Το ευθυμογράφημα της εβδομάδας Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 Καθημερινές ιστορίες για γέλια και για κλάματα

Γρηγόρης Γ. Καλύβας
Γρηγόρης Γ. Καλύβας
21 Μαρτίου 2020, 08:19

Φίλοι μου τί μου κάνετε ; Ελπίζω να είστε όλοι σας καλά !! Και εκείνος ο κορονοϊός να σκάσει και να πλαντάξει απ΄το κακό του που δεν μας μόλυνε . Φίλοι μου , να προσέχετε , να κάθεστε σπίτι . Μου φαίνεται πως επαληθεύεται η γνωστή ρήση ότι ουδέν κακόν αμιγές καλού . Σπιτάκι μας , με την οικογένειά μας , να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί στο οικογενειακό τραπέζι , να επικοινωνήσουμε βρε παιδί μου . Γιατί το ξέρετε , οι σύγχρονη , τρομάρα μας , οικογένεια , τύποις λέγεται οικογένεια . Η αλήθεια είναι ότι οικογένεια δεν υφίσταται στην ουσία της αφού ο καθένας έχει το πρόγραμμά του , τα ενδιαφέροντά του , τη ζωή του . Απλά όλα τα μέλη κοιμούνται στο ίδια στέγη .

Λοιπόν , να που ήρθε η ώρα να ξανανταμώσουμε…εεε !!

Θέλετε να δούμε τώρα πως αντιμετωπίζει ο κόσμος την κατάσταση με τον κορονοϊό ;

Λοιπόν δέστε :

_Θα τουν  κανονίσου ιγώ , θα τουν φτιάξου ιγώ , θα δη ου μπαγάσας τί σημαίνι Κουτσιαρίκους , ψιθύριζε ο μπάρμπα – Κώστας .

_Κώτσιου…οοοου , τι φκιάντζ αρά; Τί μουρμουράς αυτού ; Ποιος σε πείραξι πάλι;

_Όλοι κι όλα μη πειράζν . Ισένα δε σι πειράζν ;

_Βρε πολλά και πολλοί με πειράζν  κι μένα , αλλά τί να κάνου , αφού δεν μπουρού να του απουφύγου του πέρνου απ΄τσ΄ αλαφριές .

_Δηλαδή τί κάντζ ;

_Να , σ΄ άλλα δε δίνου σημασία , σ΄ άλλα κάνου πλάκα , σ΄ άλλα τα αγνουάου … , αυτά , τί άλλου να κάνου . Να πάρου καμιά χατζιάρα κι να πάρου κιφάλια ; Δε γίνιτι !! Ύστιρα , έχου κι πίϊσι . Άμα τα δώσου σημασία , θα πάει τριάντα . Έ, ικί που να πάθου κανένα ιγκιφαλικό στα καλά καθούμενα , λέου:  ουραίου κι κίνου , ουραίου κι τ΄ άλλου κι΄ ούλα ουραία κι καλά . Κι ξέρς τί ηρημία έχου στην ψυχούλαμ ;

_Αλήθεια λες ;

_Αλήθεια λέ…εεεει !! Όχι που θα κάτσου να σκάσου . Λοιπό…οοον , απ΄ τσ΄ αλαφριές , απ΄τσ΄ αλαφριές . Γιατί αλλιώς δε σι γλέπου καλά κι σένα κι μένα κι τσ’  αλνούς.

_Ποιους αλνούς ινουάς ;

_Αφνούς  ποιους ;

_Δε σι καταλαβαίνου βρε Κουτσιαρίκα ;

_Γιατί ιγώ καταλαβαίνου ;

_Ούτι ισί καταλαβαίντζ ; Αμ΄τότινις τί κάνουμι βρε Κουτσιαρίκα…αααα !!

_Σού είπα όλα καλά και ουραία !!

_Τί καλά μη λές βρε Κουτσιαρίκα , τα λες τσι΄ άλλι τα λες κι ση μένα ;

_Δεν είνι , ά ;

_Όχι βέβαια . Τι θες ; Η οικουνουμία ; μ…μμμ , μ….μμμ , στέγνωσαν τα πάντα . Ο κορονϊός ; Θιρίζι. Οι Τούρκι απ΄ απέναντι μας σκιάζιν . Οι δήθιν πρόσφυγις θέλν να διαβούν τουν Έβρου . Δλιές πθινά . Δε μη λες ισί τώρα , αυτά τα γλέπς καλά τώρα ;

_Βρε τί καλά να είνι …. , καλά λέει…ιιι , Άμα αυτά είνι καλά τότενες τα κακά ποια είνι , μη λες ;

_Τί να σι που, όλα υπουφέρουντι αλλά τούτου του κακό που μας βρήκι , δεν τρώϊτι , δεν πίνιτι !!

_Για ποιο πράγμα κάντζ λόγου ;

_Καλά , ισί ιδώ ή ίσι άλλού ; Ου κουλουνιός αμ΄ ποιος άλλους .

_Ου Κινέζους θές να πείς ;

_Δεν ξέρου πως του λεν , ιγώ κουλουνιό τουν ξέρου .

_Ιγώ πάλι είμι μη τουν Τράμπ που τουν λέϊ Κινεζουϊό .

_Άλουν κανένα χαζουαφηρημένου δε μπουρούσις να βρείς ;

_Ά…αααα , ιδώ θα τα χαλάσουμι . Τουν πλανητάρχι δε σι ιπιτρέπυ να τουν λές έτσι.

_Άρα παίξι παραπέρα . Τζούζι κανένα καραφάκι κι μιτά δεν ξέρς τί λες , μη φάινιτι .

_Ιγώ δεν ξέρου τί λέου ;

_Αμ ποιος ιγώ ;

_Βάζι στοίχημα ότι ου Τράμπ θα βγεί παμψηφί σια μπρουστά ;

_Μπουρεί , δε βάζου στοίχημα , ιδώ βγήκαν άλλι κι΄ άλλοι , δε θα βγεί ου Τράμπ ;

_Ά…αααα γιάσου , τώρα μιλάς σουστά.

_Ά…αααα , σι΄ άρισι τώρα!!

_Ε…εεεμ;

_Καλός , ά…αααα ,

_Τρίκαλους !!

_Να…αααα , κι σί , να κι΄ αυτός μακριά απ΄τα εικουνίσματα !!

_Είδις που δεν έχς για κανένα καλό λόγου ;

_Ιγώ δε λέου καλή κουβέντα ;

_Ισύ αμ΄ ποιος ιγώ ;

_Ατήρα , άγιους δε λέου ότι ίμι , αλλά πως του κακό να του που καλό . Γίνιτι ;

_Πως δε γίνιτι . Ό…οοοο…, όλα γίνουντι .

_Τέλους πάντουν , ιμίς δεν τα βρίσκαμι σι΄ άλλα κι΄ άλλα , τώρα θα τα βρούμι ;

_Άρα κουτσιαρίκα , δε πάν να κουμπουραστούν , μετά συγχωρήσεως ούλιτς ;  Τήρα  τη δλιάς , να κοιτάξου κι΄ γω τσ΄ θκιέσμ , γιατί γλέπς τί γίνιτι θα τα τινάξουμι χουρίς να καταλάβουμι ‘οπους στην Ιταλία .

_Ιγώ να σι που την αμαρτίαμ , λέου ότι μας τουν έριξαν τουν αρμάδι !!

_Ποιός να τουν ρίξι ;

_Αφνοί ; Ποιος άλλους !!

_Α..ααα , π΄να τσ΄ ρίξι ου Θιός ουργή να χαθούν !!

_Άστα , να παν , αυτά δεν σκλουλνάν πουτές . Τί λες , έρχισι στου σπίτι να σι κυράσου ένα;

_Κάνι ; Αφού λεν δεν κάνι να βγαίνουμι απ΄του σπίτι .

_Έλα , έλα πάμι . Θα κάστουμι στην αυλή , καλουκαίρι γλέπς .

_Κι δεν πάμι άμα είνι έτσι ;

Σε λίγο οι δυο φίλοι έμπαιναν στην αυλή του σπιτιού του φίλου του Κωτσιαρίκα και στρογγυλοκάθισαν στο κιόσκι της αυλής .

_Μαρίκα , Μαρίκα…ααα , έλα έχουμε μουσαφίρι , φώναξε την συμβία του .

_Μπά , μπά…ααα , σίδηρο , σίδηρο . Καλά έπρεπε να έρθι ου κουρουνϊός  για να μας αριβάρς μωρέ Κωτσιαρίκα;

_Δλιάς , δλιές Μαρίκα , δλιές , που να προυκάνου για βιγγιέρις . Να , έβρισκα τουν Κουτσιαρίκα στου καφινίου , βαρούσαμι απου ένα , άντι δύο , του πουλί τρία , παραπάν , όχι , μη τίπουτας ντυπ , ότι κι΄ν΄ ακούσι .

_Ξέ…εεερου , ξέ….εεερου !!

Που λέτι , φίλοι μου , σε λίγο η κυρά Μαρίκα επέστρεψε με ένα δίσκο γεμάτο .

_Άντι , γειά μας Κουτσιαρίκα…αααα !!

_Γειά μας , γειά μας κι αγλήγουρα λέφτιρι , απάντησε ο Κωτσιαρίκας .

_Αμήν , αμήν , ο Θιός να δώκι !!

 

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .