Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επιδοτεί για Αδελφοποιήσεις και Δίκτυα Πόλεων

Βαγγέλης Γκιάτας
Βαγγέλης Γκιάτας
23 Ιουνίου 2017, 07:51

Επιδότηση για Αδελφοποιήσεις Πόλεων περιλαμβάνει σχετικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που η προθεσμία του τελειώνει την 1η Σεπτεμβρίου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές ενότητες μεταξύ αυτών και το σκέλος που τιτλοφορεί ¨συμμετοχή σε Δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά ¨, για ενθάρρυνση της συµµετοχής των πολιτών, µε την ευρύτερη έννοια του όρου, στις δηµοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, µε σκοπό τη διαµόρφωση της ενωσιακής πολιτικής θεµατολογίας σε τοµείς συναφείς µε τους στόχους του προγράµµατος. Αυτό το σκέλος καλύπτει επίσης έργα και πρωτοβουλίες που δηµιουργούν ευκαιρίες για αµοιβαία κατανόηση, διαπολιτισµική µάθηση, αλληλεγγύη και εθελοντισµό σε ενωσιακό επίπεδο. Τα µέτρα σε αυτό το σκέλος είναι τα εξής:

-Αδελφοποίηση πόλεων

-Δίκτυα πόλεων

-Έργα της κοινωνίας των πολιτών

Αδελφοποίηση πόλεων

Το µέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων όπου θα συµµετέχει ευρύ φάσµα πολιτών από αδελφοποιηµένες πόλεις σε θέµατα που ευθυγραµµίζονται µε τους στόχους του προγράµµατος. ∆ίνεται προτεραιότητα σε έργα που έχουν ως στόχο τις προτεραιότητες οι οποίες ορίζονται κάθε χρόνο για το εν λόγω µέτρο. Κινητοποιώντας τους πολίτες σε τοπικό και ενωσιακό επίπεδο ώστε να συζητούν για συγκεκριµένα ζητήµατα από την ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα, το µέτρο αυτό θα επιδιώξει να προωθήσει τη συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης και να αναπτύξει ευκαιρίες για κοινωνική δέσµευση και εθελοντισµό σε επίπεδο Ένωσης. Η αδελφοποίηση πρέπει να νοηθεί υπό ευρεία έννοια, δηλ. ως αναφερόµενη στους δήµους που υπέγραψαν ή έχουν δεσµευτεί να υπογράψουν συµφωνίες αδελφοποίησης, καθώς και στους δήµους που έχουν άλλες µορφές εταιρικών σχέσεων για την ενίσχυση της συνεργασίας και των πολιτιστικών δεσµών τους.

Οι αιτούντες πρέπει να είναι:

-Πόλεις/δήµοι Επιτροπές αδελφοποίησης

-Άλλοι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί που εκπροσωπούν τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κάθε πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής:

-Δήµους από δύο (2) τουλάχιστον συµµετέχουσες χώρες, µία εκ των οποίων να είναι κράτος µέλος της ΕΕ.

-Τη συµµετοχή τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) προσκεκληµένων συµµετεχόντων. « Προσκεκληµένοι συµµετέχοντες» είναι οι αλλοδαποί συµµετέχοντες που αποστέλλονται από τους δήµους εταίρους·

Μέγιστη διάρκεια της συνάντησης είναι 21 ηµέρες, ενώ η µέγιστη επιδότηση που µπορεί να δοθεί ανά σχέδιο είναι 25.000 ευρώ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .