Ας το έχουμε και αυτό στο νου μας !!! – Πότε και πως η UNESCO απεντάσσει από τον κατάλογο των προστατευόμενων μνημείων

Γρηγόρης Γ. Καλύβας
Γρηγόρης Γ. Καλύβας
25 Απριλίου 2017, 08:24

Μπορεί η UNESCO να απεντάξει από τον κατάλογο των προστατευόμενων μνημείων της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς  ένα μνημείο ;

Ανασκαλεύοντας περί προστατευμένων μνημείων της Παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς διαβάζω τα εξής ενδιαφέροντα που μάλλον μας αφορούν αν παρ΄ ελπίδα τα ΜΕΤΕΩΡΑ αλλάξουν ταυτότητα και από ζωντανό μοναστικό κέντρο , πολιτισμικό , θρησκευτικό και φυσικό  μνημείο μετατραπούν σε κέντρο ελεύθερης δράσης έκφρασης δράσεων !!

Λοιπόν :

«Η UNESCO εκτός από τη λίστα – Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς διατηρεί και δεύτερο Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε Κίνδυνο. Υπενθυμίζω ότι τα Μετέωρα είναι ένα από τα μόλις 17 Μνημεία του ελληνικού Καταλόγου της UNESCO και βέβαια το ΜΟΝΑΔΙΚΟ στη Θεσσαλία. Από το επίσημο site της UNESCO αντιγράφω (και μεταφράζω) τα εξής πολύ σημαντικά:

1. Οι ένοπλες συγκρούσεις και ο πόλεμος, οι σεισμοί και άλλες φυσικές καταστροφές, η ρύπανση, η λαθροθηρία, η ανεξέλεγκτη αστικοποίηση και η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη αποτελούν σοβαρά προβλήματα στους χώρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Οι κίνδυνοι μπορούν να «εξακριβωθούν», αναφέροντας συγκεκριμένες και αποδεδειγμένες επικείμενες απειλές ή «δυνητικά», όταν μια περιουσία αντιμετωπίζει απειλές που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις αξίες της Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

2. «Ο κατάλογος της Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε Κίνδυνο αποσκοπεί να ενημερώσει τη διεθνή κοινότητα για τις συνθήκες που απειλούν τα ίδια τα χαρακτηριστικά για τα οποία ένα περιουσιακό στοιχείο περιλήφθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και για να ενθαρρύνει για διορθωτικές δράσεις»

3. «Εάν ένας τόπος χάσει τα χαρακτηριστικά που καθιστούν την επιγραφή του στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς μπορεί να αποφασίσει να διαγράψει το ακίνητο τόσο από τον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε Κίνδυνο όσο και από τον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Μέχρι σήμερα, αυτή η διάταξη των επιχειρησιακών κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της σύμβασης για την παγκόσμια κληρονομιά εφαρμόστηκε δύο φορές.

4. Σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1972 ένα Μνημείο μπορεί να ενταχθεί στα Επαπειλούμενα Μνημεία εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρείται τουλάχιστον ένα  από τα παρακάτω κριτήρια (Άρθρα 179-180 της Σύμβασης της Unesco).:

 

Για πολιτιστικά μνημεία

– Διαπιστωμένοι Κίνδυνοι

Το ακίνητο βρίσκεται αντιμέτωπο με συγκεκριμένο και αποδεδειγμένο επικείμενο κίνδυνο, όπως:

Σοβαρή υποβάθμιση των υλικών.

Σοβαρή φθορά της δομής ή / και των διακοσμητικών στοιχείων ·

Σοβαρή υποβάθμιση της αρχιτεκτονικής ή πολεοδομικής συνοχής ·

Σοβαρή υποβάθμιση του αστικού ή αγροτικού χώρου ή του φυσικού περιβάλλοντος ·

Σημαντική απώλεια ιστορικής γνησιότητας ·

Σημαντική απώλεια πολιτιστικής σημασίας.

 – Πιθανοί κίνδυνοι

Το ακίνητο αντιμετωπίζει απειλές οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα εγγενή χαρακτηριστικά του. Τέτοιες απειλές είναι, για παράδειγμα: Τροποποίηση της νομικής κατάστασης του περιουσιακού στοιχείου, μειώνοντας το βαθμό προστασίας του. Έλλειψη πολιτικής διατήρησης ·

Απειλητικές επιπτώσεις των έργων περιφερειακού προγραμματισμού ·

Απειλητικές επιπτώσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού ·

Εκδήλωση ή απειλή ένοπλης σύγκρουσης ·

Απειλητικές επιπτώσεις από κλιματολογικούς, γεωλογικούς ή άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Σήμερα ο Κατάλογος των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε Κίνδυνο περιλαμβάνει:

– Πολη Μπαμ στο Ιράν

– Ιστορική πόλη Ζαμπίντ στην Υεμένη

– Κοιλάδα Μπαμιγιάν στο Αφγανιστάν

– Εθνικά Πάρκα Γκαράμπα, Σαλόνγκα, Καχούζι-Μπιέγκα, Βιρούνγκα και Οκάπι στη Δημοκρατία του Κονγκό.» .

Πηγή: http://whc.unesco.org/en/158/#some

  • ΟΧΙάς

    Σε περίπτωση που λάβουμε υπόψη τα παραπάνω, θα έπρεπε εδώ και χρόνια να είχαν απενταχθεί τα Μετέωρα λόγω της αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος με διαπλατύνσεις δρόμων κατασκευή παρκινγκ και γκαράζ, άσπρισμα των βράχων με ασβέστες μπάζων, τελεφερίκ, ασανσέρ κτλ . Δεν είμαστε σ’ αυτό τον τόπο όλοι λωτοφάγοι και τρομολήπτες

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .