Χορήγηση γαμήλιου βοηθήματος σε καταγόμενες Τ.Κ. Καλλιρόης και Καταφύτου

admin
admin
31 Ιανουαρίου 2017, 18:18

ΚΑΛΛΙΡΟΗ

Ύστερα από την απόφαση    182/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που είναι η Διαχειριστική Αρχή του Κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα Τ.Κ Καλλιρόης  , περί χορήγησης του γαμήλιου βοηθήματος , καλούνται οι καταγόμενες από το Τ.Κ Καλλιρόης  – των οποίων αμφότεροι οι γονείς ή τουλάχιστον ο πατέρας να είναι δημότης Καλλιρόης- , που τέλεσαν Γάμο κατά τo έτος  2015 , να μας προσκομίσουν αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά , προκειμένου να τύχουν οικονομικού βοηθήματος λόγω γάμου από το κληροδότημα του Ευσεβίου Ντούλα

Δικαιολογητικά :

Αίτηση σε ειδικό έντυπο του Δήμου
Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
Φωτοαντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου θρησκευτικού ή ιερολογημένου πολιτικού
Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της ίδιας για το αντίστοιχο έτος . Στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ, περι  μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Υπεύθυνη δήλωση περί μη λήψης παρόμοιου βοηθήματος από άλλο κληροδότημα.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να προκύπτει η καταγωγή  των γονέων της αιτούσας.

ΚΑΤΑΦΥΤΟ
Ύστερα από την απόφαση 183/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που είναι η Διαχειριστική Αρχή του Κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα Τ.Κ Καταφύτου  , περί χορήγησης του γαμήλιου βοηθήματος , καλούνται οι καταγόμενες από το Τ.Κ Καταφύτου – των οποίων αμφότεροι οι γονείς ή τουλάχιστον ο πατέρας να είναι δημότης Καταφύτου- , που τέλεσαν Γάμο κατά τα έτoς 2015, να μας προσκομίσουν αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά , προκειμένου να τύχουν οικονομικού βοηθήματος λόγω γάμου από το κληροδότημα του Ευσεβίου Ντούλα

Σύμφωνα με την απόφαση 183/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του κληροδοτήματος  του Ευσεβίου Ντούλα Τ.Κ Καταφύτου, που κρίθηκε νόμιμη , για να κριθεί οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη ως δικαιούχος του εν λόγω βοηθήματος, πρέπει το ετήσιο ατομικό εισόδημα  (πραγματικό και όχι πλασματικό) του έτους τέλεσης του Γάμου να μην υπερβαίνει το ποσό τωv 8.000,00 €

Δικαιολογητικά :

Αίτηση σε ειδικό έντυπο του Δήμου
Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
Φωτοαντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου θρησκευτικού ή ιερολογημένου πολιτικού
Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της ίδιας για το αντίστοιχο έτος. Στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ, περι  μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Υπεύθυνη δήλωση περί μη λήψης παρόμοιου βοηθήματος από άλλο κληροδότημα.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να προκύπτει η καταγωγή  των γονέων της αιτούσας.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .