Έπιασαν δουλειά σήμερα στον Δήμο Καλαμπάκας – 35 εργαζόμενοι από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας ( Τα ονόματα )

admin
admin
20 Ιουλίου 2015, 12:48

Με τους εργαζόμενους αυτούς θα καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις που υπάρχουν στον Δήμο Καλαμπάκας σε ότι αφορά εργασίες γενικών καθηκόντων.

Μιλώντας στην στήλη μας  αρμόδιος Αντιδήμαρχος κος Βουρλίτσης ανέφερε ότι οι προσλήψεις αυτές θα βοηθήσουν , επικουρικά με τους οκταμηνίτες και διμηνίτες  ώστε ο Δήμος να μπορεί να προσφέρει περισσότερες και ποιοτικότερες Υπηρεσίες στους Δημότες.

Στην απόφαση του Δήμου αναφέρεται ότι:

Α. Προσλαµβάνουµε, για χρονικό διάστηµα 5 µηνών, από 20/07/2015 έως 19/12/2015, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»,  µε  σχέση  εργασίας    Ιδιωτικού

∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, τους παρακάτω αναφερόµενους:

α/α Επώνυµο Όνοµα Πατρώνυµο Ειδικότητα Χρονικό διάστηµα απασχόλησης
1 ΠΟ∆ΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
2 ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
3 ΠΑΣΧΑΛΗ ΣΟΥΖΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
4 ΤΖΙΑΝΑΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
5 ΒΑΒΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
6 ΚΩΣΤΑΜΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
7 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
8 ΜΙΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
9 ΚΑΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
10 ΠΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
11 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
12 ΣΚΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
14 ΜΑΝΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
15 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
16 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
17 ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
18 ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
19 ΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
20 ΤΡΕΛΛΗ ΒΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
21 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
22 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
23 ΖΑΛΑΒΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
24 ΜΠΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
25 ΓΚΟΡΟΥΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
26 ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
27 ΚΟΜΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
28 ΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
29 ΧΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
30 ΤΣΙΡΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
31 ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
32 ΣΤΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
33 ΠΑΡΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ∆Ε Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
34 ΛΑΜΑΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015
35 ΓΚΟΥΝΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Από 20/7/2015 Έως 19/12/2015

Β. 0ι παραπάνω προσλαµβάνονται ως ωφελούµενοι στον επιβλέποντα φορέα – ∆ήµο Καλαµπάκας – στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης

µέσω  προγραµµάτων  κοινωφελούς  χαρακτήρα»,  για  χρονικό  διάστηµα  πέντε (5)

µηνών, από 20/07/2015 έως 19/12/2015.

Με τη λήξη του προγράµµατος, οι ωφελούµενοι απολύονται  αυτοδικαίως, χωρίς καµία αποζηµίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρ. Ι∆1 του Ν.4152/2013.

Το µισθολογικό κόστος των ωφελουµένων καθορίζεται από την αριθ. 4.31879/Οικ. 3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26.11.2014) ΚΥΑ, κατά παρέκκλιση των νόµιµων αµοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συµβάσεις.

Το µισθολογικό κόστος και οι ασφαλιστικές εισφορές των προσληφθέντων θα καλυφθούν από τον ΟΑΕ∆.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .