Έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 9,9 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

7 Ιουλίου, 2016 18:04 Επιμέλεια: /

thessalymixfinal_DCE

Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού  9.925.303,84 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά:

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση σήμανσης και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο επαρχιακό-εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας – χρήση 2016» προϋπολογισμός έργου: 200.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας-χρήση 2016» Προϋπολογισμός: 195.000,00 € (με ΦΠΑ ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός βλάστησης στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας-χρήση 2016», Προϋπολογισμός: 140.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στη γέφυρα Ραγαζιά Π.Ε. Καρδίτσας», Προϋπολογισμός: 96.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός τεχνικών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε Καρδίτσας – χρήση 2016» προϋπολογισμός: 200.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων εθνικού – επαρχιακού οδικού δικτυού Π.Ε Καρδίτσας χρήση 2016», Προϋπολογισμός: 130.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός ποταμών και συλλεκτήρων Π.Ε. Καρδίτσας Προϋπολογισμός: 180.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων, νέα αθλητικά κέντρα – αθλητικοί χώροι σχολείων – Π.Ε. Καρδίτσας χρήση 2016», προϋπολογισμός έργου: 150.000,00  € (με ΦΠΑ),

– Έγκριση διαγωνισμού για την: «Προμήθεια σωλήνων για την κατασκευή αγωγού άρδευσης Π.Ε. Καρδίτσας» προϋπολογισμού 499.970,08 € με (Φ.Π.Α).

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση – αντικατάσταση και επισκευή στηθαίων ασφαλείας, αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων των οδών και τοποθέτηση νέων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε Λάρισας», Προϋπολογισμού: 500.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση διαγωνισμού του  έργου: «Εγκατάσταση  ηλεκτροφωτισμού  διασταύρωσης  οδικού  δικτύου  Λάρισας – Τυρνάβου  με  Αγ.  Σοφιά», Προϋπολογισμού: 45.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση – Συντήρηση ράμπας οδού Παλαιοπύργου – Αλεξανδρινής» προϋπολογισμού: 60.270,00 € (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση διαγωνισμού του έργου:  «Προμήθεια σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας για την συντήρηση του οδικού δικτύου Π.Ε. Λάρισας έτους 2016» προϋπολογισμού 74.000,00 €  (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για την συντήρηση του οδικού δικτύου Π.Ε Λάρισας έτους 2016» προϋπολογισμού  74.000,00 €  (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού – σηματοδοτών οδικού δικτύου Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας, προϋπολογισμού  200.000,00 €  (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για την συντήρηση του οδικού δικτύου Π.Ε Λάρισας έτους 2016»  προϋπολογισμού  74.000,00 €  ( με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση ασφαλείας εθνικού και επαρχιακού δικτυού», Προϋπολογισμού: 400.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Αξιοποίηση  τριών  (03)  γεωτρήσεων  ΤΟΕΒ  Δαμασίου», Προϋπολογισμού: 160.000,00 €  (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντηρήσεις ασφαλτικών 2016 Π.Ε Λάρισας» Προϋπολογισμού: 245.000,00 €

– Έγκριση αποτελέσματος  δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή θυροφράγματος ελέγχου ροής διώρυγας προσαγωγής και έργων προστασίας της ευρείας κοίτης του ποταμού Ενιπέα στο θυρόφραγμα Υπέρειας», Προϋπολογισμού: 216.948,82 € (με Φ.Π.Α.)

–  Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης και αποκατάσταση αναχωμάτων Ενιπέα ποταμού» Προϋπολογισμού: 248.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής Υπηρεσίας: «Φύλαξη εγκαταστάσεων και δομών της Λίμνης Κάρλας», Προϋπολογισμού: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων έργων επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Προϋπολογισμού: 216.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

–  Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση δυο μετασχηματιστών 2.500 KVA στο αντλιοστάσιο κόμβου Πέτρας της λίμνης Κάρλα», Προϋπολογισμού: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση και καθαρισμός τάφρων τροφοδοσίας λίμνης Κάρλας», Προϋπολογισμού: 322.400,00 € (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Διαγράμμιση στο οδικό δίκτυο Π.Ε Μαγνησίας (Χρήση 2016)», Προϋπολογισμού: 123.200,00 (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδωνγια το έτος 2016, Προϋπολογισμού: 11.534,54 (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των ασφαλτικών στρώσεων Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσιου», Προϋπολογισμού: 1.800.000,00 €.

– Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Π.Ε Μαγνησίας (έτους 2015 – 2016 – τεχνικά)», Προϋπολογισμού: 1.582.150,00 € με (ΦΠΑ).

– Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση Εθνικού Επαρχιακού Δικτύου Ν. Μαγνησίας (Σήμανση-Στηθαία ασφαλείας έτους 2016)», Προϋπολογισμού 400.000,00 € με (ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου περιοχής Πύλης – Φαρκαδόνας ΠΕ Τρικάλων 2016 προϋπολογισμού 300.000,00 € με (ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση αποκατάσταση οδού Χαλίκι – τρία Ποταμια – γεφ. Αλεξίου – Αρματωλικό, κλάδοι προς Αγ. Παρασκευή, προς Αθαμάνια και προς Παλαιοχώρι Γαρδικιου» προϋπολογισμού 300.000,00 € με (ΦΠΑ).

– Έγκριση δαπάνης: «Συμπληρωματικές μελέτες για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργικότητα της γεφύρας του Πηνειού ποταμού επί της οδού Καλαμπάκας – Διάβας», προϋπολογισμού 37.200,00 € με (ΦΠΑ).

– Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδού προς Ι.Μ Χρυσίνου» προϋπολογισμού 150.000,00 € με (ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση-συντήρηση-καθαρισμός- περιβαλλοντική  προστασία ποταμών Π.Ε. Τρικάλων-αντιπλημμυρική προστασία εργολαβία 2016» προϋπολογισμού 300.000,00 € με (ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων, νέα αθλητικά κέντρα – αθλητικοί χώροι σχολείων 2016» προϋπολογισμού 100.000,00 € με (ΦΠΑ).

–  Έγκριση διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια καθισμάτων για την αίθουσα προβολής στερεοσκοπικού υλικού του Πολιτιστικού Κέντρου Καλαμπάκας »  προϋπολογισμού  45.830,40 €  ( με Φ.Π.Α.)

 

 

 

 

 

 

ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΟYΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛIΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓIΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟEΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΡΤHΣΕΙΣ. ΑΥΤO ΤΟ ΑΦHΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΡIΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. ΕΛΕYΘΕΡΑ ΜΠΟΡΕIΤΕ ΝΑ ΣΤΕIΛΕΤΕ ΠΡΟΣ ΑΝAΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚH ΣΑΣ AΠΟΨΗ.ΣΕ ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠAΡΞΕΙ ΑΝAΡΤΗΣΗ, ΤΗΣ ΟΠΟIΑΣ ΕIΣΤΕ ΚAΤΟΧΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜAΤΩΝ, H ΠΟΥ ΘIΓΕΣΤΕ ΑΠO ΑΥΤH, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝHΣΤΕ AΜΕΣΑ ΜΑΖI ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑIΤΗΤΗ ΔΙOΡΘΩΣΗ. ΕAΝ EΧΕΙ ΣΥΜΒΕI ΚAΤΙ ΑΠO ΤΑ ΠΑΡΑΠAΝΩ ΔΕΝ ΘΑ EΧΕΙ ΓIΝΕΙ ΕΣΚΕΜΜEΝΑ. ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕYΟΥΝ ΣΧOΛΙΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟYΝΤΑΙ OΠΩΣ ΕIΝΑΙ ΕΥΠΡΕΠΕIΣ ΣΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟYΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΕYΓΟΝΤΑΣ YΒΡΕΙΣ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Αρχή Σελίδας

© 2011 - 2015 StagonNews

Powered by NikosPap. Hosted by Fusioned.