Εγκρίθηκε η μελέτη για την ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μητροπόλεως

admin
admin
23 Αυγούστου 2016, 12:51

Εγκρίθηκε από τον Υπουργό κ. Αριστείδη Μπαλτά η μελέτη ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μητροπόλεως , εκτός ρυμοτομικής γραμμής των οικοπέδων υπ’ αριθμ 8 και 1 στο Ο.Τ. 9 της πολεοδομικής μελέτης Καλαμπάκας» Δ. Καλαμπάκας, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αναλυτικά:

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»

2. Tο Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

3. Tο Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/A’/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28-11-1990 (ΦΕΚ 743/Β/29-11-1990) «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών».

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠἌ1/272598/33659/ 30330/23405 από 06-10-2015 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/706/06-10-2015).

6. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/272982/163696/5960/2005 Ηµ/νία: 22/08/2016 7. Το Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/A΄/28-8-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθρα 31 και 39 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014). 8. Την Εγγραφή των Μετεώρων στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO το έτος 1988 και την ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/70206/3687/29-8-05 Υ.Α. (ΦΕΚ 1275/Β/12-9-05) «Αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Μετεώρων». 9. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην με αριθμό 29/02-8-2016 Συνεδρία του (θέμα 3 ο ).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε, από την άποψη της αρχαιολογικής νομοθεσίας, τη μελέτη «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μητροπόλεως, εκτός ρυμοτομικής γραμμής των οικοπέδων υπ’ αριθμ 8 και 1 στο Ο.Τ. 9 της πολεοδομικής μελέτης Καλαμπάκας» Δ. Καλαμπάκας, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας», διότι οι προτεινόμενες επεμβάσεις δεν επιφέρουν καμία βλάβη στον αρχαιολογικό χώρο των Μετεώρων, ενώ παράλληλα θα συμβάλλουν στην ασφαλή πρόσβαση των οχημάτων και των επισκεπτών στο βυζαντινό μνημείο του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλαμπάκας. Οι εργασίες να επιβλέπονται από την ΕΦΑ Τρικάλων. Εσωτερική Διανομή: ΔΒΜΑ, Τμήμα B1 Συνημμένα: δύο (2) τεύχη θεωρημένης μελέτης σε κάθε αποδέκτη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .