309.056,39 ευρώ στο Δήμο Καλαμπάκας για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών

10 Νοεμβρίου, 2016 17:04 Επιμέλεια: /

δημαρχείο

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατανέμετε από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 106.846.985,35 €, το οποίο αποδίδεται ως ενδέκατη (ΙΑ’) τακτική επιχορήγηση έτους 2016 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο Δήμος Καλαμπάκας θα λάβει το ποσό των 309.056,39 ευρώ .

Αναλυτικά η απόφαση εδώ

Αρχή Σελίδας

© 2011 - 2015 StagonNews

Powered by NikosPap. Hosted by Fusioned.