Γενική Συνέλευση στην Ε.Α.Σ. Καλαμπάκας

admin
admin
22 Ιουνίου 2017, 18:15

        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                   (Για την Γενική Συνέλευση 25 Ιουνίου 2017)

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Σ. Καλαμπάκας «ΜΕΤΕΩΡΑ» με την υπ΄αριθμ. 9/1-6-2017 πράξη Δ.Σ. αποφάσισε να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μελών της Ε.Α.Σ. Καλαμπάκας « ΜΕΤΕΩΡΑ » ΣΥΝ.ΠΕ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού , Σιδηροδρόμου 17- Καλαμπάκα , για την 25η Ιουνίου ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 το πρωί.

Γι’ αυτό παρακαλείσθε να παρευρεθείτε στον παραπάνω χώρο την 25η Ιουνίου ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 το πρωί για να λάβετε μέρος στην Γενική Συνέλευση η οποία θα ασχοληθεί με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο : Ανακοίνωση έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016 (1-1-2016 έως 31-12-2016) και έγκριση αυτών.

Θέμα 2ο : Aνακοίνωση πορίσματος ελέγχου ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2016.

Θέμα 3ο : Έγκριση Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσης και Διάθεση αυτών για την χρήση 2016 (περίοδος 1-1-2016 εώς 31-12-2016) καθώς και απαλλαγή ευθυνών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 4ο   Ορισμός ελεγκτών για την επόμενη Οικονομική χρήση.

Θέμα 5ο :  Έγκριση προγράμματος δράσης της νέας περιόδου.

Θέμα 6ο : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2017.

Θέμα 7ο:Έγκριση εξόδων μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ. έτους 2016.

Θέμα 8ο: Α) Λήψη απόφασης για υπογραφή της ΠΡΑΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Νο 346/18/Α.

Β)Υπογραφή του ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ (ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Νο 346 /23 που αφορά χρήση μέρους του ορίου της πίστωσης και μέχρι του ποσού ευρώ : 117.000,00 αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεων προς προμηθευτές ( σιτάρι ) .

Γ)Υπογραφή του  ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ (ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Νο 346 /24 που αφορά χρήση μέρους του ορίου της πίστωσης και μέχρι του ποσού ευρώ:800.000,00 αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεων προς προμηθευτές ( αραβόσιτος ).

Δ) Υπογραφή της ΠΡΑΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Νο 8848291/1.

Θέμα 9ο: Διάφορα θέματα.

 Διευκρινίζεται ότι τα μέλη  που θα λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την Αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο θα αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την παραπάνω ορισθείσα ημέρα και ώρα η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε νέα συνεδρίαση ,χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Κυριακή 2 Ιουλίου 2017 στον ίδιο χώρο και ώρα.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

 

Κόττης Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .