Οι πραγματικοί μη έχοντες !!!

25 Σεπτεμβρίου, 2015 07:56 Επιμέλεια: /

kakoplevri afieroma 6_DCE

Το πρόγραμμα  και οι στόχοι του  είναι  σαφή !!! Έως και 600 ευρώ επιδότηση δικαιούνται όσοι καταθέσουν αιτήσεις για την «Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών έτους 2015»  που κατά το χρονικό  διάστημα από τις 1/9/2015 έως 31/12/2015  δύνανται  να καταθέσουν  σχετικές  αιτήσεις και δικαιολογητικά  ώστε να τύχουν της εν λόγω ενίσχυσης

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700) ευρώ για το έτος 2015 .

Καλό το πρόγραμμα φτάνει να υλοποιηθεί  με κριτήρια πραγματικά ώστε να φτάσει στους πραγματικούς δικαιούχους .  Σε εκείνους που πράγματι  συγκεντρώνουν τα κριτήρια και το έχουν ανάγκη !!!

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Αρχή Σελίδας

© 2011 - 2015 StagonNews

Powered by NikosPap. Hosted by Fusioned.