30.540,00 ευρώ στο Δήμο Καλαμπάκας από την κατανομή των εσόδων από τον Φόρο Ζύθου

25 Νοεμβρίου, 2016 11:52 Επιμέλεια: /

δημαρχείο

Από τον λογαριασμό του Υπουργείου, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Φόρος ζύθου» (Νο 33-05-0098), κατανέμεται ποσό 14.000.000,00 €, το οποίο αποδίδεται στους Δήμους της χώρας με βάση τον πραγματικό πληθυσμό τους, σύμφωνα με την κατάσταση που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το ως άνω ποσό αποτελεί έσοδο του Κ.Α. Εσόδων 0512 «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2016 των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθεί με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στο Δήμο Καλαμπάκας αντιστοιχεί το ποσό των 30.540,00 ευρώ.

Αναλυτικά η απόφαση στο παρακάτω λινκ:

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A82%CE%92465%CE%A6%CE%98%CE%95-%CE%A1%CE%99%CE%96?inline=true

Αρχή Σελίδας

© 2011 - 2015 StagonNews

Powered by NikosPap. Hosted by Fusioned.