Χρ. Παπαγεωργίου: Και ο νέος αποσπασμένος συνεργάτης του Αλέκου πληρώνεται από τον Δήμο και ας βγει ο Αλέκος να με διαψεύσει

Νικόλαος Γκιάτας(Μούρης)
14 Φεβρουαρίου 2020, 10:13

Το πρωί της Πέμπτης ο Δήμαρχος κ. Αλέκος γνωστοποιούσε κατηγορηματικά ότι ο νέος αποσπασμένος συνεργάτης του, δεν θα πληρώνεται από το ταμείο του  Δήμου Μετεώρων και δεν θα βαραίνει το προϋπολογισμό του Δήμου.

Πριν από λίγο ο πρώην Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Παπαγεωργίου έκανε γνωστό πως όλοι οι Αντιδήμαρχοι και όλοι οι ειδικοί συνεργάτες, κατά συνέπεια και ο νέος αποσπασμένος συνεργάτης του Αλέκου, πληρώνονται από το ταμείο του Δήμου και βαραίνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Μάλιστα προκάλεσε τον Δήμαρχο κ. Θοδωρή Αλέκο αν δεν είναι έτσι να βγει και να τον διαψεύσει.

Επίσης ζήτησε από τον κ. Αλέκο να βγάλει δημόσια το κόστος των χρημάτων που δαπανούνται για τους Αντιδημάρχους και τους ειδικούς συνεργάτες της Δημοτικής του Αρχής και για την πρώην Δημοτική Αρχή έτσι ώστε να δει όλος ο κόσμος την μεγάλη διαφορά.

Συνεργάτες Δημάρχων: Πλήθος – Προσόντα – Πρόσληψη – Αρμοδιότητες

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η πλήρωση των θέσεων μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του ν.1256/1982, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού. Η διάρκεια της απόσπασης είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Η απόσπαση διενεργείται με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, και εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του Φορέα προέλευσης, καθώς και γνώμη του αρμοδίου διοικητικού συμβουλίου ή του αρμόδιου διοικητή, όπου αυτό υπάρχει. Η απόσπαση δύναται να παραταθείκαι μετά την εγκατάσταση νέων Δημοτικών Αρχών, εφόσον ο νέος Δήμαρχος δηλώσει τη συγκατάθεσή τουγια τη διατήρηση των αποσπασμένων, εντός της προθεσμίας της παρ.9 του αρ.163 του ν.3584/2007 ως ισχύει.  Για την παράταση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το Δήμαρχο. Η μισθοδοσία τωναποσπασμένων καταβάλλεται από την Υπηρεσία υποδοχής. Οι αποσπασμένοι κατά τον χρόνο απόσπασής τους εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι.Οι ανωτέρω διατάξεις, που αντικαταστάθηκαν με την παρ.2α αρ.15 ν.4623/2019,καταλαμβάνουν και το ήδη υπηρετούν προσωπικό σε θέσεις Συνεργατών.

airetos.gr

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .