Χριστούγεννα στα Μετέωρα και την Καλαμπάκα

admin
admin
24 Δεκεμβρίου 2014, 19:36

«…Ο αχώρητος παντί , πως εχωρήθη εν γαστρί ; »
Τα Χριστούγεννα είναι ταυτισμένα απόλυτα με το Μέγα μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου του Θεού « Μυστήριον ξένον , ορώ και παράδοξον !» καθώς το παιδίον που γεννήθηκε εκείνο το κρύο βράδυ στο ταπεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ από την παρθένο Μαρία , δεν είναι τίποτ΄ άλλο παρά η «θεία οικονομία» όπως ορθώς λέγουν οι πατέρες της εκκλησίας .Τα Ελληνικά – Ορθόδοξα Χριστούγεννα όμως είναι κάτι ξεχωριστό καθώς ανταμώνουν με το τοπίο της Ελληνικής υπαίθρου αλλά και με την Ελληνική παράδοση που όλα μαζί , σαν ένα ενιαίο σύνολο , συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε Ελληνική Ορθοδοξία και Ελληνική ταυτότητα .
Κάθε περιοχή , κάθε τόπος έχει τα δικά του ήθη και έθιμα που κινούνται γύρω από το κοσμοϊστορικό γεγονός της γέννησης του Θεανθρώπου καθώς γύρω από αυτό δομήθηκε η Ελληνική πολιτιστική ταυτότητα που τόσο δυνατά έχει περάσει από γενιά σε γενιά για να φτάσει στο σήμερα πάντα ζωντανή , αναλλοίωτη και διαχρονική παρά τις αλλοιώσεις που επιχειρεί η εποχή της τεχνοκρατίας .
Η περιοχή μας διαθέτει ένα πλούτο αμύθητης αξίας για τα Χριστούγεννα που φτάνει για να εμπνεύσει και καταλαγιάσει την ανθρώπινη αναζήτηση για τα αληθινά Χριστούγεννα καθώς εδώ υπάρχει , λόγο των Μετεώρων , και η πνευματική βίωση του βαθύτερου νοήματος της γεννήσεως , αλλά και το τοπίο , και η ζώσα παράδοση .
Επίσης η ευρύτερη περιοχή της Καλαμπάκας προσφέρει εναλλακτικές λύσεις για εξορμήσεις στις γύρω περιοχές ανακαλύπτοντας ένα μοναδικό σε ομορφιά και αρμονία φυσικό τοπίο μυρίζοντας τα αρώματά του και ορώντας τα χρώματά του .
Τέλος η φιλοξενία στα καταλύματα της περιοχής είναι τόσο ζεστή και οικογενειακή που νιώθεις σαν στο σπίτι σου ενώ έχεις την δυνατότητα να γευτείς τις νοστιμιές της τοπικής κουζίνας και να γνωρίσεις την χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα μέσα από την παράδοση .
Πνευματικά Χριστούγεννα στα Μετέωρα
Για όσους θελήσουν να ζήσουν πνευματικά Χριστούγεννα γεμάτα από Βυζαντινή μουσική πάνω στην εκκλησιαστική υμνολογία , μέσα στην μυρωδιά του μοσχοθυμιάματος , στο αχνό φώς του κεριού , οι μονές των Μετεώρων είναι το ιδανικό για την βραδιά της γεννήσεως .
Στις μονές των Μετεώρων από νωρίς την παραμονή της μεγάλης εορτής , περίπου στις 8:30 , ξεκινά η ακολουθία των μεγάλων ωρών με την εκκλησιαστική υμνολογία και τους γλυκόλαλους Βυζαντινούς δρόμους να σε «ταξιδεύουν» πίσω στο χρόνο οδηγώντασε στο σπήλαιο της Βηθλεέμ , εκεί όπου ετέχθη ο Σωτήρ του κόσμου εκ της Παρθένου Μαρίας μέσα από το κατὰ Ματθαῖον Ευαγγέλιο (Κεφ. 1, 18-25 ).
«οὕτως ἦν΄ μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ ᾽Ιωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου. ᾽Ιωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν. Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδοὺ, ἄγγελος Κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων΄ ᾽Ιωσὴφ υἱὸς Δαυΐδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου΄ τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν Ἁγίου. Τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾽Ιησοῦν΄ αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ Προφήτου λέγοντος΄᾽Ιδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾽Εμμανουήλ΄ ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον, μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός. Διεγερθεὶς δὲ ὁ ᾽Ιωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου΄ καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν, ἕως οὗ ἔτεκεν τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον΄ καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾽Ιησοῦν» .
Ακολουθούν οι Χριστουγεννιάτικοι ύμνοι που στο άκουσμά τους μεταρσιώνεσαι πνευματικά !!!
Τί θαυμάζεις Μαριάμ; τί ἐκθαμβεῖσαι τῷ ἐν σοί; Ὅτι ἄχρονον Υἱόν, χρόνῳ ἐγέννησα φησί, τοῦ τικτομένου τὴν σύλληψιν μὴ διδαχθεῖσα. Ἄνανδρος εἰμί, καὶ πῶς τέξω Υἱόν, ἄσπορον γονὴν τίς ἑώρακεν, ὅπου Θεὸς δὲ βούλεται, νικᾶται φύσεως τάξις, ὡς γέγραπται. Χριστὸς ἐτέχθη, ἐκ τῆς Παρθένου, ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας.
Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρί; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός, πάντως ὡς οἶδεν ὡς ἠθέλησε καὶ ὡς, ηὐδόκησεν, ἄσαρκος γὰρ ὢν, ἐσαρκώθη ἑκών, καὶ γέγονεν ὁ Ὢν, ὃ οὐκ ἦν δι’ ἡμᾶς, καὶ μὴ ἐκστὰς τῆς φύσεως, μετέσχε τοῦ ἡμετέρου φυράματος. Διπλοῦς ἐτέχθη, Χριστὸς τὸν ἄνω, κόσμον θέλων ἀναπληρῶσαι.
Η μυσταγωγία ετούτη μας βοηθά να κατανοήσουμε ότι έχουμε και εμείς θέση σ΄ αυτό το θαύμα βιώνοντας τον λειτουργικό χρόνο της Εκκλησίας μας ζώντας το παρελθόν ως παρόν .
Η λειτουργία τελειώνει γύρω στις 1:30 το πρωί ανήμερα των Χριστουγέννων δίνοντας την ευκαιρία , σε όσους το θελήσουν , να επιστρέψουν στα εγκόσμια της Καλαμπάκας και ανανεωμένος ψυχικά να βρεθείς στις μυρωδιές της τοπικής κουζίνας καθώς τα εστιατόρια είναι ανοιχτά για να προσφέρουν την πατροπαράδοτη κοτόσουπα , την ψητή γαλοπούλα , την πρασοτηγανιά , την ξηροτηγανιά , σπιτικές πίττες , γλυκίσματα της περιοχής και να καταλύσεις μετά στο κατάλυμά σου γνωρίζοντας την χριστουγεννιάτικη οικογενειακή θαλπωρή .
Εξορμήσεις στα πέριξ
Χριστούγεννα πια και καθώς η πόλη ακόμα κοιμάται , σου δίνεται η ευκαιρία να απολαύσεις τις φωτοσκιάσεις της αγίας λιθόπολης και να εξορμήσεις στην γύρω περιοχή έχοντας πολλές και ενδιαφέρουσες διαδρομές που η κάθε μια αναβλύζει από την ομορφιά του τοπίου .
Σαφώς καλύτερη εξόρμηση είναι αυτή στην περιοχή του Ασπροποτάμου ( 50 χιλ.) καθώς σε υψόμετρο μέχρι 2.295 μ. («Λάκμο» -περιστέρι ) , στα σύνορα με νομό Ιωαννίνων , σου δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσεις ένα μοναδικής ομορφιάς ορεινό καμβά , να επισκεφθείς παραδοσιακούς οικισμούς και Βυζαντινά μνημεία (Μονή Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Δολιανών , Μονή Κοιμ. Θεοτόκου «Γαλακτοτροφούσα» Ανθούσας , Μονή Προφήτη Ηλία Χαλικίου ).
Επίσης από εκεί έχεις την δυνατότητα να επιλέξεις να φτάσεις είτε στους Καλαρρίτες (23 χιλ.) , Συράκο , Ματσούκι (8 χιλ. από αυχένα «Μπάρος») Άγναντα , Πράμαντα , είτε στο Μέτσοβο μέσω Χαλικίου ( 3 χιλ.) , είτε στην Μεσοχώρα ( 80 χιλ. από Κλαμπάκα ) αφού κάνεις μια στάση στο Περτούλι (35 χιλ. από Καλαμπάκα) και στην κοσμική Ελάτη (45 χιλ.) .
Μια πολύ καλή διαδρομή είναι αυτήν στην περιοχή Τυμφαίων όπου μπορείς , φτάνοντας στο Μαυρέλι ( 1.130 υψ, 37,5 χιλ. ) να πεταχτείς είτε προς Δεσκάτα (7 χιλ. ) , είτε προς Βερδικούσια ( 10) ή και να επιστρέψεις πάλι στην Καλαμπάκα μέσω Χασίων θαυμάζοντας το τοξωτό – πέτρινο γεφύρι «Ψείρα» , τον Άγιο Θεοδόσιο που βρίσκεται κτισμένο μέσα στο κοίλωμα του βράχου , την αντίστοιχη με τα Μετέωρα συστάδα των βράχων στον οικισμό Γάβρου και Αγίου Δημήτριος και να πεταχτείς μέχρι το Μοναστήρι Κοιμ. Θεοτόκου «Σταγιάδων (1.004) καταλύοντας στο πανέμορφο Κακοπλεύρι .
Μια ακόμα καλή επιλογή είναι μια επίσκεψη στον Κλεινοβό (34 χιλ) φτάνοντας μέχρι την κορυφή της «Τριγγίας ( 2.204 μ.) όπου μπορείς να εποπτεύσεις τα πάντα , να επισκεφθείς τις μονές Αγίων Αποστόλων (1736-1789) και Κοιμ. Θεοτόκου «Χρυσίνου» (1740 ) και επίσης , επιστρέφοντας πίσω , να τραβήξεις , μέσω της περιοχής «Μηλότοπος» , στο μοναστήρι Αγ. Νικολάου «Σιαμάδων»( 1807) , να θαυμάσεις μνημεία λαϊκής αρχιτεκτονικής (νερόμυλους , μαντάνια ) κ.α .
Τέλος μια όμορφη διαδρομή είναι αυτή προς την περιοχή Μαλακασίου (49,5 χιλ.) με πολλές εναλλακτικές επισκέψεις κι΄ αυτή όπως Μέτσοβο (22 χιλ. από χωριό Παναγιά) , Τούργια Κρανιά Γρεβενών μέσω Πλατάνιστου , Μηλιά Μετσόβου , τεχνητή λίμνη Αώου και να διασχίσεις τον Εθνικό δρυμό της «Βάλια Κάλντα» και να βγεις στο Περιβόλι , Σαμαρίνα , Αβδέλα .
Στην Παναγιά αξίζει να σταθείς για προσκύνημα στην Ιστορική μονή Γεννήσεως Θεοτόκου « Λυμποχώβου» και να περάσεις από την παλιά κουτσούφλιανη (σημερινό πλατάνιστο ) , οι κάτοικοι των οποίων κατά τους Ελληνο-Τουρκικούς πολέμους (1897) , καθώς η χάραξη των συνόρων συμπεριέλαβε το χωριό τους στην Τουρκική επικράτεια , έβαλαν φωτιά και έκαψαν το χωριό τους και κούρνιασαν γύρω από την Μονή «Λυμποχώβου» μένοντας επί Ελληνικού εδάφους , και να περπατήσεις στα χνάρια του εθνομάρτυρα Κοσμά του Αιτωλού θαυμάζοντας τον τεράστιο πλάτανο κάτω από τον οποίο φύτεψε ο ίδιος .
Σε όλες τις διαδρομές θα έχετε την δυνατότητα να βρείτε φαγητό στα γραφικά ταβερνίδια , να γνωρίσετε απίστευτες τοπικές γεύσεις παραδοσιακής κουζίνας και ανθρώπους που θα σας αγκαλιάσουν , τοπία απίστευτης ομορφιάς , ένα οικοσύστημα που θα σα αποζημιώσει για την επιλογή σας .
Ίσως αυτά τα Χριστούγεννα να είναι τα ομορφότερα και τα πνευματικότερα !

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .