Ανοιχτή Έπιστολή πρός τόν κ. Πρωθυπουργό κ.Τσίπρα

admin
admin
1 Οκτωβρίου 2016, 09:55

Κ. πρωθυπουργέ δεν νομίζω να άγνοείς την δύσκολη θέση της γλώσσας μας πόσο παραγκωνίζεται πόσο σχεδόν περιφρονείται κ’αύτό έσκεμμένα στοχεύοντας στην περιθωριοποιοισή της τον άφανισμό της.Έτσι έγινε και στην κάτω’Ιταλία (μεγάλη Ελλάδα) προς ώφελος του Βατικανού. Στόν άφανισμό της συντελούν πολλοί όπως κ’ έμείς μέ την άπονήρευτη μανία μας στην Αγγλική την όποια καθιερώσαμε ως δεύτερη γλώσσα και (έσονται οί δεύτεροι πρώτοι) Προσοχή είναι πιά ορατός ό σκοπός της προπαγάνδας όπως όρατή και ή άναβάθμηση της Αγγλικής σέ έπίσημη γλώσσα μας. Τό Βατικανό άναμένει.Μήν άγνοείτε τις άπό παντού έκκλήσεις για την γλώσσα μας την ιστορία μας τον πολιτισμό μας την πίστη μας. Τό ισχυρότερο άποκούμπιτης γλώσσα μας είναι ή ‘Εκκλησία πού προσπαθεί ό ‘Υπουργός σας να ύποβαθμίσει. Σ’αύτήν γράφθηκαν τα Εύαγγέλια οί ώραιότατοι έκκλησιαστικοί ύμνοι έξυμνώντας την μοναδικότητά της την παντοδυναμία της άπό και γιά χιλιάδες χρόνια.

Εύελπιστώ στο ένδιαφέρον σας Χρίστος Μόκας

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .