Το ευθυμογράφημα της Εβδομάδας Σάββατο 15 Ιουνίου 2019 – Καθημερινές ιστορίες για γέλια και για κλάματα

Γρηγόρης Γ. Καλύβας
Γρηγόρης Γ. Καλύβας
15 Ιουνίου 2019, 08:35

Φίλοι μου καλοί κι΄ αγαπημένοι πολύ- πολύ καλημέρα σας !! Πιστεύω να σας βρίσκω ομού εις τας επάλξεις !! Ξέρετε , στην σκληρή πλην αναγκαία καθημερινότητα . Γιατί αγαπητοί μου μπορεί να λέμε πολλά περί καθημερινότητας , του τύπου πως μας τρώει τα τζιέρια η ρουφιάνα , αλλά και χωρίς αυτήν δε…εεεν γίνεται . Γι΄ αυτό σας λέω , βουρ πάλι στην καθημερινότητα με τα ωραία και τα άσχημα . Τί να κάνουμε φίλοι μου αυτήν είναι η ζωίτσα υμών των απλών ανθρώπων . Που λέτε φίλοι μου μπορεί να σκολάσαμε με τις εκλογές αλλά ο απόηχός τους ακόμα επηρεάζει το τοπικό κοινωνικό μας γίγνεσθαι . Άλλοι μετράνε ακόμα σταυρούς , άλλοι κάνουν πολιτικές εκτιμήσεις επί του αποτελέσματος και άλλοι σκέπτονται την επόμενη μέρα . Και βέβαια δεν λείπουν και οι σχολιασμοί γενικότερα . Λοιπόν κάποιους τέτοιους σχολιασμούς θα σας μεταφέρω σήμερα .

_Κιτσιάρα τσιτς φατς αρά ; Γκίνι ;

_Μούλτου – μούλτου γκίνι μητσιάρα . Αλλά απου που κιος που βλαϊχκα ;

_Τί μη πέρασις ιμένα αγράμματου ; Ξέρς τί είνι την σήμιρουν ημέραν να ξέρς μια ξένι γλώσσα ;

_Ά….ααα, τώρ μάλιστα . Τα βλάϊχκα είνι θκά μας βρέ…εεε !!

_Θκά μας , δε λέου , αλλά άμα τα ξέρς μπουρείς να συνουϊθείς με τρείς ξένες γλώσσες .

_Τρεί…ιιις ;

_Αμέ…εεε!! Ιταλικά , Ρουμάνικα και ισπανικά .

_Έ…εε , όχι και ισπανικά . Είπαμε να λέμε αλλά όχι κι΄ έτσι !! Μην του βγάλουμι κι τα μάτια;

_Βρε ,κτσά στραβά  σουμπουλιάζουμι σι λέου .

_Καλά , ισί ξέρς καλύτιρα . Τί να σι που ισίς οι βλάχι όπους λάχι !! Αλήθεια , πως τα΄ είδις ;

_Ποιές πως είδα , δεν κατάλαβα .

_Για τσ΄ ικλουγές λέου , πως τς΄ είδις ;

_Τί πως τσ΄ έιδα . Αν ήταν όμουρφις ;

_Όχι βρε λιβέντιμ , τί όμουρφις να είνι οι ικλουγές , για τα καλλιστεία θα τσ΄ πάμι ;

_Δε με κατάλαβες , βρε αδερφέ . για το αποτέλεσμα λέου . Πως του είδις ;

_Τί να σι που , άμα τα βγάλουμι όλα εκτός κι μείνουμι στου απουτέλισμα θα έλιγα ό,τι ο πεζός πέρασε τον καβαλάρι !!!

_Τί…ιιι ; Τί είνι αυτό που είπις ;

_Τί είπα , αυτό που άκσις .

_Άρά ξέρς τί είπις τώρα ;

_Τί στουν κόρακα είπα ;

_Μιγάλι φιλουσουφία !!

_Έ….εεε , τί να κάνουμι , λέμι κι μείς καμιά φιλουσουφία πότι , πότι , έτσι για να πιράσι η ώρα .

_Αλήθια σι λέου , του παραείπις καλά .

_Ναι , αλλά ποιος ήταν ου πιζός κι ποιος ου καβαλάρς ;

_Έ…εεε , τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται . Τί ποιος ήταν ου πιζός κι ποιος ου καβαλάρς . Ου Δήμαρχους ου καβαλάρς , γιατί αυτός ήταν ιξουσία κι ου Αλέκους ου πιζός.

_Έτσι ήταν λες ;

_Έμ πως αλλιώς ήταν ; Δηλαδή πως θα μπορούσε να ήταν αλλιώς !!!

_Γιατί να μην είνι ανάπουδα .

_Πως ανάπουδα να ήταν δηλαδή ;

_Ανάπουδα . Ου Αλέκους καβαλάρς κι ου δήμαρχους πιζός !!

_Τί λες , γίνοντι αυτά τα πράγματα ;

_Γιατί να μη γίνουντι ;

_Δε γίνουντι λέο….οοοου !!

_Σώ…ωωπα βρε αδερφέ που δε γίνονται , ό..ο , …οοολα γίνονται .

_Καλά , δεν ιπιμένου ισί ξέρς καλίτιρα . Κι΄ ώστι έτσι λες , ου πιζός πέρασι τουν καβαλάρι ;

_Ναι , λέο…οοοου !!

_Κι πως γίνιτι αυτό ;

_Ποιό πως γίνιτι ;

_Ου πιζός να πιράσι τουν καβαλάρι.

_Ιδώ σι θέλου φίλιμ . Να είσι καβάλα στ΄ άλουγου , να καλπάζι κι να σι πιράσι ου πιζός . Είνι απ΄ τ΄ απίστιφτα κι΄ όμους αλιθινά που λεν !!

_Κι πως έγινι αυτό ;

_Άντι , πάλι , βάλτα να τ΄ αρμέξουμι!!

_Γίνιτι αγαπητέμ , γίνιτι .

_Απίστιφτου !!

_Ναι , απίστιφτου κι΄ όμους αληθινό !!

_Να σι ρουτήσου κάτι κι μη μη παριξιγίσι ;

_Πέτου , πέτου λέφτιρα κι μη φουβάσι .

_Βρε μπας κι του άλουγου ήταν τίπουατς κανένα σακαϊάρκου κι δεν μπουρούσι να πιρπατίσι γι΄ αυτό βγήκι μπρουστά ου πιζός ;

_Τί να σι που φίλε μου καλέ , τί να σι που , μπορεί .

_Άν δεν ήταν κανένα σακαϊάρκου , θα ήταν κτσό , δεν ιξιγίτι διαφουριτικά .

_Γειά σου Μητσιάρα μι τα ουραίας !!

_Τέλους πάντους , ότι έγινι , όπους κι να έγινι , έγινι , βάλι τιλία κι πάμι γι΄ άλλα τώρα!!

_Ποιά άλλα δηλαδής .

_Πάμι γι΄ άλλα , άστις τσ΄ ικλογές . Ψήφσαμι , ξαναψίφσαμι , σκουλάσαμι . Τώρα πάμι παρακάτ .

_Βρε παρακάτ να πάμι αλλά να γίνι κι τίπουτας .

_Έ…εεε , θα δούμι , μη βιάζισι .

_Σιγά να μη βιάζουμι . Όπους θέλν ας κάνουν !!

_Τί έκανις , έκλεισις για μπάνια ;

_Τί να κλείσου, μη τί ; Μη ψείρις ;

_Κάτσι , κάτσι , ιδώ ου Αλέξι έδουκι δώρου. Τ΄ όφαγις κι΄ όλας ;

_Του φαγουμένου ; Αυτό είχι  φαγουθεί πριν μας του δώκι . Γλέπς έχου ικίνα τα σκασμένα τα αγγόνια παππού κι παππού !! Ε, τί να κάντζ , να πάνου ιγώ για μπάνια κι να μην δόκου τ΄ αγγόνια ; Αμαρτία δεν είνι  ;

_Έχς δίκιου , είνι αμαρτία !!

_Ισί τι έκανις , έκλισις πθινά ;

_Που να κλείσου ιγώ τώρα , στην χρυσή ακτή ; Ιγώ τώρα κι η Ανθούλα Σμόκουβου κι πουλί μας είνι !!

_Σμόκουβου ισί , Καϊτσα ιγώ , καλά πάμι !!

_Κι  να λέμι και δόξα τον Κύριο !!

_Δόξα ; Μια βουλά δόξα ; Δυό κι τρείς δόξα . Υπάρχν κι χειρότιρα .

_Υπάρχν , δεν λες τίπουτας . Αλλά μας τα χάλασι ου Αλέξι μη τσ΄ ικλουγές.

_Δε μας χάλασι τίπουτας . Οι ικλουγές , ικλουγές κι τα μπάνια του λαού , μπάνια του λαού!!

_Δηλαδής να μην πάμι να ψηφίσουμι , αυτό λες ;

_Τί να σου πω . Στα πόσο είσι ;

_Τί θες να πείς στα πόδσα είμι ;

_Χρόνια βρέε…εεε , χρόνια .

_Έ, να μην είμι.

_Τόσα . Έλλιψις καμιά φουρά απ΄την κάλπη ;

_Όχι , καμία .

_Έ, άμα λείψουμι κι δεν πάμι , τί θα γίνι ;

_Τίπουτας , τί θα γίνι .

_Έ, βάλτου στραβά κι φύγαμι ισί στην Καϊτσα κι γω στου Σμόκουβου !!

_Φύγαμι μη φόρα !!

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .