Διακοπή κυκλοφορίας

admin
admin
13 Απριλίου 2019, 13:04

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

-: Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 15/04/2019 έως Παρασκευή 19/04/2019 και κατά τις ώρες 07:00΄ έως 15:00΄:

 • Στην οδό  Πλάτωνος  στο  τμήμα  αυτής  που  περιλαμβάνεται  μεταξύ  των  οδών  Μετεώρων και   Κ. Οικονόμου,
 • Στην οδό Α.  Αβέρωφ   στο τμήμα  αυτής  που περιλαμβάνεται  μεταξύ των οδών Σιδηροδρόμου   και Γ. Κονδύλη,
 • Στην οδό Γ. Κονδύλη στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Πίνδου και Χατζηπέτρου,
 • Στην οδό  Σωκράτους   στο  τμήμα  αυτής  που  περιλαμβάνεται  μεταξύ  των  οδών  Οδ.  Ράμμου   και Θουκυδίδου,
 • Στην οδό Ηπείρου στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Μακεδονίας και Πραξιτέλους και
 • Στην οδό Ιωαννίνων στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Μετεώρων και Π. Δημητρίου.

-: Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 15/04/2019 έως Πέμπτη 18/04/2019 και κατά τις ώρες 07:00΄ έως 15:00΄:

 • Στην οδό Ε. Βλαχάβα στα τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Γ. Κονδύλη,
 • Στην οδό Ε. Βλαχάβα στα τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Λιαπίδη και Γκίκα.

– Στην  οδό Τ. Αγγελή   από τη διασταύρωση αυτής με την οδό Καζιόλα έως διασταύρωση με την οδό Ε. Βλαχάβα.

-: Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων την Τρίτη 16/04/2019 και κατά τις ώρες 07:00΄ έως 15:00΄ στην οδό Τρικάλων και συγκεκριμένα στα τμήματα αυτής:

-Από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ε. Βλαχάβα έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Σιδηροδρόμου,

-Από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Σιδηροδρόμου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Γ. Κονδύλη και

 • Από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ε. Βενιζέλου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Αριστείδου.
 • Στην οδό Περικλέους.
 • Στην οδό Σοφοκλέους, από τη διασταύρωση αυτής με την οδό Γ. Κονδύλη έως διασταύρωση με την οδό Τρικάλων.
 • Με μέριμνα και ευθύνη του υπεύθυνου των εργασιών, θα επιτρέπεται επί της οδού Τρικάλων, για το παραπάνω διάστημα, η διέλευση των Τουριστικών Λεωφορείων και οχημάτων τροφοδοσίας. Μετά το πέρας των εργασιών η οδός θα δίνεται κανονικά στην κυκλοφορία, ενώ η εταιρεία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης αυτών, με την τοποθέτηση κατάλληλων σημάτων κατακόρυφης σήμανσης, καθώς και πληροφοριακών πινακίδων προς ενημέρωση των οδηγών.
 • Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
 • Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
 • Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:

 • μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας Τρικάλων και την τεχνική εταιρεία του αιτούντα, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
 • από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

 • Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

–     Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .