309.056,39 ευρώ στον Δήμο Καλαμπάκας για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών

25 Αυγούστου, 2016 11:24 Επιμέλεια: /

δημαρχείο

Κατανέμεται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 106.648.001,31 €, το οποίο αποδίδεται ως όγδοη (Η’) τακτική επιχορήγηση έτους 2016 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο Δήμος Καλαμπάκας θα λάβει το ποσό των 309.056,39 ευρώ.

Αναλυτικά:

ΩΛΨΞ465ΦΘΕ-19Ι

Αρχή Σελίδας

© 2011 - 2015 StagonNews

Powered by NikosPap. Hosted by Fusioned.