Διαπιστώσεις και προτάσεις για τον ειδικό κατάλογο των εκλεκτόρων της Νομαρχιακής οργάνωσης Τρικάλων

admin
admin
15 Απριλίου 2016, 09:35
  1. Κατόπιν ελέγχου και αντιπαραβολής του ειδικού εκλογικού καταλόγου για την ανάδειξη του προέδρου της ΝΟΔΕ Τρικάλων, ο οποίος μας κοινοποιήθηκε στις 14/4/2016, ενώ βάσει της εγκυκλίου των εσωκομματικών εκλογών έπρεπε να μας είχε κοινοποιηθεί μέχρι τις 11/4/2016 (Οι δηλώσεις υποψηφιότητας για το αξίωμα του προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης ήδη άρχισαν από 12/4/2016), με τους εκλογικούς καταλόγους του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ των ΔΗΜΤΟ της Νομαρχιακής οργάνωσης Τρικάλων, οι οποίοι επίσης μας κοινοποιήθηκαν και βάσει αυτών διεξήχθη η μέχρι τώρα εκλογική διαδικασία, διαπιστώνονται τα παρακάτω:

α.    Δεν είναι μέλη του κόμματος ούτε της ΟΝΝΕΔ, ενώ υπάρχουν στον ειδικό εκλογικό κατάλογο οι παρακάτω:

(1)     ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ και της  ΜΑΡΙΑΣ, 1988

(2)     ΒΛΑΧΟΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, 1989

(3)     ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΟΛΓΑΣ, 1988

(4)     ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΝΘΟΥΛΑΣ, 1998

β.    Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 της από 7/3/2016 εγκυκλίου για τη διεξαγωγή διαδικασιών ανάδειξης προέδρων νομαρχιακών επιτροπών της ΟΝΝΕΔ, δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν αποκλειστικά και μόνο όσοι περιλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρώο Μελών, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε περίπτωση των οικείων διατάξεων της παρούσας.

γ.    Η ΝΕΦΕ Τρικάλων απέρριψε δηλώσεις υποψηφιότητας μη εγγεγραμμένων μελών και δεν επέτρεψε να ψηφίσουν μη εγγεγραμμένα μέλη, οι οποίοι είχαν τη διάθεση και το μεράκι αλλά για κάποιο λόγο δεν ήταν μέλη, εφαρμόζοντας την εγκύκλιο και τους κανονισμούς στη μέχρι τώρα εκλογική διαδικασία.

δ.    Εάν επιτραπεί στους παραπάνω τέσσερις μη μέλη να ψηφίσουν για την ανάδειξη του προέδρου της ΝΟΔΕ, ποιος θα απαντήσει και τι θα απαντήσει στους ανθρώπους που η ΝΕΦΕ απέκλεισε από τη εκλογική διαδικασία;

       ε.    Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η διαγραφή των τεσσάρων της παραπάνω παραγράφου α, από τον ειδικό εκλογικό κατάλογο.

 

στ.  Δεν είναι μέλη της ΔΗΜΤΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ αλλά μέλη της ΔΗΜΤΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ενώ στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εμφανίζονται στο τριμελές της ΟΝΝΕΔ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ οι παρακάτω:

(1)     ΓΚΑΡΝΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, 1989

(2)     ΜΠΑΝΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, 1990

(3)     ΡΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΒΑΙΑΣ, 1994

ζ.     Δεν είναι μέλος της ΔΗΜΤΟ ΠΥΛΗΣ αλλά μέλος της ΔΗΜΤΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ενώ στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εμφανίζεται στο τριμελές της ΟΝΝΕΔ ΠΥΛΗΣ ο παρακάτω:

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, 1991

η.    Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της από 7/3/2016 εγκυκλίου για τη διεξαγωγή διαδικασιών ανάδειξης προέδρων νομαρχιακών επιτροπών της ΟΝΝΕΔ,      δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα στις ως άνω αναφερόμενες εκλογικές διαδικασίες έχει οποιοδήποτε μέλος της ΟΝΝΕΔ έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Μελών ΟΝΝΕΔ, αποκλειστικά και μόνο για τη Νομαρχιακή ή Δημοτική Τοπική Οργάνωση στην οποία υπάγεται με βάση τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν κατά την αίτηση εγγραφής του.

       θ.    Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η διαγραφή των τεσσάρων των παραπάνω παραγράφων στ και ζ, από τον ειδικό εκλογικό κατάλογο.

  1. Στη Νομαρχιακή Οργάνωση Τρικάλων δεν διεξήχθησαν εκλογές της ΟΝΝΕΔ, στις 3/4/2016 και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της από 7/3/2016 εγκυκλίου για τη διεξαγωγή διαδικασιών ανάδειξης προέδρων νομαρχιακών επιτροπών της ΟΝΝΕΔ, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 και ώρα 21.00, ο Πρόεδρος της αρμόδιας Εφορευτικής Επιτροπής οφείλει είτε να προσκομίσει είτε να αποστείλει με οποιοδήποτε εύλογο και ασφαλή τρόπο (συστημένη επιστολή, δέμα, courier κ.ά.) προς τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της ΟΝΝΕΔ (Μεσογείων 15, Αθήνα) και αφού τηρήσει φωτοτυπημένα αντίγραφά τους, το πρωτότυπο Πρακτικό Αποτελεσμάτων, το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας, τον Εκλογικό Κατάλογο και τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκλογική διαδικασία, γεγονός το οποίο δεν γνωρίζει η ΝΕΦΕ, αλλά δεν δημοσιεύθηκε και τίποτα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

 

  1. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 της από 7/3/2016 εγκυκλίου για τη διεξαγωγή διαδικασιών ανάδειξης προέδρων νομαρχιακών επιτροπών της ΟΝΝΕΔ, σε περίπτωση που δεν λάβει χώρα η ως άνω παράδοση, η εκλογική διαδικασία θα θεωρηθεί ως μη ολοκληρωμένη άλλως ως άκυρη και το αποτέλεσμά της δεν θα γίνει δεκτό, ως εκ τούτου η αντίστοιχη Οργάνωση δεν θα γίνεται δεκτή στις εκλογικές και τις εν γένει διαδικασίες της ΟΝΝΕΔ.

 

  1. Υπάρχουν στον ειδικό εκλογικό κατάλογο από τα τριμελή της ΟΝΝΕΔ και οι παρακάτω:

(1)       ΑΔΑΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ και της ΒΕΡΓΙΝΙΑΣ, 1985

(2)       ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ, 1989

(3)       ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΒΑΙΑΣ, 1985

(4)       ΚΑΛΤΣΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΒΑΙΑΣ, 1991

(5)       ΚΑΝΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, 1984

 

  1. Εάν δεν τηρήθηκαν οι παραπάνω διαδικασίες των παραγράφων 3 και 4, προτείνεται η διαγραφή των πέντε της παραπάνω παραγράφου 4, από τον ειδικό εκλογικό κατάλογο.

 

  1. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

Ο Πρόεδρος της Ν.ΕΦ.Ε

 

Νικόλαος Καρδούλας

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .