Επισιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου Καλαμπάκα- Κατατέθηκαν ήδη 85 αιτήσεις

Βαγγέλης Γκιάτας
Βαγγέλης Γκιάτας
31 Ιουλίου 2015, 08:18

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον δημοτών της Καλαμπάκας για την ένταξή τους στο Επισιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου Καλαμπάκας.

Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων έληγε στις 6 Αυγούστου ( για τον Δήμο ) αλλά χθες  η προθεσμία αυτή παρατάθηκε μέχρι στις 26 Αυγούστου.

Είναι ενδεικτικό το μεγάλο ενδιαφέρον δημοτών με χαμηλά εισοδήματα , αφού μέχρι τώρα οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 85 ( σε ένα μικρό Δήμο όπως η Καλαμπάκα).

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι άτομα και οι οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην  υπ’ αρ. Δ23/οικ.19162/1277/27-05-2015 , απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τα κριτήρια επιλογής ωφελουμένων ως προς το πραγματικό εισόδημα, είναι :

Οικογενειακή κατάσταση Εισόδημα   Ετήσιο Μηνιαίο Μεμονωμένο άτομο 3.000€  , Οικογένεια χωρίς ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος 4.500€ , Οικογένεια με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 5.400€  ,  Οικογένεια με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 6.300€  ,  Οικογένεια με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 7.200€  ,  Οικογένεια με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 8.100€  ,  Ως έτος αναφοράς των κριτηρίων επιλογής των ωφελουμένων ορίζεται το οικονομικό έτος 2015, λαμβάνονται υπόψη δηλαδή, οι φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα από 1 Ιαν.- 31 Δεκ.2014). Πραγματικό εισόδημα: νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (προερχόμενο από το εσωτερικό  ή το  εξωτερικό), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων. Ακόμη στο  συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται: α. Αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης. β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο. γ. Προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος. Περιουσιακά κριτήρια: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τα 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ. Εξαιρέσεις Δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης: α. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ. 9 του Ν.2716/1999, γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος. δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 και Ε3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .