Το εθνικό σπορ της φοροδιαφυγής

Γρηγόρης Γ. Καλύβας
Γρηγόρης Γ. Καλύβας
17 Αυγούστου 2019, 08:07

Το ότι η φοροδιαφυγή  και η παραοικονομία στην Ελλάδα αποτελεί ένα από τα πολλά αρνητικά συμπτώματα και στρεβλώσεις της εθνικής οικονομίας  και κοινωνίας με αρνητική συμμετοχή στο ΑΕΠ, δεν είναι ούτε νέο , ούτε μια εντυπωσιακή διαπίστωση. Είναι μια συμπεριφορά των Ελλήνων , δυστυχώς με την έμμεση συνέργεια του κράτους , που ισοδυναμεί με άλλα εθνικά σπόρ και δυστυχώς παρά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς το φαινόμενο , δυστυχώς αντί να τιθασευτεί , διευρύνεται αποτελώντας πραγματικά γάγγραινα για την οικονομία καθώς το προϊόν της φοροδιαφυγής και παραοικονομίας  είναι εξόχως υψηλό (25-30%) .

Πόση είναι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα;

Προφανώς, το ακριβές μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα δεν είναι γνωστό. Οι  εκτιμήσεις σε μια σειρά από μελέτες που μετρούν στοιχεία ενδεικτικά του μεγέθους της, αλλά όχι απευθείας την ίδια δίνουν μια τάξη μεγέθους που πιθανότατα δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα.

Σύμφωνα με έρευνες:  Τα διαφυγόντα έσοδα από τη φοροδιαφυγή των φυσικών προσώπων κυμαίνονται από 1,9% ως 4,7% του ΑΕΠ ετησίως. Από τη φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ εκτιμάται ότι χάνουμε το 3,5% του ΑΕΠ. Απώλειες από το λαθρεμπόριο ποτών, τσιγάρων και καυσίμων αντιστοιχεί σε περίπου 0,5% του ΑΕΠ. Για τα νομικά πρόσωπα, τα διαφυγόντα κέρδη για τη χώρα από τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή των επιχειρήσεων υπολογίζονται γύρω στο 0,15% του ΑΕΠ. Κατά συνέπεια, το μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα μπορεί να προσδιοριστεί σε ένα ποσοστό από 6% ως 9% του ΑΕΠ, δηλαδή ανάμεσα σε 11 με 16 δισ. το χρόνο.

Ποιοι δεν πληρώνουν φόρους ;

Το ελληνικό κράτος έχει κάθε χρόνο έσοδα ύψους περίπου 50 δις ευρώ . Αυτά είναι τα έσοδα, με αυτά και με τις ασφαλιστικές εισφορές και τα δάνεια των μνημονίων πρέπει να καλύπτει όλα του τα έξοδα για τη λειτουργία του, για την αποπληρωμή δανείων (περίπου 12 δις ευρώ το χρόνο), για την πληρωμή συντάξεων (28 δις ευρώ  το χρόνο), για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων (περίπου 15 δις ευρώ το χρόνο) και, σύμφωνα με τα μνημόνια που έχει υπογράψει με τους δανειστές του, από αυτά πρέπει να εξασφαλίσει και σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια.

Το ποιοι και πόσα πληρώνουν οι έλληνες φορολογούμενοι πολίτες είναι μια μεγάλη    πληγή καθώς τα μόνιμα υποζύγια είναι οι μισθωτοί οι οποίοι δεν μπορούν να αποκρύψουν τα έσοδά τους από μισθωτές εργασίες . Οι πολίτες που έχουν υψηλά εισοδήματα πληρώνουν και την πλειοψηφία των φόρων στη χώρα αλλά έχουν στη διάθεσή τους μια σειρά από εργαλεία φοροαποφυγής, όπως offshore εταιρειών, shell corporations, trusts και άλλων νομικών οντοτήτων. Σύμφωνα λοιπόν με μελέτες, το 8% της περιουσίας φορολογούμενων παγκοσμίως βρίσκεται σε φορολογικούς παραδείσους.

Στην Ελλάδα, τα συχνότερα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί γι’ αυτό το σκοπό είναι η μεταβίβαση ακινήτων σε εξωχώριες εταιρείες (ένα φαινόμενο που εν μέρει αντιμετωπίζεται με έναν ειδικό φόρο που επιβάλλεται σε τέτοια ακίνητα) και με την αλλαγή φορολογικής κατοικίας, ενίοτε και με τεχνητά μέσα.

Τα νομικά πρόσωπα φοροδιαφεύγουν με μια σειρά από μεθόδους. Η πιο συνήθης είναι η έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων, μια πρακτική συνήθης κυρίως σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που στοχεύει ταυτόχρονα στη μείωση του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ, και την εμφάνιση εικονικών ζημιών. Υπάρχει και μια σειρά άλλων τρόπων αποφυγής της απόδοσης του ΦΠΑ και της μείωσης των κερδών που εμφανίζει η επιχείρηση, εμφανίζοντας εικονικές δαπάνες.

Ποια είναι τα αίτια  !!

Μια  απλή απάντηση είναι γιατί ο Έλλην θεωρεί εξυπνάδα , για να μην πούμε μαγκιά , να εξαπατά το κράτος . Για να το πούμε εξευγενισμένα είναι η αίσθηση μη ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους, αλλά και οι ανεπαρκείς έλεγχοι.

Ωστόσο  προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Έλληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία ως δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται με τη μη ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων «κοιτάζει» τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά θα πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα. Εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους και εισφορές από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%).

Οι αιτίες της φοροδιαφυγής είναι κυρίως οκτώ: πολυνομία και η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος , ανασφάλεια δικαίου φορολογούμενων και υπαλλήλων της φορολογικής διοίκησης , συνεχιζόμενη αύξηση των φόρων , ανυπαρξία πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση του φαινομένου ,τεχνολογική ανεπάρκεια , γραφειοκρατία , διαρθρωτικές στρεβλώσεις της ελληνικής οικονομίας , φορολογική κουλτούρα

Η φοροδιαφυγή από αδήλωτη εργασία. 

Η σκιώδης οικονομία περιλαμβάνει τις παράνομες δραστηριότητες που συνεπάγονται την παροχή των νόμιμων αγαθών και υπηρεσιών και όχι τις παράνομες δραστηριότητες που συνεπάγονται την παροχή των παράνομων αγαθών και υπηρεσιών.  Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι βάσει των ευρημάτων της μελετών, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση των ανέργων.

Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για τους συνταξιούχους, 60,7% για τους αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη «σκιά» της οικονομίας είναι δικαιολογημένη (52,4%), ενώ ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%).

Πως μπορεί να αντιμετωπισθεί ;

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι μια πρόκληση στην οποία το εγχώριο πολιτικό σύστημα δεν έχει την βούληση να καταπολεμήσει για λόγους πολιτικού κόστους και ψηφοθηρίας . Ωστόσο μέτρα μπορούν να υπάρξουν , όπως :  Μείωση συντελεστών φορολογίας και έκτακτων φόρων επί των ήδη φορολογηθέντων εισοδημάτων , χρήση πλαστικού χρήματος και επέκταση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης , αποτελεσματική και εντατική διενέργειας ελέγχων και αποτελεσματική περαίωσης των φορολογικών υποθέσεων (μέσω διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών) , βελτιστοποίηση της οργάνωσης και εκσυγχρονισμό των φορολογικών αρχών , δημιουργία ηλεκτρονικής Φορολογικής Διοίκησης , κατάρτιση και εκπαίδευση των υπαλλήλων της Φορολογικής Διοίκησης, αύξηση των αποδοχών τους , καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς, εφαρμογή αντικινήτρων , αυστηροποίηση των προστίμων σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής , δημιουργία σταθερού και απλοποιημένου φορολογικού συστήματος , σταδιακή αλλαγή στη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας , δημιουργία φορολογικής συνείδησης και καλλιέργεια φορολογικής παιδείας.

Πηγή: «διαΝΕΟσις»

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .