Η oλοκληρωμένη πρόταση για το Προεδρικό Διάταγμα που θα καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο η Αντιπολίτευση

Βαγγέλης Γκιάτας
Βαγγέλης Γκιάτας
3 Ιουλίου 2017, 13:42

Κατέληξε στο τελικό κείμενο που θα καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο η Αντιπολίτευση του Δήμου Καλαμπάκας , και υπογράφεται από τους Συμβούλους της πλην του κου Κεραμίδα και του κου Αβραμόπουλου ( δήλωση κας Χαρτοπούλου).

Η πρόταση αφορά σε τρία άρθρα τα οποία καθορίζουν και τις δραστηριότητες που θα επιτρέπονται και θα απαγορεύονται και θα εμπεριέχονται στο Προεδρικό Διάταγμα.

Στο πρώτο άρθρο περιλαμβάνονται δράσεις όπως: 

1. Επιτρέπεται η πτήση αιωροπτέρου και αλεξίπτωτου πλαγιάς, όπως οι πτητικές αυτές συσκευές προσδιορίζονται στην υπ’ αριθμ. Δ/Δ2/7259/2071/01-3-2006 Απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Φ.Ε.Κ.: 30/Β/15-3-2006) εκτός των βράχων όπου υφίστανται εν λειτουργία Μονές όπως και στους βράχους σε ακτίνα 50 μέτρων πέριξ αυτών καθώς και στους βράχους εκείνους που εντοπίζονται σημαντικά κατάλοιπα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Ειδικά προβλέπεται ότι για τους βράχους αυτούς στους οποίους εντοπίζονται σημαντικά κατάλοιπα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος θα πρέπει η Αρχαιολογική Υπηρεσία πριν την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος να πραγματοποιήσει αυτοψία, να τα προσδιορίσει επακριβώς και κατόπιν τούτου να οριοθετήσει τον απαιτούμενο χώρο πέριξ αυτών προκειμένου για την προστασία του μνημείου χωρίς όμως να αποκλείεται το σύνολο των βράχων και των υπολοίπων βραχωδών συμπλεγμάτων.

2. Απαγορεύεται η εγκατάσταση μοντελοδρόμιου, καθώς και ο χειρισμός και η πτήση κάθε κατηγορίας αερομοντέλων, όπως οι πτητικές αυτές συσκευές προσδιορίζονται με την υπ’ αριθ. Δ/Δ2/Δ/352117475!09-12-2009 Απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Φ.Ε.Κ.: 9/BV13-1-2010).

3. Απαγορεύεται η πτήση κάθε τύπου αερόστατων (λέμβος με αεροστατική σφαίρα), καθώς και των αερόπλοιων – ζέπελιν, οργανωμένα ή μεμονωμένα, επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά.

Ι. Επιτρέπεται μόνο για ειδικούς λόγους με έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας

4. Επιτρέπεται η χρήση των βράχων ως τόπου προσγείωσης ή απογείωσης, καθώς και ο χειρισμός κάθε άλλου πτητικού μέσου και συσκευής που προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί για επανδρωμένο ή μη χειρισμό στον αέρα είτε για λόγους αναψυχής ή αθλητισμού εκτός των βράχων όπου υφίστανται εν λειτουργία Μονές όπως και στους βράχους σε ακτίνα 50 μέτρων πέριξ αυτών καθώς και στους βράχους εκείνους που εντοπίζονται σημαντικά κατάλοιπα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Ειδικά προβλέπεται ότι για τους βράχους αυτούς στους οποίους εντοπίζονται σημαντικά κατάλοιπα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος θα πρέπει η Αρχαιολογική Υπηρεσία πριν την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος να πραγματοποιήσει αυτοψία, να τα προσδιορίσει επακριβώς και κατόπιν τούτου να οριοθετήσει τον απαιτούμενο χώρο πέριξ αυτών προκειμένου για την προστασία του μνημείου χωρίς όμως να αποκλείεται το σύνολο των βράχων και των υπολοίπων βραχωδών συμπλεγμάτων. Η απαιτούμενη άδεια 0α παρέχεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας.

5. Απαγορεύεται η εκτέλεση αγώνων με μοτοσικλέτες, απλές ή ανώμαλων διαδρομών

(enduro), και αυτοκινήτων κάθε τύπου.

6. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο θήρα παντός θηράματος.

7. Απαγορεύεται η εγκατάσταση οργανωμένης κατασκήνωσης και μεμονωμένων σκηνών, η στάθμευση με σκοπό τη διανυκτέρευση τροχόσπιτων και τροχοβιλών, καθώς και η διαμονή στην ύπαιθρο εντός των ασκητηρίων, των προσευχαδίων και των λοιπών σπηλαίων των βράχων μετά τη δύση του ηλίου.

8. Επιτρέπεται η κινηματογράφηση, η βιντεοσκόπηση και οι παντός τύπου εναέριες λήψεις εκτός του περιβόλου των Ιερών Μονών, κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας.

Για τις ανωτέρω δραστηριότητες εντός του περιβόλου των Ιερών Μονών των Μετεώρων αρμόδια θα είναι η οικεία Μητρόπολη, και τα ηγουμενοσυμβουλία των Ιερών Μονών.

Το δεύτερο κομμάτι περιλαμβάνει δράσεις όπως:

Επιτρέπονται οι παρακάτω δράσεις εκτός των βράχων όπου υφίστανται εν λειτουργία Μονές όπως και στους βράχους σε ακτίνα 50 μέτρων πέριξ αυτών καθώς και στους βράχους εκείνους που εντοπίζονται σημαντικά κατάλοιπα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Ειδικά προβλέπεται ότι για τους βράχους αυτούς στους οποίους εντοπίζονται σημαντικά κατάλοιπα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος θα πρέπει η Αρχαιολογική Υπηρεσία πριν την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος να πραγματοποιήσει αυτοψία, να τα προσδιορίσει επακριβώς και κατόπιν τούτου να οριοθετήσει τον απαιτούμενο χώρο πέριξ αυτών προκειμένου για την προστασία του μνημείου χωρίς όμως να αποκλείεται το σύνολο των βράχων και των υπολοίπων βραχωδών συμπλεγμάτων.

i. 1.- Η ελεύθερη πτώση ανθρώπων με ή χωρίς αλεξίπτωτο (base jumping), καθώς και η εγκατάσταση επί των βράχων βατήρων ή άλλων βοηθητικών μέσων ως σταθερό σημείο πτώσης.

ίί. 2.- Η άσκηση του αθλήματος wing suit (πτήση που συνδυάζει αιωροπτερισμό με ελεύθερη πτώση).

iii. 3.- Η αναρρίχηση .

iv. 4.- Η σχοινοβασία (highline, slackline) από βράχο σε βράχο πάν\ν σε τεντωμένο σχοινί, καλώδιο ή άλλο υλικό, καθώς και. κάθε είδους επέμβαση επί των βράχων για την τοποθέτηση των στηριγμάτων της.

ν. 5.- Οι αγώνες ποδηλασίας.

vi. 6.- Η πεζοπορία εντός των ήδη υφιστάμενων μονοπατιών τα οποία ο Δήμος Καλαμπάκας υποχρεούται να συντηρήσει, να διανοίξει και να τα καταστήσει προσβάσιμα.

Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω δράσεις επιτρέπονται αποκλειστικά για αθλητικούς σκοπούς κατόπιν εγκρίσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας (πλην αναρρίχησης).

Και τέλος στο τρίτο κομμάτι – άρθρο αναφέρεται η άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Για μία και μόνο τριετία από τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δύνανται να παραταθούν οι άδειες λειτουργίας των υφιστάμενων δραστηριοτήτων εμπορίας ειδών λαϊκής τέχνης και ενθυμίων, καθώς και των τροχοφόρων καντινών εμπορίας τροφίμων και αναψυκτικών.

Εντός της ανωτέρω τριετίας η Δημοτική Αρχή Καλαμπάκας υποχρεούται να συντάξει οικονομοτεχνική μελέτη για τον καθορισμό του αριθμού των επιτρεπόμενων όπως ανωτέρω αδειών οι οποίες θα δημοπρατηθούν μετά το πέρας αυτής (τριετίας). . Ειδικά διευκρινίζεται ότι στην εν λόγω δημοπράτηση θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής αποκλειστικά δημότες του Δήμου Καλαμπάκας.

Αν γίνει αποδεκτή η πρόταση της Αντιπολίτευσης θα φανεί στην συνεδρίαση της Τετάρτης ( αν πάνε όλα καλά ).

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .