Διακόσιες χιλιάδες ευρώ για τον δρόμο Αμπελοχώρι προς Παναγία και Μαλακάσι

9 Ιουλίου, 2014 18:13 Επιμέλεια: /

dromos

Έργα μελέτες και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 15,5 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Εγκρίσεις μελετών, τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 15.568.712,01€ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπό την προεδρία της περιφερειακής συμβούλου κας Ελένης Αργυροπούλου. Αναλυτικά:

Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδού Αμπελοχώρι προς Παναγία και Μαλακάσι» προϋπολογισμού: 200.000,00€.

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις Επαρχιακών Οδών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε. Καρδίτσας)» (Β΄Εργολαβία) προϋπολογισμός: 120.000,01 € (με Φ.Π.Α.).

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε. Καρδίτσας – χρήση 2013)» (Β΄ Εργολαβία) προϋπολογισμός: «200.000,00 €» (με Φ.Π.Α.).

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση Καταπτώσεων από Βραχοπτώσεις Π.Ε. Καρδίτσας» προϋπολογισμός: «200.000,00 €» (με Φ.Π.Α.)..

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Μετατόπιση δικτύων Ύδρευσης -Αποχέτευσης ΔΕΥΑ Καρδίτσας για την κατασκευή οδικού τμήματος της Δυτικής Παράκαμψης Καρδίτσας στους κόμβους Φαναρίου, Αγ.Σεραφείμ και εξ. οδού 2», Προϋπολογισμός έργου: 130.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του νομού Καρδίτσας», υποέργου : «Αποκατάσταση ζημιών στη συνδετήρια οδό Καρβασσάρα» προϋπολογισμός: 495.000,00 € (με ΦΠΑ ).

Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Κόμβων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο», Προϋπολογισμός: «450.000,00 €» (με ΦΠΑ ).

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε.. Καρδίτσας)», προϋπολογισμού δημοπράτησης 1.100.000 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση τευχών διακήρυξης και προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια χρώματος διαγραμμίσεων Π.Ε. Λάρισας ετών 2014-2015» προϋπολογισμού 240.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Έγκριση τευχών διακήρυξης και προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια ασφάλτου επούλωσης λάκκων Π.Ε. Λάρισας ετών 2014 – 2015» προϋπολογισμού 70.000,00 € ( με Φ.Π.Α.)

Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή τμήματος της επαρχιακής οδού 19 απο Βερδικούσια μέχρι όρια Π.Ε. Λάρισας (προς Λογγά)» Προϋπολογισμού: 7.800.000,00 € ( με Φ.Π.Α.)
.

Έγκριση τευχών διακήρυξης και προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «προμήθεια σήμανσης και στηθαίων ασφάλειας Π.Ε. Λάρισας έτους 2014» προϋπολογισμού 70.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

“Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση του Δυτικού εναλλακτικού οδικού άξονα κυκλοφορίας λόγω των κατολισθήσεων των Τεμπών στο τμήμα Λάρισα-Τρίκαλα», Προϋπολογισμός έργου: 1.387.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση-Αποκατάσταση μονώσεων ταρατσών κτιρίου ΕΚΚΝ Βόλου» Προϋπολογισμός: «57.800,00 €» (με ΦΠΑ).

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «συντήρηση εθνικού – επαρχιακού οδικού δικτυού Π.Ε. Μαγνησίας», Προϋπολογισμός: 800.000,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση δημοπράτησης με πρόχειρο διαγωνισμό του έργου: «Διαγράμμιση στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Μαγνησίας», Προϋπολογισμός έργου: 73.800,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση γηπέδου και κατασκευή λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση Κοπρισιές Αλοννήσου», έγκριση δημοπράτησης με ανοιχτό διαγωνισμό και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, Προϋπολογισμός έργου: 405.000,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση του κτιρίου στην οδό Ουρανίτσης 5 στη Σκιάθο και μετατροπή του σε εκθεσιακό χώρο», έγκριση δημοπράτησης με ανοιχτό διαγωνισμό και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού. Προϋπολογισμός έργου: 53.900,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση οδοστρώματος στην περιοχή Τρούλος Σκιάθου (από την επαρχιακή οδό έως τον ΧΥΤΑ)», έγκριση δημοπράτησης με ανοιχτό διαγωνισμό και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, Προϋπολογισμός έργου: 285.000,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενης οδού προς Τζώρτζη Γιαλό Αλοννήσου», έγκριση δημοπράτησης με ανοιχτό διαγωνισμό και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, Προϋπολογισμός έργου: 188.500,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού από θέση «Αλώνια» προς Βρυσίτσα Αλοννήσου», έγκριση δημοπράτησης με ανοιχτό διαγωνισμό και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, Προϋπολογισμός έργου: 435.000,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού από θέση Προφ. Ηλία έως Γιάλια Αλοννήσου», έγκριση δημοπράτησης με ανοιχτό διαγωνισμό και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, Προϋπολογισμός έργου: 380.000,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου : «Βελτίωση της οδού Βροντερό –διασταύρωση με την αρ. 2 επ. οδό Ροπωτό προς Βατσούνια μέχρι όρια του νομού», προϋπολογισμού 140.000,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου : «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού Βλαχα – Βροντερο Δήμου Αιθηκών» προϋπολογισμού 150.000,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση διαγωνισμού: «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών της Π.Ε. Τρικάλων περιόδου 2013-2014″, προϋπολογισμού: €120.000,00 (με Φ.Π.Α.)

Έγκριση δαπάνης ύψους 17.712,00 € (με του Φ.Π.Α) (23%) το έργο: «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων ιστού για τις σήραγγες Γκρόπας και Αγίας Κυριακής»

Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδού Αμπελοχώρι προς Παναγία και Μαλακάσι» προϋπολογισμού: 200.000,00€.

ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΟYΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛIΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓIΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟEΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΡΤHΣΕΙΣ. ΑΥΤO ΤΟ ΑΦHΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΡIΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. ΕΛΕYΘΕΡΑ ΜΠΟΡΕIΤΕ ΝΑ ΣΤΕIΛΕΤΕ ΠΡΟΣ ΑΝAΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚH ΣΑΣ AΠΟΨΗ.ΣΕ ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠAΡΞΕΙ ΑΝAΡΤΗΣΗ, ΤΗΣ ΟΠΟIΑΣ ΕIΣΤΕ ΚAΤΟΧΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜAΤΩΝ, H ΠΟΥ ΘIΓΕΣΤΕ ΑΠO ΑΥΤH, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝHΣΤΕ AΜΕΣΑ ΜΑΖI ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑIΤΗΤΗ ΔΙOΡΘΩΣΗ. ΕAΝ EΧΕΙ ΣΥΜΒΕI ΚAΤΙ ΑΠO ΤΑ ΠΑΡΑΠAΝΩ ΔΕΝ ΘΑ EΧΕΙ ΓIΝΕΙ ΕΣΚΕΜΜEΝΑ. ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕYΟΥΝ ΣΧOΛΙΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟYΝΤΑΙ OΠΩΣ ΕIΝΑΙ ΕΥΠΡΕΠΕIΣ ΣΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟYΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΕYΓΟΝΤΑΣ YΒΡΕΙΣ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Αρχή Σελίδας

© 2011 - 2015 StagonNews

Powered by NikosPap. Hosted by Fusioned.