Αποκλειστικό – Για παράβαση καθήκοντος καλείται ο Δήμαρχος Καλαμπάκας

admin
admin
12 Ιουλίου 2014, 13:48

Για παράβαση καθήκοντος καλείται ο Δήμαρχος Καλαμπάκας κ. Σακελλαρίου Δημήτρης.Διαβάστε αναλυτικά το έγγραφο όπου καλείτε ο κ. Σακελλαρίου να παρουσιαστεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Τρικάλων:

Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι, στην Καλαμπάκα, κατά το χρονικό 14-12-2012 έως 28-03-2012, ενώ ήταν υπάλληλος κατά την έννοια των άρθρων 13 στοιχ. α΄και 263 ΑyΠΚ με πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει σε άλλον ,παράνομο όφελος. Ειδικότερα, στον ανωτέρω τόπο και κατά το πάνω χρονικό διάστημα ενώ ήταν Δήμαρχος του Δήμου Καλαμπάκας και στα καθήκοντά του αναγόταν η αυτεπάγγελτη έκδοση απόφασης προσωρινής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, για χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως εξήντα (60) ημέρες, των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε βάρος των οποίων βεβαιώθηκαν από αστυνομικούς ή άλλα αρμόδια όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις, εντός έτους, οι οποίες αποτελούσαν λόγο επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατ άρθρ. 2§2 Π.Δ. 180/1979 (ήτοι των διατάξεων του άρθρου 4 του Π.Δ. 180/1979, των υγειονομικών διατάξεων- που καθορίζουν μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και των λοιπών καταστημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ίδιου ως άνω διατάγματος, των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία, τη λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια, την παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της κατεχόμενης αδείας λειτουργίας μουσικής και το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος), υποχρεούμενος μάλιστα να προβεί στις ανωτέρω ενέργειες εντός δεκαπενθημέρου από την πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 §2 Ν. 2307/1995 και 2 Π.Δ. 180/1979 και παρόλο που στις: 26-10-2011 και 29-12-2011 γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στο Δήμο Καλαμπάκας από το Διοικητή του Α.Τ. Καλαμπάκας οι διαπιστωθείσες από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα του ανωτέρω Τμήματος την: 17-07-2011,12-10-2011 και 26-12-2011 συνολικά τρεις (3) παραβάσεις των ισχυουσών διατάξεων για τη λειτουργία μουσικής σε ώρα νυχτερινής κοινής ησυχίας (στη δεύτερη περίπτωση, δε και χωρίς άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων) σε βάρος του ιδιοκτήτη του κειμένου επί της οδού ΄,,,,,,,,,, καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» με την επωνυμία ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, αυτός (ο κατηγορούμενος) δεν προέβη, εντός 15 ημερών από την πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων – ήτοι τη βεβαίωση σε βάρος της εν λόγω επιχείρησης των ανωτέρω τριών (3) παραβάσεων εντός έτους, οι οποίες αποτελούσαν, κατά τα παραπάνω, λόγο επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατ’ άρθρ. 2§2 Π.Δ. 180/1979 – στην αυτεπάγγελτη έκδοση απόφασης προσωρινής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, για χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως εξήντα (60) ημέρες, του ανωτέρω καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, παρά την ιδιαίτερη νομική υποχρέωσής.του προς τούτο, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, παρά προέβη στην έκδοση της υπ7 αριθμ. 160 απόφασης προσωρινής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών μόλις την 29-03-2012, η οποία ακολούθως, μάλιστα, ανακλήθηκε, με την υπ’ αριθμ. 187/05-04-2012 απόφαση του ίδιου, ενόψει των διατάξεων του άρθρου 4 Ν. 4043/2012 περί παραγραφής του αξιοποίνου και παύσης της δίωξης των σε αυτό αναφερομένων αξιόποινων πράξεων, τελεσθέντων έως την 31-12-2011. Στην πράξη του αυτή ο κατηγορούμενος προέβη με σκοπό να προσπορίσει στο,,,,,,, ιδιοκτήτη της ανωτέρω επιχείρησης-καταστήματος, παράνομο όφελος, συνιστάμενο στα έσοδα που θα εισέπραττε ο τελευταίος από την λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος σε χρόνο που θα έπρεπε, κατά τις προρρηθείσες διατάξεις, να παραμείνει κλειστό λόγω σφράγισης, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης προσωρινής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας και δη για χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως εξήντα (60) ημέρες σε εκτέλεση αυτής.
Για παράβαση των άρθρων 1,12,13 στοιχ. α’, 14,15,16,17,18 εδ. β’, 26§1 εδ. α’, 27, 51, 53, 61, 63, 64, 65, 79, 259,263Α ΠΚ, άρθρ. 11§2 Ν. 2307/1995 και 2 Π.Δ. 180/1979.
Αναγνωστέα έγγραφα:
1] παραβάσεις καταστήματος «,,,»
2] υπ αριθμ. 1020/17291/56-β’, /20-10-2011 έγγρ. AT Καλαμπάκας
3] υπ αριθμ. 1020/17291/59-β’ /28-12-2011 έγγρ. AT Καλαμπάκας
4] υπ αριθμ. 1020/17291/59-γ’ /28-12-2011 έγγρ. AT Καλαμπάκας
5] η από 23-12-1996 άδεια ίδρυσης αναψυκτηρίου
6] υπ αριθμ. 14819/12-3-2012 έγγρ,Δήμου Καλαμπάκας
7] υπ αριθμ. πρωτ.19256/29-3-2012- απόφαση 160 η Δήμου Καλαμπάκας
8] υπ αριθμ. πρωτ.20084/5-4-2012- απόφαση 187 η Δήμου Καλαμπάκας

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .