Οί νεολαίοι

admin
admin
27 Μαρτίου 2016, 08:59

Τά  μικρά  ψάρια συνήθως κολυπούν στά ρηχά νερά  τών λιμνών και ποταμών κυρίως κ’άθελά τους  θυσιάζονται στίς όρέξεις πουλιών βατράχων καί φιδιών.Τά έπιρρεάζει,τά δελεάζει τό παιχνίδι τό φώς ή τροφή . Πολλές φορές οί άνθρωποι σάν ζώα κ’ αύτοί συμπεριφέρονται όπως και τά κατώτερα ζώα και έν προκειμένου οί νεολαίοι γιατί τους ώθεί ή παρόρμηση τού ένστίκτου περισσότερο παρά ή λογική και ή έμπειρία.   Παρ’όλα αύτά δέν δικαιολογώ την συμπεριφορά των νέων πού θυσιάζονται συχνά στίς έπικίνδυνες παγίδες  τής ζωής άφοπλισμένοι άπ’την άγνοια  την άνέμελη ζωηράδα της νιότης την φιλάρεσκη περιέργεια της γνωριμίας της άπόλαυσης της έπαναστατικότητας. Στα νειάτα συμβαίνει το σύνολο σχεδόν αύτών τών παγίδων καί τών έπικίνδυνων παρορμήσεων να στήνεται,να κατευθύνεται άπό άνθρώπους λογικούς έπικίνδυνους πού άποσκοπούν σε οίκονομικά ώφέλη, μέ το ξεμονάχιασμα στα ρηχά νερά να θυμίζει ζούγκλα,τίγρη πού ύπουλα παρακολουθεί το άνέμελα ξέμακρο καί  θύμα να το κατασπαράξει. Προσοχή λοιπόν νεολαίοι όταν βγαίνεται στα ρηχά δηλαδή στις καφετέριες και γενικά στους χώρους διασκέδασης μια έκμεταλλεύσιμη  κατάσταση, παραμονεύουν τα άνθρωπόμορφα σαρκοφάγα .  Κολυμπάτε πιο προστατευτικά και στη διασκέδαση και στήν άπόλαυση έχοντας κατά νού  την πολύχρονη διάρκειά  τους.

18-3-1991       Χρίστος Μόκας 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .