Φιλολογική ημερίδα για τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας

Βαγγέλης Γκιάτας
Βαγγέλης Γκιάτας
16 Νοεμβρίου 2015, 12:55

Ημερίδα για τους φιλολόγους (κυρίως των γυμνασίων) της Καλαμπάκας με θέμα «Προσεγγίζοντας βιωματικά την Τοπική Ιστορία», πραγματοποιήθηκε  σε αίθουσα του Μουσείου Ελληνικής Παιδείας . Εισηγητές ήταν  οι φιλόλογοι Ευαγγελή Κοτρώτσιου, σύμβουλος φιλολόγων Νομού Τρικάλων, και Σπυρίδων Βλιώρας, φιλόλογος του 2ου Γυμνασίου Καλαμπάκας και επιστημονικός συνεργάτης του Μουσείου Ελληνικής Παιδείας.

Στην ανακοίνωση που εξεδόθη αναφέρεται ότι η Τοπική Ιστορία αποτελεί γνωστικό αντικείμενο που είναι δυνατόν να προσεγγίσει κανείς σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από φέτος έχει οριστεί να διδάσκεται στην τρίτη τάξη του γυμνασίου (για δύο ώρες εβδομαδιαίως και για χρονικό διάστημα ενός τριμήνου) ως μία από τις τρεις βιωματικές δράσεις. Οι άλλες δύο είναι ο «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός» και το «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη».

Με τις βιωματικές δράσεις επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός μαθητοκεντρικού – ερευνητικού κλίματος στη σχολική ζωή, η ενεργητική εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή και μορφωτική διαδικασία και η διαθεματική / διεπιστημονική προσέγγιση των εξεταζομένων θεμάτων.

Μέσα από την έρευνα και τη μελέτη της Τοπικής Ιστορίας ο μαθητής αποκτά γνώσεις, αναπτύσσει δεξιότητες και διαμορφώνει στάσεις που του επιτρέπουν να:

αντιμετωπίζει ερευνητικά το περιβάλλον διατυπώνοντας υποθέσεις εργασίας,

κατανοεί τον περιβάλλοντα φυσικό, δομημένο και κοινωνικό χώρο και να εντάσσεται δημιουργικά σ’ αυτόν,

εντοπίζει, επιλέγει, αξιολογεί και αξιοποιεί τις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης,

παρατηρεί, περιγράφει, συγκρίνει και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα πράγματα έλαβαν την παρούσα μορφή τους στο συγκεκριμένο χώρο.

ενεργοποιείται δημιουργικά στις προσπάθειες διατήρησης της πολιτισμικής φυσιογνωμίας του τόπου του, σφυρηλατεί τους δεσμούς του με τον τόπο στον οποίο ζει.

Με την Τοπική Ιστορία δίνεται επίσης η ευκαιρία στους μαθητές για ομαδοσυνεργατική, βιωματική προσέγγιση της γνώσης.

DSC_2302_DCE DSC_2299_DCE DSC_2293_DCE

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .