ΕΥΡΩΠΗ 2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

admin
admin
17 Νοεμβρίου 2015, 08:27

Αλλάζει τα δεδομένα στα επενδυτκά σχέδια  το πρόγραμμα  RIS3 (Research and Innovation Strategy for Smart Specialization – RIS3 Thessaly) , το πρόγραμμα που αφορά την Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Περιφέρεια Θεσσαλίας .
Η Στρατηγική για το 2014-2020 ονομάζεται και ΕΥΡΩΠΗ 2020 και έχει ως στόχο την έξυπνη , βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη .

 

Η Έξυπνη Εξειδίκευση είναι μια μεθοδολογία αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο που αξιολογεί ένα ευρύ φάσμα δεδομένων για να καταλήξει συναινετικά σε λίγες προτεραιότητες που θα τύχουν σημαντικής στήριξης. Βάσει των νέων κανονισμών , η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας είναι υποχρεωτική : σε περίπτωση ελλειμματικής εφαρμογής , αναστέλλονται όλες οι χρηματοδοτήσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία στις θεματικές περιοχές που σχετίζονται με την Έρευνα , Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία , τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων.

 

Η Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας με βάση την Έξυπνη Εξειδίκευση δεν είναι Πρόγραμμα και ως εκ τούτου δεν έχει δικό της προϋπολογισμό. Οι δράσεις που θα αναδειχθούν θα χρηματοδοτηθούν κατ ‘ απόλυτη προτεραιότητα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) , τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα σχετικά με την έρευνα , την καινοτομία , την επιχειρηματικότητα , την ανταγωνιστικότητα , την αγροτική ανάπτυξη , τις τεχνολογίες πληροφορικής-επικοινωνιών και τους ανθρώπινους πόρους , από αμιγώς ευρωπαϊκά προγράμματα στα ίδια πεδία και τέλος , από ιδιωτικές επενδύσεις.

 

Ο συντονισμός των φορέων της Περιφέρειας προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης των επιπτώσεων και της διεκδίκησης πόρων από πολλά Ταμεία και Προγράμματα επιτυγχάνεται μέσω του Συστήματος Διακυβέρνησης της RIS3 , που ως αναπόσπαστο τμήμα της , είναι επίσης προαπαιτούμενο για την εκταμίευση αντίστοιχων πόρων

 

Ο στόχος της καταγραφής των ιδεών – προτάσεων είναι η συλλογή τους από τους φορείς ώστε να είναι συμβατές με τις εγκεκριμένες προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Οι τομείς είναι

Αγροδιατροφικό σύμπλεγμα
Δημιουργικός Τουρισμός
Κλάδος Μετάλλου και Δομικών Υλικών
Περιβάλλον
Ενέργεια
Σύγχρονες Υπηρεσίες Υγείας και Αποκατάστασης
Τεχνολογίες Πληροφορίας και επικοινωνιών
Οριζόντιες Δραστηριότητες θεσμικής ενδυνάμωσης του Περιφ. Συστ. Καινοτομίας (όπως μεταφορά τεχνολογίας , νεοφυής επιχειρηματικότητα κ.α.)
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό προτάσεων . Για όλα τα παραπάνω θα λειτουργήσουν οι ανοικτές ημερίδες επιχειρηματικής ανακάλυψης :

Πέμπτη  19/11/15  στα Τρίκαλα , στο ξενοδοχείο ΑΝΑΝΤΙ ,στις 15,00 ΄ , με θέματα  Δημιουργικός τουρισμός και Αγροδιατροφικό σύμπλεγμα

 

Παρασκευή 20/11/15 στην Καρδίτσα στο ξενοδοχείο ΚΙΕΡΙΟΝ  , με θέματα  Αλυσίδα αξίας ξύλου / επίπλου και Ενέργεια –Περιβάλλον

 

Τετάρτη 25/11/15 στο  Βόλο στο ξενοδοχείο DOMOTEL XENIA   , με θέματα

Μέταλλο και Δομικά υλικά , Περιβάλλον και Ενέργεια και Δημιουργικός Τουρισμός

 

Πέμπτη 26/11/15 στη Λάρισα στο ξενοδοχείο DIVANI PALACE , με θέματα Προηγμένες Υπηρεσίες Υγείας και Αποκατάστασης  και Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα

 

Στις ημερίδες αυτές θα δίδεται ο απαιτούμενος  χρόνος στους επαγγελματίες για διαβούλευση και διαλογική συζήτηση με την ομάδα εργασίας του προγράμματος .

 

Όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα πλέον θα λειτουργούν βάσει αυτής της Στρατηγικής και τομεακά αλλά και περιφερειακά .

 

Πλέον θα χρηματοδοτούνται επιχειρηματικές ιδέες και όχι απλά επενδυτικά σχέδια .

 

 

Γιάννης Μπουτίνας

Περιφ. Σύμβουλος Περιφ. Θεσσαλίας

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .