Εξαγορά δασικών εκτάσεων και επιδοτήσεις ΟΣΔΕ – Όλη η αλήθεια σε αβέβαιο μέλλον

admin
admin
6 Νοεμβρίου 2019, 12:32

Εξαγορά δασικών εκτάσεων και επιδοτήσεις ΟΣΔΕ

Όλη η αλήθεια σε αβέβαιο μέλλον.

Τις τελευταίες ημέρες, πολλοί αγρότες διαπίστωσαν ότι  δεν  έλαβαν ενισχύσεις για εκτάσεις που καλλιεργούν και εμφανίζονται στο σύνολό τους ή σε μέρος αυτών ως δασικές στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.

΄Ετσι σπεύδουν να κάνουν υπαγωγή των εκτάσεων τους στην υφιστάμενη διαδικασία, προκειμένω να εξασφαλίσουν τις ενισχύσεις των καλλιεργειών τους, σε επόμενες πληρωμές.

Παραθέτουμε στη συνέχεια λοιπόν, κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις όσον αφορά στο τι οφείλουν να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες τέτοιου είδους εκτάσεων :

 • Πρέπει  να γνωρίζουν ότι με την διαδικασία αυτή, ναι μεν εξασφαλίζουν την συνέχιση των ενισχύσεων αλλά από την άλλη νομιμοποιούν μόνο την χρήση της αγροτικής εκμετάλλευσης και κατ’ επέκταση αποδέχονται τον δασικό χαρακτηρισμό της έκτασης.
 • Πρέπει να γνωρίζουν ότι για εξαγορά εκχερσώσεων πριν το 1975 αποκτούν το εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας αποκλειστικά και μόνο για γεωργική καλλιέργεια με αιτήματα έως την 8η Αυγούστου 2020.
 • Πρέπει να γνωρίζουν ότι για εκχερσώσεις μετά το 1975 έως 2007 δεν μπορούν να αποκτήσουν την κυριότητα αλλά μόνο το δικαίωμα χρήσης της έκτασης αποκλειστικά και μόνο για γεωργική καλλιέργεια. με διαδικασία όπου δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός.
 • Πρέπει να γνωρίζουν ότι ο νόμος που διέπει την διαδικασία αυτή, μετά την απόφαση 645/2019 του Ε’ τμήματος του ΣτΕ κρίθηκε αντισυνταγματικός και είναι στο αέρα, σε αναμονή νέας κρίσης από την ολομέλεια και πιθανόν νέα ρύθμιση με πιθανόν δυσμενέστερους όρους.
 • Πρέπει να γνωρίζουν ότι το τίμημα εξαγοράς ή ανταλλάγματος της αλλαγής χρήσης είναι διαφορετικό σε κάθε περίπτωση και γκρίζο για το μέλλον μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης του ΣτΕ.
 • Πρέπει να γνωρίζουν ότι οι δασικοί χάρτες, είναι ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο αντικείμενο διοικητικής διαδικασίας που διέπεται από πληθώρα νόμων και αποφάσεων, που απαιτεί επιστημονική και νομική γνώση διαφορετική για κάθε περίπτωση.
 • Πρέπει να γνωρίζουν ότι οι δασικοί χάρτες έχουν λάθη, αδικίες και παραλείψεις οι οποίες είναι δυνατόν να αποκατασταθούν απευθυνόμενοι σε ειδικούς με απώτερο σκοπό την διασφάλιση και προστασία των δικαιωμάτων τους.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Εφόσον η έκτασή σου έχει χαρακτηριστεί  ΔΑ  ή  ΧΑ  

Υποβάλλεις αίτηση ατελώς στο Δασαρχείο: 

 • είτε για εξαγορά της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει προ του 1975,
 • είτε για χρήση (έγκριση επέμβασης) της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει μετά το 1975.

———————————————————————————————

 1. Εάν αιτηθείς την εξαγορά, τότε θα χρειαστεί να υποβάλλεις στο Δασαρχείο:
 2. Αίτηση εξαγοράς.
 3. Ειδικό Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).

iii. Αποδεικτικό χρήσης της έκτασης προ του 1975.

————————————————————————————————

 1. Εάν αιτηθείς τη  χρήση (έγκριση επέμβασης),  τότε θα χρειαστεί να υποβάλλεις στο Δασαρχείο:
 2. Αίτηση χρήσης (έγκριση επέμβασης).
 3. Ειδικό Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).

 

ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε. 

Εταιρεία Μελετών

Μάντζιος Νικόλαος  

Μουλάς Γεώργιος

Δασολόγοι  Μελετητές

Μάντζιος Βασίλειος

Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος

Κονδύλη 41, Καλαμπάκα     τηλ:  2432024713,   2432075761

Η «ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε.» συστάθηκε με την μορφή Ετερόρρυθμης Εταιρείας το 1998, για να αναδειχθεί στην αγορά εργασίας και να παρουσιαστεί με εταιρική μορφή η δυναμική, η μεγάλη ατομική εμπειρία των μελετητών που την συγκρότησαν, πάνω στους τομείς της προστασίας, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, των περιβαλλοντικών εν γένει μελετών και των αναγκών του Ελληνικού Κτηματολογίου.

———————————————————————————————

Οι Δασολόγοι  μελετητές  Μάντζιος Νικόλαος – Μουλάς Γεώργιος και ο Μάντζιος Βασίλειος κατέχουν πολυετή  εμπειρία στον τομέα των περιβαλλοντικών μελετών, στην διαχείριση  δασών και οικοσυστημάτων, με επιπλέον μεγάλη γνωστική και τεχνική εξειδίκευση στο αντικείμενο των

 Δασικών Χαρτών του Ελληνικού Κτηματολογίου.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .