Διακοπή κυκλοφορίας στην πόλη της Καλαμπάκας

admin
admin
13 Μαΐου 2020, 13:56

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

Α) Την επιβολή των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων την Πέμπτη 14/05/2020 καικατά τις ώρες 07:00΄ έως 15:00΄ των ημερών αυτών, ήτοι προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Κονδύλη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της
διασταύρωσης με την οδό Βλιώρα έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Ράμμου, στην πόλη της Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων.

– Επιπλέον, σε σημεία όπου απαιτείται, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού. – Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Α.Τ. Μετεώρων να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .