Διακοπή κυκλοφορία στο κέντρο της Καλαμπάκας την Κυριακή

admin
admin
14 Σεπτεμβρίου 2017, 18:29

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.» και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Την από 14/9/2017 αίτηση  Α.Ο Καλαμπάκας.

Γ) Την υπ΄αριθμ. 2733 από 12-09-2017 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων με την οποία χορηγείται η άδεια τέλεσης του εν λόγω αγώνα.

Δ) Την υπ’ αριθμ. 5605/17/1829866 από 14-09-2017 αναφορά του Α.Τ. Καλαμπάκας Τρικάλων, με την οποία προτείνεται η διακοπή της κυκλοφορίας για την διεξαγωγή  του αγώνα.

Ε) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Ά ρ θ ρ ο 1ο

 

  • Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, την Κυριακή 17/09/2017 και κατά τις ώρες από 09:00΄ έως 14:30΄, στην πόλη της Καλαμπάκας, στην οδό Τρικάλων και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από την διασταύρωση της με την οδό Χ. Τρικούπη έως την διασταύρωση της με τις οδούς Μ. Αλεξάνδρου & Ραμμίδη, προκειμένου διεξαχθεί αγώνας καλαθοσφαίρισης « street basketball 3 on 3».
  • Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
  • Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
  • Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και

 

την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

 

Ά ρ θ ρ ο 2ο

 

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:

  • μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας Τρικάλων, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
  • από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.

 

Ά ρ θ ρ ο 3ο

 

  • Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

 

  • Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .