για τον τουρισμό, η ανάδειξη και βιώσιμη διαχείριση των τουριστικών προορισμών θα βασιστεί στην ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων, όπου το μίγμα του τουριστικού προϊόντος θα εμπλουτισθεί και με νέες δραστηριότητες για τους σύγχρονους περιηγητές.

Στη βιομηχανία, ένας εκσυγχρονισμένος δυναμικός κλάδος εξοπλισμού και μηχανών θα μπορέσει να ενισχύσει το αγρο-βιομηχανικό σύμπλεγμα και να αξιοποιήσει τις συνέργειες και με την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Συνολικά, προτεραιότητα μας είναι η αξιοποίηση του νέου και έμπειρου επιστημονικού δυναμικού, με αιχμή την αξιοποίησή του σε καινοτομικές δραστηριότητες, η ανάπτυξη του οικοσυστήματος της νέας επιχειρηματικότητας (με αιχμή τις θερμοκοιτίδες) και η συγκρότηση του ερευνητικού και τεχνολογικού συστήματος της περιφέρειας.

Στον τομέα των «σκληρών» υποδομών οι κορυφαίες προτεραιότητες συνοψίζονται στη 12μηνη αξιοποίηση του αεροδρομίου της Ν. Αγχιάλου και την ανάδειξή του σε αεροδρόμιο Κεντρικής Ελλάδας, στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου και τη διασύνδεση των μεταφορικών υποδομών. Η άμεση προτεραιότητα θα είναι στην ωρίμανση των έργων ώστε να μη χαθούν οι ευκαιρίες ένταξής τους στο νέο ΕΣΠΑ και τον σχεδιασμό των ευρωπαϊκών υποδομών.

Η Θεσσαλία έχει πληρώσει ακριβό περιβαλλοντικό τίμημα για το μέχρι τώρα μοντέλο ανάπτυξης, ιδίως στον τομέα των υδάτων. Η πρότασή μας στοχεύει στην εξασφάλιση θετικού υδατικού ισοζυγίου και την προστασία του περιβάλλοντος με τη θέσπιση φορέων διαχείρισης και Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

Η θεσμική ενίσχυση ολοκληρώνεται με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας για δημοκρατικό, συμμετοχικό περιφερειακό σχεδιασμό. Θέσπιση Περιφερειακού Συμβουλίου Ανάπτυξης και εξασφάλιση της λειτουργίας μηχανισμού τεκμηρίωσης, μελέτης, διαμόρφωσης και παρακολούθησης πολιτικής και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων συμμετοχικού σχεδιασμού.

Καταθέτουμε στη Θεσσαλική κοινωνία ένα συνεκτικό σχέδιο που υπηρετεί θεμελιώδεις και κρίσιμους στόχους: την αύξηση της αξίας του προϊόντος, με επένδυση στην εργασία, τη μείωση των εισροών και των εξαρτήσεων και την ανάπτυξη υποδομών στην υπηρεσία των κοινωνικών και παραγωγικών αναγκών της περιφέρειας. Υπηρετούμε τις αρχές του δημοκρατικού και συμμετοχικού σχεδιασμού, δίνουμε τον λόγο και τα εργαλεία στις δυνάμεις της εργασίας και των κινημάτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .