Γενική Συνέλευση στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαμπάκας

Βαγγέλης Γκιάτας
Βαγγέλης Γκιάτας
25 Ιουνίου 2017, 12:00

Το  Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Σ. Καλαμπάκας «ΜΕΤΕΩΡΑ» με την υπ΄αριθμ. 9/1-6-2017 πράξη Δ.Σ. πραγματοποιεί αυτήν την ώρα  Γενική Συνέλευση των Μελών της Ε.Α.Σ. Καλαμπάκας « ΜΕΤΕΩΡΑ » ΣΥΝ.ΠΕ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού , Σιδηροδρόμου 17- Καλαμπάκα .

Με την έναρξη της Συνέλευσης ο Πρόεδρος κος Κόττης καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και τους ενημέρωσε για την διαδικασία.

Πριν μπουν στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης , έγινε ενημέρωση για τα βιολογικά προϊόντα αλλά και που βρίσκεται η διαδικασία σε ότι αφορά τις ομάδες παραγωγών.

Συνέλευση η οποία ασχολείται με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο : Ανακοίνωση έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016 (1-1-2016 έως 31-12-2016) και έγκριση αυτών.

Θέμα 2ο : Aνακοίνωση πορίσματος ελέγχου ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2016.

Θέμα 3ο : Έγκριση Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσης και Διάθεση αυτών για την χρήση 2016 (περίοδος 1-1-2016 εώς 31-12-2016) καθώς και απαλλαγή ευθυνών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 4ο   :  Ορισμός ελεγκτών για την επόμενη Οικονομική χρήση.

Θέμα 5ο :  Έγκριση προγράμματος δράσης της νέας περιόδου.

Θέμα 6ο : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2017.

Θέμα 7ο:Έγκριση εξόδων μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ. έτους 2016.

Θέμα 8ο: Α) Λήψη απόφασης για υπογραφή της ΠΡΑΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Νο 346/18/Α.

Β)Υπογραφή του ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ (ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Νο 346 /23 που αφορά χρήση μέρους του ορίου της πίστωσης και μέχρι του ποσού ευρώ : 117.000,00 αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεων προς προμηθευτές ( σιτάρι ) .

Γ)Υπογραφή του  ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ (ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Νο 346 /24 που αφορά χρήση μέρους του ορίου της πίστωσης και μέχρι του ποσού ευρώ:800.000,00 αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεων προς προμηθευτές ( αραβόσιτος ).

Δ) Υπογραφή της ΠΡΑΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Νο 8848291/1.

Θέμα 9ο: Διάφορα θέματα.

eas ioyn 2017 (5) eas ioyn 2017 (7) eas ioyn 2017 (6) eas ioyn 2017 (4) eas ioyn 2017 (3) eas ioyn 2017 (2)

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .