Επίσκοπος ΣΤΑΓΩΝ Βησσαρίων Α΄ (1353-1371) διάφορος του αγίου Βησσαρίωνα

Γρηγόρης Γ. Καλύβας
Γρηγόρης Γ. Καλύβας
22 Μαρτίου 2020, 07:53

Πρόκειται για μια επιβλητική λευϊτικη μορφή , με πλούσια εκκλησιαστική δράση που αρχιεράτευσε στην επισκοπή ΣΤΑΓΩΝ από το 1355 μέχρι το 1371 . Είναι σύγχρονος και συνεργάτης του Πρώτου της Σκήτης των ΣΤΑΓΩΝ ιερομονάχου «κυρ Νείλου» , ιδρυτή και κτήτορα της Μονής Υπαπαντής πριν Αναλήψεως του Κυρίου Μετεώρων . Ο Βησσαρίων Α΄ Σταγών μαζί με τον Νείλο  μνημονεύονται  , στην κτιτορική επιγραφή του έτους 1366/7 της ως άνω Μονής , καθώς και στο λεγόμενο «σύγγραμμα Ιστορικόν» ή «Χρονικόν των Μετεώρων» (α΄ μισό του ΙΣΤ΄αιων., μετά το έτος 1529, όπου παρατίθεται αντίγραφο της επιγραφής αυτής . «+Άνηγέρθη έκ βάθρ(ων) κ(αί) άνηστορίθει ό πάνσεπτος κ(αί) θείος ναός της Άναλείψεως του Κ(υρίο)υ κ(αί) Θ(εο)ύ κ(αί) Σ(ωτή)ρ(ο)ς ημών Ι(ησο)ύ Χ(ριστο)ύ ….επεισκοπέ/β(ο)ντος δε του παναγιοτάτου δεσπότου ημών Βησσαρίου έτους ,ςωοε΄[=1366/7:~».

Η περιοχή , άρα και η επισκοπή των ΣΤΑΓΩΝ ,βρίσκονται στην επικράτεια του Ελληνοσέρβου ηγεμόνα των Τρικάλων Συμεών Ούρεση Παλαιολόγου , πατέρα του Ιωάννη , του μετέπειτα μοναχού οσίου Ιωάσαφ , β΄ κτίτορα της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου (Μεταμορφώσεως του Σωτήρος) , που θεωρείται ως  απόγειος της ακμής των Μετεώρων και η παρουσία του Βησσαρίων  Α΄ ως επισκόπου στην επισκοπή Σταγών , ενδυνάμωσε έτη περισσότερο τον   Μετεωρίτικο μοναχισμό . Να σημειώσουμε ότι ο εν λόγο ιεράρχης δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον μετέπειτα (α΄μισό ΙΣΤ΄αιών.) Μητροπολίτη Λαρίσης και έξαρχο των Σταγών  (1521-1529) άγιο Βησσαρίωνα .

Πηγές : 1. Δημ. Σοφιανός «Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΩΝ ΣΤΑΓΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» (έκδοση Ι.Μ. Σταγων & Μετεώρων 2004).

2.Θεοτέκνης Μοναχής Αγιοστεφανιτίσσης «Η διαχρονική συμβολή των Επισκόπων Σταγών στην Καλαμπάκα και στην Αγιομετεωρίτικη πολιτεία βάσει γραπτών πηγών» (βλέπε Χρυσούν Ιωβηλαίον Μητροπολίτη  κυρού Σεραφείμ 2016).

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .