Έκπτωτος ο εργολάβος της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του ΓΕΛ Καλαμπάκας

13 Ιουλίου, 2015 18:16 Επιμέλεια: /

aithoysa dimotikoy kai polaplon likioy 3_DCE

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 373/2015
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Την παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 «περί ∆ημοσίου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
2.Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-10 τεύχος Β ́) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας περί διαμόρφωσης των χρηματικών ορίων.
3.Το έγγραφο αριθμ. Πρωτ. 7243/εγκ. 5/5-2-2009 ΥΠΕΣ∆ ∆Α.
4.Τις διατάξεις του Άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ.)
5.Τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργωνκαι προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-8-2008 (ΦΕΚ 1716/26-8-2008 τεύχος Β’)
6.Την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-8-2008 (ΦΕΚ 1716/26-8-2008 τεύχος Β’) «Περίκαθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών»
7.Την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015, σχετική πίστωση με Κ.Α. 00-6116 «Aμοιβές δικαστικών επιμελητών»
9.Την αριθμ. 48/2015 απόφαση Ο.Ε. περί διάθεσης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Αναθέτουμε στον ΤΣΙΑΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ-δικαστικόεπιμελητή-την επίδοση της αριθμ. πρωτ. 15961/10-7-2015 απόφασης του διευθυντή τεχνικής υπηρεσίας ∆ήμου Καλαμπάκας περί κήρυξης έκπτωσης της εταιρίας ΒΡΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ανάδοχο το έργου: «Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων Γενικού Λυκείου
Καλαμπάκας».

2. Εγκρίνουμε την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής σε βάρος της με Κ.Α. 00-6116 πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, ποσού 30,75 ευρώ με το Φ.Π.Α. στο όνομα του δικαιούχου ΤΣΙΑΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ βάσει των συνημμένων σχετικών δικαιολογητικών.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΟYΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛIΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓIΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟEΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΡΤHΣΕΙΣ. ΑΥΤO ΤΟ ΑΦHΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΡIΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. ΕΛΕYΘΕΡΑ ΜΠΟΡΕIΤΕ ΝΑ ΣΤΕIΛΕΤΕ ΠΡΟΣ ΑΝAΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚH ΣΑΣ AΠΟΨΗ.ΣΕ ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠAΡΞΕΙ ΑΝAΡΤΗΣΗ, ΤΗΣ ΟΠΟIΑΣ ΕIΣΤΕ ΚAΤΟΧΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜAΤΩΝ, H ΠΟΥ ΘIΓΕΣΤΕ ΑΠO ΑΥΤH, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝHΣΤΕ AΜΕΣΑ ΜΑΖI ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑIΤΗΤΗ ΔΙOΡΘΩΣΗ. ΕAΝ EΧΕΙ ΣΥΜΒΕI ΚAΤΙ ΑΠO ΤΑ ΠΑΡΑΠAΝΩ ΔΕΝ ΘΑ EΧΕΙ ΓIΝΕΙ ΕΣΚΕΜΜEΝΑ. ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕYΟΥΝ ΣΧOΛΙΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟYΝΤΑΙ OΠΩΣ ΕIΝΑΙ ΕΥΠΡΕΠΕIΣ ΣΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟYΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΕYΓΟΝΤΑΣ YΒΡΕΙΣ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Αρχή Σελίδας

© 2011 - 2015 StagonNews

Powered by NikosPap. Hosted by Fusioned.