Οί <Μπριάνες> τής Άσπροκκλησιάς – Κ.Ε.Ν.Α.Κ.Α.Π.

admin
admin
26 Φεβρουαρίου 2016, 08:25

Κοντά  στη διασταύρωση Άσπροκκλησιάς καθώς περνά το ποτάμι Ίων σχηματίζει βιρούδια με μικροκαταράκτες γλιστρώντας στό σάν μωσαϊκό μάρμαρο.Τό νερό άπ’την άφρίζουσα πτώση όξυγονούται καθαρίζει καί γεμίζει άπό ψάρια πού παίζουν πηδώντας στούς  τέσσερις  συνεχόμενους μικροκαταράκτες.Τό βάθος τών βιρών  στο πρώτο καζάνι (στένι) φθάνει τα 3μέτρα καί στά ύπόλοιπα στά δύο περίπου μέτρα κατάλληλα  για μπάνιο και μακροβούτια. Στή < στένι>΄ή πτώση του ποταμιού είναι πανέμορφη καθώς πέφτη στο μακρύ και βαθύ στένεμα σε σχήμα Π.

Σ’αύτό το σημείο έρχόταν τότε κάπου-κάπου τουριστικά τροχόσπιτα γεγονός πού το λαχταρούσαν όλα τα παιδιά άφού μας γοήτευαν οί σχεδόν ήμιγυμνες γυναίκες ,γυναίκες άφρός .Έκεί δροσίζονταν και ψάρευαν και για λίγες μέρες. Πολύ άργότερα διάβασα στο πρόγραμμα του ΚΕΝΑΚΑΠ καί πού έγραφε πώςστήν προαναφερόμενη τοποθεσία –άφθονούν οί νοστιμότατες μπριάνες—

Δυστυχώς δεν άξιοποιήσαμε αύτή την έπίσημη άναγνώριση και όχι μόνο  δέν το έκμεταλλευτήκαμε βρωμίσαμε τα νερά πού συνέρρεαν έκεί και το χειρότερο και άδιανόητο συγκεντρώναμε έκεί τα σκουπίδια.Μάς φταίει ή Ε.Ε. μας φταίει ή τροϊκα; Αν όμως  θέλουμε καί  μιά περιφεριακή άνάπτυξη του Δήμου Καλ/κας μπορεί να ξεβρωμίσει και άξιοποιηθεί κ’ένα ενδιαφέρον θα θέλαμε γιά την προβολή και όχι μόνο, τής όλης προσφοράς στη πολιτιστική και θρησκευτική διαδρομή  της άρχαιολογικής περιοχής Άσπροκκλησιάς. (μοναστήρι παναγιάς +δυό έξωκκλήσια+κάστρο ήλικίας 7000π.χ.βορρά τών……)

 

       19-12-2015  Χρ.Μόκας

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .