Γενική Συνέλευση

admin
admin
7 Οκτωβρίου 2016, 19:08

Πραγματοποιείται σήμερα Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00 το πρωί στα Γραφεία του συνεταιρισμού η ετήσια Γενική Συνέλευση

των μελών με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Ανακοίνωση έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015 (1-1-2015 έως 31-12-2015) και έγκριση αυτών.

Θέμα 2ο : Aνακοίνωση  πορίσματος ελέγχου ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2015.

Θέμα 3ο : Έγκριση Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσης και Διάθεση αυτών για την χρήση 2015 (περίοδος 1-1-2015 εώς 31-12-2015) καθώς και απαλλαγή ευθυνών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 4ο   :  Ορισμός ελεγκτών για την επόμενη Οικονομική χρήση.

Θέμα 5ο :  Έγκριση προγράμματος δράσης της νέας περιόδου.

Θέμα 6ο : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2016.

Θέμα 7ο : Τροποποίηση καταστατικού και προσαρμογή στις διατάξεις του Ν.4384/2016.

Θέμα 8ο: Αγορά και εκποίηση ακινήτων του Συνεταιρισμού.

Θέμα 9ο: Ύψος αποζημίωσης εξόδων παράστασης των μελών Δ.Σ. και Ε.Σ.

Θέμα 10ο:Έγκριση εξόδων παράστασης των μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ.του 2015.

Θέμα 11ο: Επικύρωση των οριζόμενων από το Δ.Σ. μελών του Δ.Σ.

Θέμα 12ο : Διάφορα θέματα.

Διευκρινίζεται ότι τα μέλη  που θα λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την Αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο θα αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την παραπάνω ορισθείσα ημέρα και ώρα η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε νέα συνεδρίαση ,χωρίς νέα πρόσκληση το επόμενο Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016 στον ίδιο χώρο και ώρα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

 

Κόττης Δημήτριος

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .