Δείτε που ψηφίζεται στις εκλογές

admin
admin
7 Σεπτεμβρίου 2015, 17:26

Διάταγμα (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/28-8-2015) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/ Α΄/15-03-2012), όπως τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /7-6-2010), όπως ισχύει.
4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 30088/28-08-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Προκήρυξη γενικών βουλευτικών εκλογών και ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας».
5. Την με αριθ. πρωτ. 30087/28-08-2015 Εγκύκλιο 32 του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015».
6. Τον αριθμό των βασικών εκλογέων του Νομού και των εκλογέων του άρθ. 27 του Π.Δ. 26/2012 της εκλογικής μας περιφέρειας.
7. Τις υπάρχουσες τοπικές συνθήκες στην εκλογική Περιφέρεια του Νομού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας της εκλογικής περιφέρειας του Νομού Τρικάλων, στα οποία θα ψηφίσουν στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους των Δήμων του Νομού Τρικάλων και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους (άρθ. 27 του Π.Δ. 26/2012) ως ακολούθως.

Πατήστε στο παρακάτω λινκ :

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ Ε.Τ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .