Ενθουσιασμένοι όσοι παρευρέθηκαν στην ημερίδα του «ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΛΙΘΟΠΟΛΙΣ» για τα Χάσια

Βαγγέλης Γκιάτας
Βαγγέλης Γκιάτας
23 Μαΐου 2015, 22:31

Πραγματοποιήθηκε σήμερα  Σάββατο η  σημαντική ημερίδα που οργάνωσε  ο Σύλλογος  «ΜΕΤΕΩΡΩΝ  ΛΙΘΟΠΟΛΙΣ»   σε συνεργασία  με τον ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ  με θέμα :  «ΣΤΙΣ ΠΑΡΥΦΕΣ  ΤΩΝ  ΜΕΤΕΩΡΩΝ –  Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ  ΤΩΝ  ΧΑΣΙΩΝ»  στο πλαίσιο του Ανταμώματος Χασιωτών .

Οι εργασίες  της ημερίδας  φιλοξενήθηκαν  στην αίθουσα  του κέντρου Αναψυχής Αγίου Θεοδοσίου  Γάβρου και ξεκίνησαν στις 7.00 το απόγευμα , μετά τον εσπερινό  που τελείται στο μονύδριο του Αγίου Θεοδοσίου  και συγκεντρώνει πλήθος Χασιωτών .

Από τις εργασίες της ημερίδας ξεχώρισε  η παρουσίαση της μελέτης αποκατάστασης του μονυδρίου   Αγίου Νικολάου Γάβρου , κάτι  που  αποτελεί αίτημα των  Γαβροβιτών ,όπως και η περιγραφή του πολιτισμικού και πολιτιστικού πλούτου των Χασίων .

Εισηγητές

19:00 – 19:30  1η Εισήγηση

Θέμα : «ΤΑ  ΑΛΛΑ ΜΕΤΕΩΡΑ»

Εισηγητές  : Κρυσταλία Μαντζανα (Διευθύντρια Εφορίας Αρχαιοτήτων Τρικάλων ) .

19:30 – 20:00 2η Εισήγηση

Θέμα  : «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΚΗΤΑΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΒΡΟΥ»

Εισηγητής : Δήμητρα  Βλαχάβα , Σοφία Φαραζούμη (Αρχιτέκτονες – Μηχανικοί ).

20:00  –  20:15  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

20:15 – 20:45 3η Εισήγηση

ΘΕΜΑ :  «ΦΥΣΙΚΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΑΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Εισηγητής Γρηγόρης Γ. Καλύβας   (πρόεδρος συλλόγου «ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΛΙΘΟΠΟΛΙΣ»).

Στο Προεδρείο ήταν ο Χράλαμπος Ζούζουλας και ο Γιάννης Καρανίκας.

Παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι κκ. Ράντος Κώστας , Λίλα Μπαντέκα και  Καλτσούδας Ανδρέας , ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Μπουτίνας , οι πρώην Δήμαρχοι Σακελλαρίου , Κωστούλας και Παπαευθυμίου , ο Πρόεδρος του Α.Σ. Καλαμπάκας , ο Διοικητής της Πυροσβεστικής κος Τσιορλίδας κ. άλλοι.

Σκοπός της  πρωτοβουλίας ήταν:

Να παρουσιασθεί ο μνημειακός πλούτος της περιοχής των Χασίων και η ανάγκη για την διατήρηση, ανάδειξη και προβολή του

Να προβληθούν οι αξίες και τα μηνύματα που εμπεριέχουν και μεταφέρουν αυτά τα μνημεία της τοπικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς και να αναδειχθούν τρόποι οικειοποίσης και αφομοίωσης αυτών των αξιών από την κοινωνία

Nα αναδειχθεί το πλούσιο φυσικό, πολιτισμικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής υπό το πρίσμα της εγγενούς σχέσης μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς και βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης – πρότυπο.

Να τονιστεί η καίρια και διακριτή συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στη συμμετοχική κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, και να διερευνηθούν νέοι τρόποι και πρακτικές στο επίπεδο χάραξης και εφαρμογής δημόσιας πολιτικής, καθώς και καινοτόμοι τρόποι λειτουργίας.

Να προωθηθεί το αίτημα για την υιοθέτηση μιας μακροπρόθεσμης προσέγγισης της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πόρου και προϋπόθεσης για μια «έξυπνη», διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Επιπλέον η ημερίδα μπορεί να  αποτελέσει ευκαιρία για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τοπικών φορέων χάραξης πολιτικής, ερευνητών, οργανισμών, κοινωνικών και παραγωγικών φορέων και επαγγελματιών, στον ρόλο που μπορεί να έχουν το τοπικό και φυσικό απόθεμα, η πολιτιστική κληρονομιά με σκοπό να συμβάλει στην αναγνώριση και την καλύτερη κατανόηση της αξίας και του ρόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς στο ευρύτερο πλαίσιο της βιωσιμότητας, κυρίως ως τρόπου ανταπόκρισης στις τρέχουσες κοινωνικές προκλήσεις.

Στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το ευρύ φάσμα των ωφελειών που προκύπτουν από την οργανική ένταξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και στα σχετικά προγράμματα.

Στην εισήγησή της με θέμα «ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΤΕΩΡΑ» η εισηγήτρια κυρία Κρυσταλία Μαντζανά (Αρχαιολόγος – Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Τρικάλων) παρουσίασε τον  πολιτιστικό  πλούτο  της περιοχής των Χασίων και τόνισε την ανάγκη διαφύλαξης και  ανάδειξή του. Αναφέρθηκε στην αισθητική αξία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε μνημείου, καθώς και στην φροντίδα που επιδεικνύει γι’ αυτά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων. Υπογράμμισε δε την αναπτυξιακή προοπτική που προσφέρει για την περιοχή η πολιτιστική αυτή κληρονομιά.

Οι εισηγητές της  δεύτερης εισήγησης  Δήμητρα Βλαχάβα και Σοφία Φαραζούμη (Αρχιτέκτονες – Μηχανικοί) παρουσίασαν την μελέτη αναστύλωσης του σπηλαιώδους μονυδρίου Αγίου Νικολάου Γάβρου, που εκπονήθηκε ύστερα από πρωτοβουλία κατοίκων  του Γάβρου με πρωτοστάτη – δωρητή αυτής τον γνωστό Γαβροβίτη Απόστολο Γκαντέλα  . Μία αναστύλωση που όταν ολοκληρωθεί θα ξαναδώσει ζωή στο ίδιο το μνημείο και ταυτόχρονα θα αναζωογονήσει και την ευρύτερη περιοχή.

Τέλος ο τρίτος εισηγητής Γρηγόρης Γ. Καλύβας (πρόεδρος του Συλλόγου «ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΛΙΘΟΠΟΛΙΣ») παρουσίασε το θέμα «ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΧΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΠΑΠΤΥΞΗ» τονίζοντας  την ανάγκη  σχεδιασμού και  στρατηγικών  στήριξης  του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης στην αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις  όπως: όραμα για την περιοχή, συμφωνία των τοπικών φορέων για το είδος της ζητούμενης ανάπτυξης, στόχοι, πολιτικές –  δομές – θεσμικό πλαίσιο, μέσα – προγράμματα ανάπτυξης ,πόροι, ολοκληρωμένος και διεπιστημονικός σχεδιασμός, διαφοροποίηση στην παραγωγή, στην οργάνωση, στη δράση, στη σκέψη.

Με βάση τα παραπάνω, οι εργασίες της ημερίδας ανέδειξαν την ανάγκη ότι  πρέπει οι τοπικές κοινωνίες  να ενεργοποιήσουν τις δυνάμεις τουςστη λήψη πρωτοβουλιών, καθώς εκτιμούμε ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν λογίζεται απλώς ως ένα πολύτιμο απόθεμα που διαφυλάττουμε και συντηρούμε, αλλά ως ένα σύνολο πόρων που αναδεικνύουμε και αξιοποιούμε, καθώς και ως κινητήριος δύναμη για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Ο Δήμος Καλαμπάκας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων και ο Σύλλογος «ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΛΙΘΟΠΟΛΙΣ», μετά και την επιτυχία της αποψινής ημερίδας, σε συνεργασία και με άλλους τοπικούς, κοινωνικούς, παραγωγικούς και πολιτιστικούς φορείς θα συνεχίσουν να λαμβάνουν  ανάλογες πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση.

DSC_2990_DCE DSC_2994_DCE DSC_2995_DCE DSC_3009_DCE DSC_3005_DCE DSC_3003_DCE DSC_3001_DCE DSC_2999_DCE DSC_2996_DCE DSC_3011_DCE DSC_3015_DCE DSC_3019_DCE DSC_3022_DCE DSC_3025_DCE DSC_3026_DCE DSC_3027_DCE DSC_3031_DCE DSC_3029_DCE DSC_3033_DCE DSC_3035_DCE DSC_3040_DCE DSC_3041_DCE DSC_3050_DCE DSC_3051_DCE DSC_3052_DCE DSC_3053_DCE DSC_3106_DCE DSC_3105_DCE DSC_3099_DCE DSC_3097_DCE DSC_3096_DCE DSC_3095_DCE DSC_3090_DCE DSC_3089_DCE DSC_3088_DCE DSC_3087_DCE DSC_3082_DCE DSC_3064_DCE DSC_3061_DCE DSC_3060_DCE DSC_3059_DCE DSC_3058_DCE DSC_3055_DCE DSC_3054_DCE

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .