Από τον Δήμο Καλαμπάκας – Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την Βιολογική Γεωργία

Βαγγέλης Γκιάτας
Βαγγέλης Γκιάτας
7 Νοεμβρίου 2016, 16:19

Ενημερωτική συνάντηση διοργάνωσε σήμερα ο Δήμος Καλαμπάκας , λίγο μετά τις  11.00 στο κτήριο του Εργατικού Κέντρου , με θέμα την Βιολογική γεωργία.

Μετά τον Αγροτικό Συνεταιρισμό την σκυτάλη πήρε ο Δήμο με την προσπάθεια να ενημερώσει για τα θετικά των Βιολογικών προϊόντων στην υγεία του Ανθρώπου.

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μίλησε η κα Καραβασίλη Ρένα η οποία μεταξύ άλλων τόνισε ότι στόχος της βιολογικής Γεωργίας είναι η προστασία του εδάφους από την εντατική καλλιέργεια και να παραχθούν για το κοινό προϊόντα ασφαλή προς κατανάλωση.

Συνάμα να αποφεύγει η αλόγιστη και υπερβολική χρήση λιπασμάτων που κάθε χρόνο όλο και περισσότερο μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Και βέβαια η μειωμένη παραγωγή στις Βιολογικές καλλιέργειες συμπληρώνεται από επιδοτήσεις που δίνει το κράτος για εξισσορόπιση σε σχέση με την κλασική Γεωργία.

Η κα Νταμάγκα Λίτσα μίλησε για την Βιολογική Κτηνοτροφία και την διατήρηση των Αφθόχθονων Φυλών που κοντεύουν να εξαφανιστούν. Αυθόχθονες Φυλές ζώων που είναι πιο μεγάλης αντοχής στις τοπικές συνθήκες , αντίθετα με τις νέες φυλές που είναι ευαίσθητες και οι Κτηνοτρόφοι παθαίνουν πολλές ζημιές. Και στις Αυθόχθονες η Παραγωγή είναι μικρότερη και εξισορροπείται με την επιδότηση που δίνει η πολιτεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Οικολογική (βιολογική) γεωργία είναι ένα σύστημα παραγωγής που βασίζεται στην αμειψισπορά των καλλιεργειών, την ανακύκλωση των φυτικών υπολειμμάτων και της ζωικής κοπριάς, τη χλωρή λίπανση, τη λογική χρήση των γεωργικών μηχανημάτων και τους βιολογικούς τρόπους αντιμετώπισης των εχθρών και παρασίτων των φυτών». Αυτές οι πρακτικές συνδυαζόμενες κατάλληλα εξασφαλίζουν: α) τη διατήρηση και αύξηση μακροπρόθεσμα της γονιμότητας του εδάφους β) τον έλεγχο των εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων, χωρίς τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων γ)την αποφυγή όλων των μορφών ρύπανσης του περιβάλλοντος που προέρχονται από τη γεωργική πρακτική δ)την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων ε)την μειωμένη κατανάλωση ενέργειας στ)την βελτίωση των συνθηκών ζωής με την παραγωγή τροφής υψηλής θρεπτικής αξίας σε επαρκή ποσότητα ζ)τη διατήρηση της γενετικής ποικιλομορφίας των γεωργικών οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των φυτών και των άγριων ζώων.

Την όλη εκδήλωση παρακολούθησαν και  μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου Καλαμπάκας .

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ημερίδα για Βιολογική Γεωργία ,Βιολογική Κτηνοτροφία, Αυτόχθονες φυλές

Η ενημέρωση αφορούσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έτους 2012

Εισηγητές:Αικατερίνη Καραβασίλη Γεωπόνος Δ/νσης Αγροτικ. Οικονομ.&Κτην/κήςΤρικάλων

Νταμάγκα Ευαγγελία Γεωπόνος Δ/νσης Αγροτ. Οικονομ.&Κτην/κής Τρικάλων

 

Στόχοι εφαρμογής

-Προστασία φυσικών πόρων (αέρας-έδαφος-νερό)

-Αειφόρος Ανάπτυξη

-Ασφαλή προϊόντα στους καταναλωτές.

ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

-Σε εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες σε παραγωγική ηλικία

-Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 1 στρέμμα

-Το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετ/σης σε 3 στρ. για μόνιμες φυτείες και 2 στρ.για ετήσιες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

-Επαγγελματίες αγρότες

-Κάτοχοι γεωργικής εκμ/σης που το 35% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος τους προέρχεται από Γεωργική δραστηριότητα.

-Νομικά πρόσωπα που το 50%του συνολικού ετήσιου εισοδήματος προέρχεται από Γεωργική δραστηριότητα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι παραγωγοί υποβάλλουν φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας & Κτην/κής εντος χρονικών ορίων που προβλέπονται από τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται με Διοικητικούς και Επιτόπιους Ελέγχους από την ΔΑΟΚ και γίνεται η κατάταξη τους με βαθμολογία που συγκεντρώνουν από ειδικά κριτήρια επιλογής:

Επαγγελματίας αγρότης 50 βαθμοί

Νέος Γεωργός με επιχειρηματικό σχέδιο 30 βαθμοί

Εκταση σε περιοχή NATURA  από 10-20 βαθμοί

Μόνιμος κάτοικος Δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμ/σης 10 βαθμοί.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης &της κατάταξης η ΔΑΟΚ δημοσιοποιεί τις καταστάσεις με θυροκόλληση επι 10ημέρου στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΑΟΚ ,με αποστολή των καταστάσεων στους Δήμους για να υποβληθούν ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους εντός 10 ημερών. ΟΙ ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπές που συγκροτούνται και τα αποτελέσματα τους καταχωρούνται μηχανογραφικά στο σύστημα. Κατόπιν αποστέλλεται στο Υπουργείο φάκελος και ο Υπουργός εκδίδει την απόφαση έγκρισης δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων.

Μετά την έκδοση της απόφασης  ενημερώνονται οι δικαιούχοι να προσέλθουν στην ΔΑΟΚ προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Αιτήσεις πληρωμών υποβάλλονται κάθε χρόνο μέχρι 15 Μαΐου με την ΑΕΕ και σε ένα χρόνο από την αίτηση ένταξης υποβάλλονται και οι Δηλώσεις Εφαρμογής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή.

Το πρόγραμμα ΔΙΑΡΚΕΊ 5 ΈΤΗ

Οι δικαιούχοι πρέπει να δηλώνουν σωστά τις καλλιέργειες ΚΑΙ τα αγροτεμάχια στην ΑΕΕ κάθε έτους , να συμβουλεύονται τους συμβούλους τους και τους Γεωπόνους της ΔΑΟΚ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΉ ΤΗΣ  ΑΕΕ προκειμένου να αποφεύγονται λάθη που οδηγούν σε ποινές στο ποσό της ενίσχυσης.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

                                                      

  ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ €/ΕΚΤΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ €/ΕΚΤΑΡΙΟ
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ 756 415
ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ(ΟΧΙ ΕΠΙΤΡΑΠ) 900 900
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 600 600
ΜΗΔΙΚΗ 600 425
ΒΑΜΒΑΚΙ 534 525
ΣΙΤΗΡΑ,ΟΣΠΡΙΑ,ΗΛΙΑΝΘΟΣ 320 247
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ 360 288                                             
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 320 247

 

Δράση «Βιολογική Κτηνοτροφία» ΠΑΑ 2017-2013

 

Δικαιούχοι πενταετίας: 118 άτομα

Ποσό πληρωμής 1ης χρονιάς: 1.000.000Ευρώ

Εκκρεμεί η αποστολή της αποστολής κατάστασης πληρωμής έτους 2013 στον ΟΠεκεπε.

 

Φιλοσοφία προγράμματος:

Προστασία φυσικών πόρων και διατήρηση της βιοποικιλότητας των βοσκοτόπων

Αειφορική διαχείριση βοσκοτόπων

Βελτίωση της ευζωίας των ζώων

Εγγυήσεις στον καταναλωτή για ασφαλή ζωικά προϊόντα.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

Μπορούν να αιτηθούν ένταξη:

Αγρότες γραμμένοι στο μητρώο αγροτών ως επαγγελματίες αγρότες ή ως κάτοχοι με αγροτικό εισόδημα μεγαλύτερο από 35% του συνολικού εισοδήματος.

Ζώα &  Βοσκότοποι δηλωμένα στην ΑΕΕ του 2011.

Σταθερής έκτασης βοσκότοπο στη χειμερινή ή στη θερινή διαμονή.

Ελάχιστο μέγεθος τεμαχίου βοσκοτόπου 0,05 εκτάρια.

Σύμβαση με  Οργανισμό Ελέγχου και πιστοποίησης Βιολογικών προϊόντων.

Άδεια Λειτουργίας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

Ενημερωμένο μητρώο καταγραφής ζωικού κεφαλαίου.

Ενήλικα άτομα

 

Εντάσσονται αιγοπρόβατα, βοοειδή γαλακτοπαραγωγικής  ή  κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.

 

Διαδικασια ενταξης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ΥΠΑΑΤ

Δημοσιοποίηση πρόσκλησης από ΔΑΟΚ σε Δήμους και τοπικά ΜΜΕ

Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα των δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή στη ΔΑΟΚ

Καταχώρηση – Εξεταση αιτήσεων από τους υπαλλήλους των ΔΑΟΚ.

Βαθμολογία αιτήσεων μηχανογραφικά

Κατάταξη σε πίνακα δικαιούχων, επιλαχόντων, απορριπτόμενων. Δημοσιοποίηση πινάκων, όπως παραπάνω. Δικαίωμα ενστάσεων. Εξέταση ενστάσεων.Νέοι πίνακες.

Ενημέρωση Διαχειριστικής Αρχής ΥΠΑΑΤ.

Κύρωση πινάκων από ΥΠΑΑΤ.

Αποστολή συμβάσεων στις ΔΑΟΚ.

Υπογραφή συμβάσεων από τους δικαιούχους

Αιτήσεις πληρωμής- Δηλώσεις εφαρμογής για κάθε έτος της πενταετίας.

Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων (απαραίτητα δικαιολογητικά)

Καταχώρηση ελέγχων στο σύστημα.

Δημιουργία καταστάσεων πληρωμής ανά έτος και αποστολή καταστάσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ για πληρωμή.

Ενστάσεις- Εξέταση και νέα κατάσταση πληρωμής.

 

Ύψος ενίσχυσης (μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε ευρώ ανά ΜΜΖ ανά εκτάριο ανά έτος)

 

Ειδος ζωου Με περίοδο προσαρμογής Χωρίς περίοδο προσαρμογής
Αιγοπροβατα 180 151
Βοοειδη γαλακτοπαραγωγης

 

339 273
Βοοειδη κρεοπαραγωγής 166 166

 

Ελάχιστη & μέγιστη Πυκνότητα βόσκησης (Ζώα που βόσκουν στο εκτάριο. 1 Εκτάριο = 10 στρ.) 0,2 μέχρι 3 ΜΜΖ Ανά εκτάριο.

Μετατροπή σε ΜΜΖ:

1 βοοειδές ανω των δυο ετων: 1ΜΜΖ

1 βοοειδές 6 μηνών- 2 ετών: 0,6 ΜΜΖ

1 βοοειδές κάτω των έξι μηνών : 0,4 ΜΜΖ

1 προβατοειδές ή αιγοειδές:  0,15 ΜΜΖ

 

Δράση «Απειλούμενες Αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων»

 

Δικαιούχοι πενταετίας:28άτομα

Ποσό πληρωμής 1ης χρονιάς: 280.000Ευρώ

Φιλοσοφία προγράμματος:

Όπως παραπάνω, συν τη διατήρηση σπάνιων φυλών ζώων και διατήρηση παραδοιακού τρόπου εκτροφής.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

Μπορούν να αιτηθούν ένταξη:

Όπως παραπάνω, συν τα ζώα να είναι γραμμένα στο Κεντρο Γενετικής Βελτίωσης της περιοχής και να φέρουν γενεαλογικό πιστοποιητικό.

Επιδοτούνται:

Θηλυκά Βοοειδή > 6 μηνών, φυλής Κατερίνης, Ελληνικός Βούβαλος, Ελληνική Βραχυκερατική

Θηλυκά Πρόβατα > 1 έτους: Σαρακατσάνικο, Καλαρρύτικο

Χοίροι: Ελληνικός Εγχώριος

Ιπποι: Θηλυκά και αρσενικά > 6 μηνών, Πίνδου, Θεσσαλίας Σκύρου

 

 

Ύψος ενίσχυσης (μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε ευρώ ανά ΜΜΖ)

 

Ειδος ζωου Με διατήρηση 1 αρσενικό ανά 15 θηλυκά Χωρίς διατήρηση αναλογίας
προβατα 221 198
Βοοειδη 335 312
χοιροι 219 196

Ιπποι 350

1 ιπποειδές > 6 μηνών: 1 ΜΜΖ

1 χοιρομητέρα>50 κιλων: 0,5 ΜΜΖ

Λοιποι χοιροι: 0,3 ΜΜΖ

 

 

biologika-dimos-4_dce biologika-dimos-2_dce biologika-dimos-1_dcedsd_8166dsd_8168dsd_8169

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .